Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA informează că 4 firme de specialitate au depus oferte la procedura de licitație deschisă pentru Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița”. Deși magistrala 800 a fost modernizată, nu s-au făcut lucrări în aceste două stații unde sunt restricții de viteză și mai este mult de modernizat la linii, la peroane și la aparatele de cale.

Gara CiulnitaFoto: CFR Infrastructura

Suma de 5 milioane lei este doar pentru consultanță, în timp ce lucrările propriu-zise vor costa cel puțin 317 milioane lei fără TVA, din care 282 milioane lei fără TVA pentru execuție.

Ce spune CFR Infrastructură

Firmele participante la procedura de achiziţie, care a avut termen limită de depunere a ofertelor, 8 februarie 2022, sunt următoarele:

1. SC CONSIS PROIECT

2. TPF INGINERIE SRL

3. TPF GETINSA EUROESTUDIOS SRL

4. TECNIC CONSULTING Engineering Romania SRL

Menționăm faptul că, în cadrul serviciului de consultanță și supervizare se va urmări modul de elaborare a proiectului tehnic, care trebuie să respecte regulamentele legale în vigoare și prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

De asemenea, în domeniul managementului execuției pentru verificarea derulării lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivului „Lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”, contractantul va desfășura activități de coordonare, consultanță și supervizare.

Reamintim faptul că, valoarea estimată a contractului este de 4.992.516,79 lei fără TVA , iar sursa de finanțare va fi asigurată din Fonduri de Coeziune și de la Bugetul de Stat.