Politicul si-ar intari controlul direct asupra Consiliului National al Audiovizualului, prin posibilitatea ca membrii acestuia sa fie demisi de Parlament, iar fluxul banilor de publicitate in audiovizual ar fi afectat substantial prin adoptarea unui nou proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea a Legii Audiovizualului. Proiectul a fost inclus pe agenda sedintei Guvernului din 6 noiembrie, dar nu figureaza printre actele normative aprobate in acea sedinta. HotNews.ro a obtinut o versiune a proiectului de ordonanta, neasumata de vreun for guvernamental, dar la care fac referire si Reporter Virtual si Catalin Tolontan pe blogul sau.

In "Informatia de presa privind unele acte normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 6 noiembrie, ora 11.00" figureaza, la punctul II.3, "PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002". Proiectul nu mai figureaza in "Informatia de presa privind actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 06 noiembrie 2012, ora 11.00".

Referiri la documentul respectiv au aparut, joi si vineri, pe Reporter Virtual si pe blogul lui Catalin Tolontan. Acesta din urma scrie pe blog:

 • "Schimbarile legii sint favorabile posturilor TV. Ele vor putea intrerupe meciurile cu publicitate mai des si vor fi preluate obligatoriu de catre cablisti intr-o anume proportie. Dar alta este, de fapt, miza! Esenta Ordonantei initiata de CNA, care are 10 pagini deja redactate si care asteapta avizul ministrilor Dan Nica (intrebati la Ericsson - via Rise Project), Florin Georgescu si Mona Pivniceru si semnatura finala a lui Victor Ponta este facturarea si incasarea directa de catre televiziuni si radiouri a publicitatii! Practic, de pe circuitul financiar se elimina agentiile de media, cele care fierb de furie in aceste zile, aflind ce li se pregateste. "

HotNews.ro a obtinut o versiune a proiectului de ordonanta a guvernului - neasumata in acest moment de vreo autoritate guvernamentala - si prezinta, mai jos, principalele prevederi incluse in aceasta versiune.

In preambul, versiunea de proiect are in vedere mai multe "obiective", printre care:

 • "Obiectivele propuse de Guvernul Romaniei de stimulare a dezvoltarii economiei romanesti, in cadrul carora se inscrie si intentia de a dezvolta piata audiovizuala din Romania prin incurajarea productiei locale de televiziune, a investitiilor in programe locale, asigurarea de locuri de munca si dezvoltarea de activitati economice in beneficiul pietei de servicii audiovizuale din Romania"
 • "Obiectivele de combatere a coruptiei manifestata la nivelul achizitiei de spatiu publicitar media, precum si necesitatea combaterii sistemelor netransparente si anticoncurentiale in acest domeniu, care afecteaza in egala masura activitatea statiilor tv si dreptul publicului la informatii corecte si de calitate"

Cum se explica nevoia unei ordonante de urgenta pentru modificarea Legii audiovizualului:

 • "aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie extraordinara si de urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata"

Cum suna propunerile de modificare a legii

Definitii:

 • este introdusa definitia "beneficiarilor finali ai publicitatii televizate" (n.red: nu se mentioneaza publicitatea radio), mai precis clientii de publicitate: "persoanele juridice publice sau private sau persoanele fizice a caror activitate comerciala, ramura de activitate, meserie ori profesie sunt promovate prin mesajul publicitar difuzat in cadrul publicitatii televizate, pentru a promova furnizarea de bunuri si servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi si obligatii;"

Despre CNA - Conditii pentru membrii CNA:

 • intre altele, acestia ar trebui sa aiba "o vechie de cel putin 5 ani de activitate in domeniul audiovizual" si "sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea inclusiv cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului sau membrii Guvernului"
 • la nominalizarea lor, cei propusi sa devina membri CNA trebuie evaluati fiecare in parte: "comisiile permanente de specialitate evalueaza pentru fiecare persoana nominalizata daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (2), luand in considerare informatiile si documentele legate de activitatea, experienta profesionala si reputatia persoanei in cauza"
 • Este introdusa posibilitatea ca membrii CNA sa fie demisi prin respingerea raportului anual de activitate al CNA in comisiile de specialitate ale Parlamentului - lucru care nu este posibil in prezent: "Membrii Consiliului pot fi demisi la propunerea comisiilor de specialitate ale Parlamentului (...) c. in cazul in care comisiile de specialitate ale Parlamentului resping raportul anual al Consiliului sau programul de masuri pentru remedierea lipsurilor constatate, prevazute la art. 20"

Conditii mai lejere pentru difuzarea de publicitate:

 • Radiodifuzorii pot difuza in timpul transmisiunilor sportive minispoturi de publicitate, care nu vor fi luate in calcul in vederea stabilirii incadrarii in limitele prevazute la art. 35 (n.red: 12 minute pe ora in cazul posturilor comerciale, 8 minute pe ora in cazul posturilor publice), cu respectarea cumulativa" a unor conditii

Propuneri de reguli care ingradesc rebate-urile primite de agentiile de media de la furnizorii TV, despre care Catalin Tolontan scrie pe blog: "Practic, de pe circuitul financiar se elimina agentiile de media (...) Pe romaneste, ca stim despre ce vorbim, ele sint atacate la AVB (n.red.: agency volume bonus), pe care-l primeau de la televiziuni si radiouri si care reprezinta principala lor sursa de venit":

