CFR SA a lansat miercuri după-amiază o licitație pentru reparații la calea ferată, pe o distanță cumulată de aproape 1.500 km, împărțiți pe toate cele opt regionale. Este vorba de un contract cadru, cu o valoare maximă estimată de peste 4 miliarde lei și una minimă de un miliard de lei, care se va derula timp de patru ani de zile, scrie Club Feroviar.

Lucrari feroviareFoto: CFR Infrastructura

Compania Națională de Căi ferate CFR SA a postat miercuri după-amiază în sistemul electronic de achiziții publice anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări de întreținere prin înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii”. Valoarea totală estimată a contractului de tip acord cadru este cuprinsă între 1.001.483.640 și 4.216.621.320 de lei. (între aproximativ 200 milioane euro și 850 milioane euro).

CFR SA vrea să încheie opt acorduri - cadru (câte un acord-cadru pentru fiecare sucursală regională) care au ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor ce vor guverna contractele sectoriale de lucrări (contractele subsecvente de lucrări). Având în vedere specificul lucrărilor de întreținere la calea ferată există posibilitatea ca entitatea contractantă să dispună începerea lucrărilor în același interval de timp la mai multe loturi.

Ce lucrări se vor executa

Se vizează înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante, având ca rezultat aducerea liniei în parametrii pentru viteza de circulație de 120 km/oră a trenurilor de călători și a trenurilor de marfă.

Concret, lucrările presupun:

  • demontarea căii existente, aranjarea materialelor demontate în afara gabaritulului pe bancheta căii; transportul materialelor scoase din cale în depozite stabilite de beneficiar;
  • înlocuirea elementelor componente ale suprastructurii căii cu materialele noi achiziționate de executant (traverse din beton tip 60 echipate cu prindere elastică, aparate de cale tip 60 montate pe traverse din beton, piatră spartă, jil-uri și cupoane de tranziție, dale din beton sau elastice pentru treceri la nivel (unde este cazul), completarea prismului de piatră spartă la dimensiunile instrucționale pentru linii cu cale sudată;
  • profilarea mecanizată, burajul și riparea mecanizată cu aducerea liniei la profilul în lung și direcție, urmate de stabilizarea dinamică a căii vor fi efectuate de beneficiar;
  • realizarea căii fără joante și înglobarea aparatelor de cale în CFJ se efectuează de executant;
  • montarea elementelor componente ale trecerilor la nivel cu calea ferată și realizarea racordărilor cu partea carosabilă, efectuate de executant;
  • curățarea și asigurarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale în lungul căii, zonelor aparatelor de cale sau trecerilor la nivel existente, efectuate de executant;
  • întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor de către executant până la predarea acestora către beneficiar;
  • activități și consumabile necesare pentru menținerea în stare de curățenie a perimetrului unde se execută lucrarea, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii.

Ccontractul este împărțit în opt loturi, câte unul pentru fiecare regională. Acordul-cadru va fi încheiat la nivel Central CFR, iar contractele subsecvente se vor încheia la nivel de regională, în limita fondurilor alocate. Lucrările presupun, în total, repararea a 1.461 km de cale ferată.