Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat oferta câștigătoare la procedura de licitaţie publică privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată RĂDULEȘTI – GIURGIU NORD (57 km). Tronsonul figurează în Mersul Trenurilor sub indicativul liniei 103 și trenurile care nu opresc parcurg distanța cu o medie de 50 km/h, iar cele care opresc peste tot, cu 42 km/h. Viteza maximă este 70 km/h.

TrenFoto: CFR Infrastructura

Ce spune CFR SA

Oferta financiară a operatorului economic CONSIS PROIECT SRL, în valoare de 2.900.000 RON (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare, contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;
  • creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson ți a volumului de transport pe calea ferată;
  • minimizarea efectelor negative asupra mediului;
  • descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;
  • menținerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;
  • creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii.

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești - Giurgiu Nord (57 km) trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Studiul de Fezabilitate va cuprinde inclusiv toate datele necesare pentru obţinerea tuturor avizărilor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea și reabilitarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.