Guvernul Ungureanu a trecut in programul de guvernare ca obiectiv "Revizuirea cadrului legislativ referitor la statutul profesional al specialistilor IT", fara a preciza insa la ce anume se refera. In plus, documentul mentioneaza "Cresterea absorbtiei absolventilor IT si a persoanelor recalificate in IT prin facilitati acordate lor si angajatorilor lor si prin informatizarea accelerata a sectoarelor prioritare".

Directiile de actiune mentionate in Programul de guvernare:

 • Urgentarea derularii fazelor primare in cadrul Proiectului de realizarea la nivel national a unei infrastructura de Broadband (RO-NET).
 • Solutionarea problemelor intampinate de proiectul pentru tranzitia la standardele de televiziune digitala (DVB-T).
 • Realizarea unei Harti digitale a retelelor de comunicatii majore din Romania.
 • Pregatirea documentelor legate de Agenda Digitala 2020.
 • Lansarea sistemului pentru instruirea online a functionarilor publici.
 • Consolidarea Programului National de Super Computing.
 • Finalizarea legii privind interoperabilitatea si a Cadrului National de Interoperabilitate.
 • Gestionarea fondurilor structurale din cadrul Axei III POS CCE.
 • Derularea proiectelor finantate din fonduri europene.
 • Cresterea calitatii, eficientei si gradului de utilizare a serviciilor publice electronice, prin simplificarea procedurilor administrative si transpunerea acestora in format electronic.
 • Realizarea mediului comun informational pentru institutiile administratiei publice cu realizarea unei analize privind standardele de cost la nivelul administratiei publice si eficienta administrativa privind aplicarea sistemelor TIC in administratie.
 • Cresterea performantei si eficientei prin reducerea incongruentelor datelor din sistemele administratiei publice cu utilizarea extensiva a solutiilor TIC standardizate si interoperabile.
 • Utilizarea eficienta a spectrului de frecventa alocat, prin medierea inter- institutionala intre societatile comerciale in care statul este actionar majoritar, implicate in procesul vizat.
 • Stimularea competitivitatii companiilor TIC, cu preponderenta a IMM-urilor, sustinuta de activitati de promovare a acestui sector si de o legislatie adaptata sectorului TIC.
 • Cresterea investitiilor efectuate de furnizorii de echipamente TI si TC in Romania. Promovarea companiilor TIC precum si comunicarea si sprijinul asociatiilor de profil in special in zonele slab dezvoltate din punct de vedere industrial.
 • Cresterea productivitatii si competitivitati companiilor romanesti prin utilizarea pe larg a platformelor de schimb electronic de date/documente intre cetateni, companii si administratia publica (B2B, B2C, B2A, C2A).
 • Revizuirea cadrului legislativ referitor la statutul profesional al specialistilor IT, investitiilor in sectorul TIC precum si al platformelor de schimb electronic.
 • Dezvoltarea de programe de dezvoltare a competentelor digitale pe urmatoarele directii: alfabetizare digitala, dezvoltarea competentelor pentru utilizarea avantajelor TIC in viata de zi cu zi si dezvoltarea expertizei profesionistilor ICT.
 • Cresterea absorbtiei absolventilor IT si a persoanelor recalificate in IT prin facilitati acordate lor si angajatorilor lor si prin informatizarea accelerata a sectoarelor prioritare.
 • Stimularea cercetarii, dezvoltarii si inovatiei in sectorul TIC prin atragerea de noi investitori si furnizori de echipamente TIC care inoveaza si/sau produc in Romania si prin cresterea absorbtiei fondurilor FP7.