Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că pe 26 martie 2023, a fost publicat în platforma SEAP un anunț privind achiziția a 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, destinate transportului feroviar de călători. Pe 7 februarie, procedura de licitație anterioară a fost anulată automat, deoarece la data limită de depunere a ofertelor, nici unul dintre ofertanții înscriși nu a depus oferta tehnică și financiară.

Un tren pe hidrogenFoto: Scharfsinn86, Dreamstime.com

Contractul va include şi achiziţionarea serviciilor de mentenanţă şi alimentare cu hidrogen pentru o perioadă de 15 ani.

Cele 12 automotoare vor fi utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice, pe liniile neelectrificate București – Pitești, cu extindere până la Piatra Olt - Craiova, București – Aeroportul Henri Coandă, București – Târgoviște și București – Pitești - Curtea de Argeș.

„Fiind bazată pe o tehnologie nouă, procedura de achiziție de material rulant se dorește a fi un proiect-pilot. În funcție de evoluția și implementarea acestui proiect, în viitor se va extinde parcul de material rulant, precum și serviciile de alimentare pe alte rute. De asemenea, subliniem faptul că ARF este o autoritate publică și nu operator economic, drept pentru care, nu poate opera stații de producere și alimentare cu hidrogen, iar aceste servicii trebuie incluse în procedura de licitație drept element furnizat de operatorii economici interesati de participarea la procedura de atribuire”, spune ARF.

Durata serviciilor – atât mentenanță și reparații, cât și alimentarea cu hidrogen prevăzută în contract este de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării perioadei cu încă 15 ani, prin act adițional.

Valoarea achiziției este cuprinsă între 2.446.534.076,64 lei fără TVA și 4.168.505.273,28 lei fără TVA, în funcție de durata serviciilor conexe contractului – 15, respectiv 30 de ani, iar durata contractului va fi de 213 luni.

Finanţarea proiectului este asigurată prin PNRR Planul Național de Redresare și Reziliență, "Componenta 4".

Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-cost. Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

70% – Componenta financiară - Costul total pe ciclu de viață format din:

- prețul de achiziție a 12 automotoare RE-H

- costul de întreținere pentru cele 12 automotoare RE-H pe o perioada de 30 ani (mentenanță)

- costul de alimentare cu hidrogen pe o perioadă de 30 de ani

30% – Componenta calitate, din care:

10% – disponibilitatea automotoarelor în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, în perioada de garanție și în perioada de mentenanță;

12% – programul de livrare (din care 4% pentru livrarea întregii cantități cu o cadență de livrare lunară de 4 RE-H și 8% pentru livrarea primei unități în vederea punerii în funcțiune pe rețeaua CFR în termen de 24 luni de la data semnării contractulu);

8% – plusvaloarea – se vor puncta ofertele ce cuprind un număr suplimentar de locuri peste cerința minimă de 120 locuri.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.

Termenul de depunere a ofertelor este 08 mai 2023, ora 15.00.