Candidatii la alegerile pentru Parlamentul European (PE) se vor putea exprima, contra cost, in emisiunile de promovare electorala si in spoturile electorale difuzate de televiziunile si radiourile private, dar vor avea acces gratuit la posturile publice, potrivit unei Decizii adoptate joi de CNA si citata de Mediafax.

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a adoptat, in sedinta de joi, Decizia privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European.

Decizia a fost adoptata de membrii CNA cu unanimitate de voturi (Laura Georgescu, Viorel Vasile Buda, Florin Gabrea, Narcisa Iorga, Monica Gubernat, Christian Mititelu, Cristina Trepcea si Rasvan Popescu) si va intra in vigoare dupa publicarea sa in Monitorul Oficial.

Potrivit Deciziei CNA, campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private, va incepe pe 25 aprilie, ora 00.00, si se va incheia pe 24 mai, ora 7.00.

Campania electorala prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se va desfasura si in conditiile stabilite de Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului de reglementare a continutului audiovizual.

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si candidatii independenti (denumiti in continuare competitori electorali) vor avea acces la serviciile de radio si de televiziune, publice si private, numai in emisiuni de promovare electorala, in emisiuni de dezbatere electorala si in spoturi electorale.

Accesul competitorilor electorali la serviciile publice de radio si de televiziune, precum si la emisiunile electorale de dezbatere difuzate de posturile private de radio si de televiziune este gratuit.

Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure in emisiunile electorale difuzate reflectarea desfasurarii campaniei electorale, cu respectarea urmatoarelor principii: echitate (competitorii electorali trebuie sa aiba posibilitatea de a se face cunoscuti electoratului); echilibru - prezentarea competitorilor electorali proportionala cu importanta evenimentelor electorale; impartialitate - obligatia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv si echidistant.

Posturile de radio si de televiziune private care intentioneaza sa realizeze si sa difuzeze emisiuni electorale au obligatia sa faca cunoscut public acest lucru prin presa si/sau prin programele lor si sa comunice Consiliului National al Audiovizualului implicarea lor in campania electorala, pana cel mai tarziu in ziua de 8 aprilie, printr-o adresa.

Competitorii electorali au la dispozitie intervalul 9 - 15 aprilie pentru a se adresa in scris posturilor private de radio si de televiziune care si-au anuntat intentia de realizare si difuzare a emisiunilor electorale, solicitand si timpii de antena pe care intentioneaza sa ii utilizeze. Dupa 16 aprilie, data ramanerii definitive a candidaturilor, si pana la data de 24 aprilie, posturile private de radio si de televiziune, in functie de solicitarile primite, vor stabili in grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor de promovare electorala si a emisiunilor de dezbatere electorala, precum si tarifele unice pe unitatea de timp si/sau pe emisiune pe care intentioneaza sa le practice.

Tarifele unice vor fi stabilite in urma negocierilor desfasurate cu reprezentantii tuturor competitorilor electorali interesati si vor fi facute publice.

Radiodifuzorii privati pot difuza contra cost numai acele productii audiovizuale de promovare electorala care sunt realizate de competitorii electorali si la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contributie editoriala.

Timpii de antena oferiti competitorilor electorali trebuie sa respecte ponderea stabilita prin dispozitiile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, dupa cum urmeaza: 4/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European si care participa la alegeri, precum si aliantelor politice

sau electorale dintre acestea; 1/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care nu au membri in Parlamentul European care participa la alegeri, precum si candidatilor independenti.

In cadrul emisiunilor informative pot fi difuzate stiri privind activitatile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, impartialitate si de informare corecta a publicului. Radiodifuzorii pot prezenta in cadrul emisiunilor informative si interventii facute in direct de catre candidati cu prilejul activitatilor de campanie. Totodata, emisiunile informative nu pot fi sponsorizate.

Materialele audiovizuale electorale, altele decat spoturile electorale, puse la dispozitia radiodifuzorilor de competitorii electorali pot fi difuzate numai in cadrul emisiunilor de promovare electorala.

Difuzarea in direct ori inregistrata a mitingurilor sau intalnirilor electorale, a conferintelor de presa ori a altor activitati de campanie ale competitorilor electorali, fara interventia editoriala a radiodifuzorilor, este considerata emisiune de promovare electorala.

Emisiunile de promovare electorala vor fi identificate ca atare, in cazul posturilor de radio, si, respectiv, semnalate prin marcajul "promovare electorala", afisat in mod vizibil pe toata durata difuzarii, in cazul posturilor de televiziune.

In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii competitorilor electorali nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

Candidatii care detin functii publice pot avea interventii in direct sau inregistrate si in alte emisiuni decat cele electorale, strict in probleme legate de exercitarea functiei lor; in aceste situatii radiodifuzorii au obligatia sa ia masuri pentru asigurarea echidistantei si a pluralismului de opinii.

Realizatorii, prezentatorii si moderatorii dezbaterilor electorale au urmatoarele obligatii: sa fie impartiali; sa asigure echilibrul necesar desfasurarii emisiunii, oferind fiecarui participant la discutii posibilitatea sa isi prezinte opiniile; sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera tematicii electorale.

Radiodifuzorii publici si privati pot difuza spoturi electorale numai in cadrul emisiunilor de promovare electorala si a celor de dezbatere electorala. Spoturile electorale nu constituie publicitate comerciala, in sensul dispozitiilor legale.Spoturile electorale nu pot avea o durata mai mare de 60 de secunde si trebuie sa fie asumate in mod explicit, prin prezentare sau prin continut, de catre competitorii electorali. Durata totala a difuzarii spoturilor electorale nu poate depasi 6 minute dintr-un interval de o ora. Pentru difuzarea spoturilor electorale radiodifuzorii privati sunt obligati sa asigure competitorilor electorali conditii egale de acces si de tarifare pe unitatea de timp.

In emisiunile de promovare electorala nu pot fi inserate spoturi ale unor competitori electorali in intervalele alocate altor competitori electorali.

De asemenea, in cadrul dezbaterilor electorale, radiodifuzorii pot insera spoturi electorale numai in calupuri separate si marcate corespunzator.

In perioada campaniei electorale, cu exceptia spoturilor electorale, este interzisa difuzarea oricaror forme de publicitate ce contin referiri la competitorii electorali.

Sondajele de opinie cu continut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea conditiilor prevazute de art. 37 din Legea nr. 33/2007. In cazul prezentarii unor televoturi sau anchete facute in randul electoratului, radiodifuzorii au obligatia sa precizeze in mod expres ca acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publica ori pentru un anumit grup social sau etnic.

Incepand cu 48 de ore inainte de ziua votarii si pana la inchiderea urnelor se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete facute pe strada.

Cu 24 de ore inainte de inceperea votarii si pana la inchiderea urnelor este interzisa difuzarea emisiunilor si a spoturilor electorale.

Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevarate beneficiaza de drept la replica. Totodata, persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui emisiuni electorale a unor informatii inexacte beneficiaza de drept la rectificare.

Alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European vor avea loc pe 25 mai.