Societatea Ocram Televiziune SRL - care a detinut televiziunea OTV, careia anul trecut Consiliul National al Audiovizualului i-a retras licenta audiovizuala - a intrat in faliment si dizolvare, potrivit unei decizii recente a Tribunalului Bucuresti, anunta Mediafax. Societatea Mamitzu Production SRL a solicitat Tribunalului Bucuresti (TB), pe 30 noiembrie 2011, deschiderea procedurii insolventei in cazul societatii Ocram Televiziune SRL, potrivit datelor publicate pe site-ul TB. Materia juridica in acest caz este falimentul.

Pe 28 martie 2012, Tribunalul a deschis procedura generala a insolventei in cazul societatii Ocram Televiziune SRL.

Pe de alta parte, pe 26 martie, Tribunalul Bucuresti a admis cererea administratorului judiciar Acsis Solv IPURL de confirmare a planului de reorganizare.

"In baza art.107 al.1 lit.B din Legea nr. 85/2006, dispune inceperea procedurii falimentului si sistarea starii de observatie. In temeiul art.107 alin.2 din L.85/2006: Dispune dizolvarea societatii debitoare SC Ocram Televiziune SRL. Inceteaza atributiile administratorului judiciar desemnat in cauza si dispune ca plata retributiei acestuia de 10.000 lei exclusiv TVA sa fie achitata din averea debitoarei. Numeste lichidator judicar pe Acsis Solv IPURL, cu o retributie lunara de 2.000 lei, exclusiv TVA", se spune in hotararea instantei.

Conform aceleiasi hotarari, lichidatorul judiciar a trebuit sa notifice toti creditorii societatii, in termen de 5 zile de la intrarea in faliment. Notificarea trebuie sa cuprinda: termenul limita pentru inregistrarea creantelor nascute dupa deschiderea procedurii falimentului in vederea intocmirii tabelului suplimentar la 26.05.2014; termen de verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar la 26.06.2014; termen pentru intocmitea tabelului consolidat la 26.07.2014.

Toate declaratiile de creanta vor fi insotite de acte doveditoare si vor fi supuse verificarii, cu exceptia celor constatate prin titluri executorii si a celor admise in tabelul definitiv.

De asemenea, instanta a ordonat lichidatorului judiciar sa sigileze si sa inventarieze bunurile din averea Ocram Televiziune SRL. Evaluarea bunurilor din averea debitoarei se va face in bloc, cat si individual, in conformitate cu standardele internationale de evaluare si tinandu-se seama de valoarea de piata in definitia data de Comitetul International pentru Standarde de Evaluare si de Grupul European al evaluarilor de Active.

Lichidarea bunurilor din averea debitoarei va incepe de indata dupa finalizarea inventarierii si evaluarii, iar vanzarea lor se va face in conditiile articolului 116-118 din Lege. Valorile imobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. 297/2004. Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor de debitoare vor fi distribuite in ordinea stabilita de art. 121 din Lege, iar creantele stabilite in cazul falimentului se vor plati conform art. 123 din Lege.

In termen de 30 de zile de la numire, lichidatorul va intocmi un program de administrare a lichidarii, iar, la fiecare 3 luni, calculate de la data inceperii lichidarii, va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare, respectiv un plan de distribuire catre creditori, plata remuneratiei sale si a celorlalte cheltuielile.

Dupa ce bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, lichidatorul judiciar va intocmi un Raport final de activitate si il va comunica tuturor creditorilor, debitoarei (Ocram Televiziune SRL) si va fi afisat la usa instantei. Dupa solutionarea eventualelor contestatii, la raportul final si aprobarea lui de judecatorul sindic, lichidatorul judiciar va efectua distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitoarei, iar fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de cei indreptatiti vor fi depuse in contul prevazut de art. 4 alin. 4 din Lege.

La ramanerea ca irevocabila a hotararii de deschidere procedurii falimentului, toate actele si corespondenta emise de debitoare si lichidatorul judiciar vor cuprinde, in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, in limbile romana, engleza, franceza mentiunea "In faliment".

Urmatorul termen in acest dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti este 10 septembrie 2014.

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a retras licenta televiziunii OTV pe 22 ianuarie 2013, in conformitate cu legislatia audiovizualului, pentru neplata unor amenzi mai vechi.

Societatea Ocram Televiziune SRL, care detinea licenta televiziunii OTV, nu a facut dovada platii unor amenzi aplicate de Consiliu pentru incalcari ale legislatiei audiovizualului, in anii 2009, 2010, 2011 si 2012.

OTV a primit amenzi in valoare de 1,17 milioane de lei de la CNA, incepand din anul 2009 si pana pe 28 martie 2012, cand televiziunea lui Dan Diaconescu a intrat in insolventa.

Din 22 ianuarie 2013, Dan Diaconescu, cel care detinea OTV, a incercat de mai multe ori sa reia emisia postului, insa fara succes.

La momentul retragerii licentei, asociatii Ocram Televiziune SRL erau: Dan Diaconescu - asociat principal (80,1%) si GMG Media Box SA (19,9%).

Actionarii GMG Media Box SA erau la momentul respectiv: PSV Company SA (99,996%), Sorin Enache si Constantin Druica (cu cate 0,002%), iar actionarii PSV Company SA erau: Elbahold Limited (Cipru) - 54,422728%, Asociatia salariatilor din SNP Petrom SA (25 asociati) - 25%, PSV Company SA - 10,010714% si actionari persoane fizice (8577) - 10,566558%. Actionar unic al Elbahold Limited (Cipru) era Berhill Limited (Cipru), al carei actionar unic era atunci Luca Liviu.