Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) intenționează să realizeze achiziția de material rulant nou (RE-R) și a serviciilor de mentenanță și reparații RE-R. Pe platforma SEAP a fost publicat anunțul de participare la licitația pentru achiziția a 62 de trenuri noi. Valoarea contractului este cuprinsă între 3,2 și 4,15 miliarde lei.Termenul limita pentru primirea ofertelor este 4 iulie.

Linii de cale ferataFoto: Hotnews

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) intenționează să realizeze achiziția de material rulant nou (RE-R) și a serviciilor de mentenanță și reparații RE-R, ce vor fi utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice (CSP) atribuite în mod competitiv unor operatori de transport feroviar în conformitate cu prevederile Regulamentului CE.

PRODUSE:

1) 62 rame electrice regionale RE-R (56 rame + 6 rame de rezervă), destinate transportului feroviar de călători pe rute suburbane și regionale, conform cerințelor minimale specificate în Caietul de Sarcini (CS);

2) Alte dotări și accesorii conform cerințelor din CS.

SERVICII:

1) Mentenanță și reparații pentru o perioadă de 15 ani. Servicii necesare funcționării respectivelor rame electrice, conform cerințelor specificate în CS;

2) Instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software; 3) Transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistență tehnică în perioada de garanție.

Valoarea totală estimată: între 3.237.711.753,00 și 4.150.288.451,00 Moneda: RON

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Lotul 1: 20 rame (18 + 2 unități rezervă); - Valoare estimată: între

1.044.933.546,00 - 1.339.823.526,00 RON

Lotul 2: 23 rame (21 + 2 unități rezervă); - Valoare estimată între 1.208.571.156,00 - 1.554.592.210,00 RON

Lotul 3: 19 rame (17 + 2 unități rezervă). Valoare estimată între 984.207.051,00 - 1.255.872.715,00 RON

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 4 iulie 2022, ora 15.00.

Ofertanții, la alegerea lor, pot depune ofertă pentru un singur lot sau pentru mai multe loturi (maxim Autoritatea contractantă nu limitează numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant, astfel încât cele trei loturi ar putea fi atribuite aceluiași ofertant ca urmare a aplicării criteriilor de atribuire.

Ce spune ARF într-un comunicat de presă UPDATE

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul de participare nr. CN1042687, care a fost transmis către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) și va fi publicat în termen de cinci zile pe site-ul www.ted.europa.eu.

În acest sens, precizăm că a fost lansată procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 62 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători pe rute suburbane și regionale, precum şi a serviciilor accesorii privind: mentenanţa și reparațiile, instruirea personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică în perioada de garanţie.

Menționăm că perioada de mentenanţă și servicii de reparații este de 15 ani, necesară funcționării respectivelor trenuri.

Astfel, contractul de achiziţii are prevăzută o clauză de revizuire, respectiv posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Ramele achiziţionate vor fi distribuite tuturor operatorilor feroviari de călători pe baza contractelor de servicii publice care urmează a fi elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1370/2007, cu modificările ulterioare și în baza legislației din România.

Valoarea estimată este în intervalul între 3.237.711.753 și 4.150.288.451 lei, fără TVA.

Contractul este împartit în trei loturi, și anume:

Lotul 1 - 20 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători, de pe rutele București N - Ploiești S – Adjud, Iași - Pașcani – Suceava, Bacău – Pașcani, iar valoarea estimată este cuprinsă în intervalul 1.044.933.546 și 1.339.823.526 lei, fără TVA.

Lotul 2 - 23 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători, de pe rutele Brașov – Gheorgheni, Arad - Timișoara – Caransebeș, Huedin - Cluj – Bistrița, iar valoarea estimată este cuprinsă în intervalul 1.208.571.156 și 1.554.592.210 lei, fără TVA.

Lotul 3 - 19 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători, de pe rutele București N - Ploiești V – Brașov, București N – Roșiorii, București N - București Obor/Fundulea, Constanța – Fetești, iar valoarea estimată este cuprinsă în intervalul 984.207.051 și 1.255.872.715 lei, fără TVA.

Finantarea proiectului va fi asigurată în cadrul Programului Operațional Transport (POT) pentru perioada 2021-2027, din fondurile alocate sectorului de transport feroviar, cofinanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat.

Durata contractului/contractelor aferente loturilor atribuite va fi de 221 – 222 luni, în funcție de lotul atribuit. Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-preţ. Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

70% - Componenta financiară;

30% - Componenta calitate, din care:

9% - Plusvaloare;

9% - Program de livrare;

12% - Disponibilitatea vehiculelor în perioada de garanție și în perioada de mentenanță.

Procedura de atribuire este licitaţie deschisă, iar modalitatea de desfăşurare este online pe site-ul www.e-licitatie.ro. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 04.07.2022, ora 15.00. Se pot solicita clarificări cu maxim 20 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Ofertele se transmit în limba română, iar moneda de referinţă este RON.