​Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că vineri a transmis spre publicare în platforma națională de achiziții publice, SICAP anunțul de participare aferent proiectului de achiziție a 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen. Valoarea achiziției este cuprinsă între 2,48 miliarde și 4,29 miliarde lei, fără TVA, în funcție de durata serviciilor conexe contractului –15, respectiv 30 de ani.

Un tren pe hidrogenFoto: Scharfsinn86, Dreamstime.com

Toate cele 12 trenuri ar trebui să ajungă în țară înainte de martie 2026.

Prin acest proiect de investiții, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ARF dorește să achiziționeze 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, dar și serviciile de mentenanță și reparații necesare funcționării acestora, precum și serviciile de alimentare cu hidrogen.

Durata serviciilor – atât mentenanță și reparații, cât și alimentarea cu hidrogen – prevăzută în contract este de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 15 ani, prin act adițional.

Aceste automotoare vor fi utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice, pe liniile neelectrificate (București – Pitești cu extindere până la Slatina și Craiova, București – Aeroportul Henri Coandă, București – Târgoviște, Pitești - Curtea de Argeș), atribuite unor operatori de transport feroviar, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007/CE cu modificările ulterioare și potrivit legislației din România.

Valoarea achiziției este cuprinsă între 2.487.210.561 lei fără TVA și 4.249.858.243 lei fără TVA, în funcție de durata serviciilor conexe contractului – 15, respectiv 30 de ani.

Durata contractului este 213 luni, din care, livrarea tuturor celor 12 trenuri se încheie înainte de martie 2026, restul perioadei fiind necesară pentru realizarea serviciilor de reparații, întreținere și alimentare cu hidrogen.

Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-cost. Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

· 70% – Componenta financiară;

· 30% – Componenta calitate, din care:

  • 10% – disponibilitatea automotoarelor în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, în perioada de garanție și în perioada de mentenanță;
  • 12% – programul de livrare;
  • 8% – plusvaloarea – se vor puncta ofertele ce cuprind un număr suplimentar de locuri peste cerința minimă de 160 locuri.

Procedura de atribuire este licitaţie deschisă, iar modalitatea de desfăşurare este online, pe site-ul www.e-licitatie.ro . Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 5 decembrie 2022. Se pot solicita clarificări cu maxim 20 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.

Sursa foto: Dreamstime.com