Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) anunţul de participare la o licitație ce are ca scop cumpărarea a 16 locomotive electrice capabile de viteze maxime cuprinse între 160 și 200 km/h. Parcul actual de locomotive are o vârstă medie de peste 40 de ani vechime și unele se defectează des.

TrenFoto: Vlad Barza / HotNews.ro

România a fost foarte ineficientă în a cumpăra locomotive noi pentru trenuri de pasageri în ultimii 15 ani, spre deosebire de țări precum Polonia, Cehia și Ungaria.

Aceste locomotive noi vor fi capabile să tracteze trenuri de până la 16 vagoane. Valoarea estimată este cuprinsă între 702 milioane lei, fără TVA, si 1.03 miliarde lei.

Ce spune Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) anunţul nr. CN1048061, în urma validării de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP).

În acest sens, menționăm că a fost lansată, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 4. Transport sustenabil, procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători.

Perioada de mentenanță și reparații este de 20 ani, în cadrul căreia sunt incluse serviciile necesare funcționării respectivelor locomotive electrice, și anume: instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea acestora și a aplicațiilor software, transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, conform Caietului de Sarcini.

Contractul de achiziţii are prevăzută o clauză de revizuire, respectiv posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 20 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Locomotivele achiziționate vor fi utilizate pe rutele aflate sub contractele de servicii publice (CSP), atribuite în mod competitiv operatorilor de transport feroviar de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 și cu prevederile legislației din România.

Valoarea estimată este cuprinsă între 702.453.762,18 lei, fără TVA, si 1.036.568.887,80 lei, fără TVA.

Finanţarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 - Transport durabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Durata contractului/contractelor aferente loturilor atribuite va fi de 275 luni. Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-cost. Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

  • 70% - Componenta financiară;
  • 30% - Componenta calitate, din care:

(12% - Disponibilitatea locomotivelor electrice în perioada de garanție și în perioada de mentenanță;

15% - Program de livrare;

3% - Capacitatea locomotivelor electrice să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h în perioada de garanție și în perioada de mentenanță)

Procedura de atribuire este licitaţie deschisă, iar modalitatea de desfăşurare este online pe site-ul www.e-licitatie.ro. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 21.11.2022 15:00. Se pot solicita clarificări cu maxim 20 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.