 • "Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:"
 • "Art. 291 (1) Orice achizitionare de spatiu publicitar televizat nu poate fi facuta de un intermediar decat in numele si pe seama beneficiarului final al publicitatii televizate."
 • "(2) Orice oferte de pret pentru achizitionarea publicitatii televizate, prezentate de intermediarii mentionati la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicitatii televizate, vor fi in mod obligatoriu confirmate in prealabil in scris cu radiodifuzorul. Intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor si mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicitatii televizate pentru care solicita ofertele de pret."
 • "(3) Obiectul achizitionarii mentionate la alin. (1) va fi platit direct de catre beneficiarul final al publicitatii televizate radiodifuzorului, in baza facturii ce va fi transmisa beneficiarului final al publicitatii televizate de catre radiodifuzor. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestora, acordat de catre radiodifuzor trebuie sa figureze pe factura emisa beneficiarului final al publicitatii televizate."
 • (4) Intermediarii mentionati la alin. (1) nu pot sa primeasca alta plata sau contraprestatie decat cea care le este platita de catre beneficiarul final al publicitatii televizate in vederea remunerarii serviciilor prestate si nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului."

Posturile generaliste sunt excluse din lista celor "cu pondere semnificativa in formarea opiniei publice":

 • "servicii de programe cu pondere semnificativa in formarea opiniei publice sunt serviciile de programe de stiri, de analize si dezbatere pe teme politice si/sau economice de actualitate."

Conditii suplimentare in care CNA ar putea retrage licenta audiovizuala analogica pentru un post:

 • "titularul nu depune la Consiliu, in termen de 6 luni de la data aplicarii unei amenzi, dovada achitarii acesteia, cu exceptia situatiilor in care titularul a contestat decizia de sanctionare aplicata de Consiliu, caz in care obligatia achitarii amenzii este suspendata de drept pana la pronuntarea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de solutionare a contestatiei."
 • "titularul inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat. Situatia achitarii obligatiilor la bugetul de stat de catre titularii de licente audiovizuale va fi monitorizata semestrial de Consiliu, pe baza informatiilor solicitate si primite de la Ministerul Finantelor Publice, iar masura retragerii licentei audiovizuale poate fi luata dupa acordarea unui termen de 180 de zile pentru remedierea situatiei de catre titularul de licenta."

In cazul articolului 82 din Legea audiovizualului, ce se refera la principiul "must carry", este introdusa o prevedere suplimentara ce exclude efectiv aplicabilitatea acestui principiu pentru sistemele DTH (subiect discutat pe larg in conflictul Antene-RCS, in prima parte a anului):

 • "La articolul 82, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin retele de comunicatii electronice, cu exceptia celor care utilizeaza exclusiv spectrul radio, are obligatia sa includa in oferta sa serviciile de programe ale Societatii Romane de Televiziune destinate publicului din Romania, precum si alte servicii de programe, libere la retransmisie si fara conditionari tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia Romaniei, in limita a 25% din numarul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectiva, precum si serviciile de televiziune a caror obligativitate de retransmitere este stabilita prin acorduri internationale la care Romania este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privati este ordinea descrescatoare a indicelui anual de audienta. Obligatia prevazuta de prezentul articol in sarcina distribuitorilor de servicii se aplica atat pentru retransmisia serviciilor de programe prin retele de cablu analogic, cat si pentru retransmisia serviciilor de programe prin retele de cablu digital, insa nu este aplicabila pentru retransmisia serviciilor de programe prin retele de comunicatii electronice prin satelit. In situatia in care serviciile de programe mai sus mentionate includ si servicii de teletext codificate in interiorul semnalului de imagine, este obligatorie si retransmisia serviciului de teletext atasat serviciilor de programe respective in aceleasi conditii."

Obligatii suplimentare pentru cablisti (distribuitori de servicii de programe):

 • "Art. 82.1 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe are obligatia sa asigure aceeasi prelucrare a semnalului retransmis pentru toate serviciile de programe incluse in oferta sa, astfel incat parametrii tehnici ai semnalului la utlizatorii finali, respectiv abonatii distribuitorilor, sa fie identici pentru toate programele retransmise. In acest scop, distribuitorii de servicii care asigura retransmisia de programe au obligatia de a-si asigura, pe cheltuiala lor, folosinta echipamentelor necesare in vederea preluarii semnalului transmis de furnizorul de servicii media."
 • "(2) In vederea implementarii prevederilor alin. (1), distribuitorii de servicii care retransmit servicii de programe au obligatia respectarii unor parametri tehnici minimali ai retelei de comunicatii electronice, stabiliti prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii"
 • "La articolul 90, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: "(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul retransmisiei de catre distribuitori a serviciilor de programe cu incalcarea prevederilor art. 82 sau art. 821, Consiliul va sanctiona distribuitorul de servicii cu amenda cuprinsa intre 1% si 3% din cifra de afaceri a distribuitorului de servicii realizata in anul financiar precedent si ii va adresa acestuia o somatie pentru remedierea situatiei, care trebuie adusa la indeplinire de catre distribuitorul de servicii in termen de maxim 5 zile."