​CFR Infrastructură a desemnat ofertele câștigătoare pentru electrificarea și modernizarea a două secțiuni de pe calea ferată ce leagă Clujul de frontiera ungară (Episcopia Bihor). Contractele au o valoare cumulată de 4,6 miliarde lei și durata de implementare a fiecărui contract este de 42 de luni pentru proiectare și execuția lucrărilor.

Lucrari feroviareFoto: CFR Infrastructura

Cele două loturi:

Episcopia Bihor Frontieră - Aleșd (47 km), valoare 2,41 miliarde lei, fără TVA

Aleșd - Poieni (53 km), valoare 2,11 miliarde lei, fără TVA.

Poieni este la 16 km de orașul Huedin.

În prezent, pe cei 88 km dintre Poieni și Oradea cel mai rapid tren face o oră și 26 de minute, iar cel mai lent, 2 ore și 29 minute. Viteza medie pentru cel mai rapid tren este 62 km/h, în timp ce acum 40 de ani era de 78 km/h.

Ce viteze maxime ating trenurile IR pe cei 100 km? Pe foarte scurte porțiuni, în zona Aleșd, ating 100 km/h și 85 km/h în zona Ciucea, dar tot pe distanțe mici. Mult mai lungi sunt porțiunile cu viteze de 50 km/h. Pe de altă parte, dincolo de frontieră, de la Episcopia Bihor spre Biharkeresztes, vitezele sunt de 100 km/h.

Ce spune CFR SA

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că au fost desemnate ofertele câștigătoare la procedurile de licitaţie publică pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de electrificare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare pe secțiunile Poieni - Aleșd (Lotul 3) și Aleșd - Frontieră (Lotul 4), aferente obiectivului de investiții “Electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor (166,2 km)ˮ, pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Oferta financiară depusă de Asocierea FCC CONSTRUCCION - GULERMAK - CCN lot 3 Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, cu valoarea de 2.117.167.899,08 lei, fără TVA, a fost desemnată câștigătoare pentru secțiunea POIENI - ALEȘD (LOTUL 3).

Oferta financiară depusă de Asocierea WEBUILD SPA - IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA - SALCEF SPA, cu valoarea de 2.416.850.365,99 lei, fără TVA, a fost desemnată câștigătoare pentru secțiunea ALEȘD - FRONTIERĂ Ungaria (LOTUL 4). Cele două contracte de achiziţie publică urmează a fi încheiate şi semnate, de ambele părţi, la finalul perioadei legale de contestaţii.

Durata de implementare a fiecărui contract este de 42 de luni pentru proiectare și execuția lucrărilor, sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta 4 - Transport sustenabil - Reforma 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar.

Obiectivul general al obiectivului de investiții este electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Frontieră (166,2 km) pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate.

Obiective principale

- creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 120 km/h și 160 km/h pe întregul tronson;

- modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare);

- modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

- modernizare poduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;

- facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;

- montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

- construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);

- modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;

- maximizarea capacității de tranzit;

- asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare;

- instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

- modernizarea echipamentului de telecomunicații.