Au fost deschise ofertele la licitația pentru cumpărarea a 16 locomotive electrice noi, valoarea fiind cuprinsă între 702 milioane și un miliard de lei. O singură firmă s-a înscris: Alstom. România nu a fost în stare să cumpere locomotive noi în ultimii ani, astfel că parcul activ are o vârstă medie de peste 45 de ani

Tren al CFR CalatoriFoto: Stefania Gal

Ce spune Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că pe 3 aprilie 2023, a avut loc ședința Comisiei de evaluare, desemnată în cadrul licitației privind achiziția a 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, în vederea deschiderii ofertelor depuse.

Astfel, societatea care a depus documentația este Asocierea S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A. România (Ofertant lider) - ALSTOM TRANSPORTATION GERMANY (Ofertant).

Valoarea estimată este cuprinsă între 702.453.762,18 lei, fără TVA, si 1.036.568.887,80 lei, fără TVA.

Finanţarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 - Transport durabil" și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Durata contractului aferent lotului atribuit va fi de 275 luni.

Ulterior deschiderii ofertei, comisia va începe evaluarea acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cerințele Caietului de Sarcini.

Reaminitim că procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători, a fost lansată în data de 10 octombrie 2022, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 4. Transport sustenabil, și avea ca efect atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

Precizăm că perioada de mentenanță și reparații este de 20 ani, în cadrul căreia sunt incluse serviciile necesare funcționării respectivelor locomotive electrice, și anume: instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea acestora și a aplicațiilor software, transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, conform Caietului de Sarcini.

Astfel, contractul de achiziţii are prevăzută o clauză de revizuire, respectiv posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 20 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Locomotivele achiziționate vor fi utilizate pe rutele aflate sub contractele de servicii publice (CSP), atribuite în mod competitiv operatorilor de transport feroviar de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 și potrivit legislației din România.