Presedintele Traian Basescu a retrimis luni Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, motivand ca, in forma trimisa spre promulgare, legea prevede reglementari vagi cu privire la modalitatile legale la care pot recurge SRR si SRTV pentru dezvoltarea ori extinderea activitatilor.

Textul cererii de reexaminare, potrivit comunicatului difuzat de Administratia Prezidentiala:

Domnului Valeriu-Stefan ZGONEA

Presedintele Camerei Deputatilor

In temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata, formulez urmatoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

Motivele cererii sunt urmatoarele:

In forma sa initiala, Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune prevedea, in Art. 42, ca "finantarea necesara producerii si difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune adresate strainatatii, precum si dezvoltarii acestei activitati se asigura din fondurile alocate de la bugetul de stat" si ca "sumele necesare se evidentiaza separat in bugetul fiecarei societati, pe baza programelor stabilite potrivit legii".

In forma trimisa la promulgare, in conformitate cu Art. 43 alin. 11 "Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot infiinta, cu avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor, persoane juridice de drept privat si pot dobandi calitatea de asociat in cadrul unor asemenea entitati sau, dupa caz, pot achizitiona actiuni / parti sociale ale unei societati comerciale existente, in conditiile legii".

Asadar, pentru dezvoltarea ori extinderea activitatilor specifice, in tara si in strainatate, se creeaza trei modalitati legale la care pot recurge Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune: (1) infiintarea unei persoane juridice de drept privat, (2) dobandirea calitatii de asociat in cadrul unei persoane juridice de drept privat sau (3) achizitionarea de actiuni/parti sociale in cadrul unor societati comerciale existente.

In privinta modalitatilor (2) si (3), prevazute de lege, opinam ca aceasta reglementare este vaga, fara sa ofere conditii de eligibilitate si oportunitate. Totodata, consideram ca Legea trebuie sa prevada criterii clare de asociere, respectiv de achizitionare de parti sociale/actiuni, in vederea construirii unui cadru legal predictibil, cu atat mai mult, cu cat finantarea acestor operatiuni se face din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii trimise spre promulgare, tinand cont de motivele invocate.