Trei membri ai Consiliului National al Audiovizualului (CNA), Narcisa Iorga, Florin Gabrea și Valentin Jucan, au sesizat miercuri Birourile Permanente ale Parlamentului cu privire la presupuse abuzuri comise de către președintele CNA, Laura Georgescu. Principalul abuz sesizat de cei trei membri reformisti este interzicerea transmiterii on-line a ședințelor publice ale Consiliului și suspendarea ședinței fără niciun motiv.

Sesizarea celor trei a fost transmisă Birourilor Permanente și Comisiilor pentru cultură, Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor din camera Deputaților și din Senat

Cei trei membri o mai acuza pe Laura Georgescu ca a prezentat propriile puncte de vedere ca fiind ale institutiei, in ciuda lipsei unui mandat in acest sens.

Sesizarea celor 3 membri ai CNA:

Stimați Domni,

Vă supunem atenției următoarele abuzuri comise de către președintele CNA, Laura Georgescu, fie în cadrul ședințelor publice ale Consiliului, fie în exercitarea funcției:

În virtutea Legii nr.504/2002, art. 10 din denumește CNA ca fiind autoritate publică autonomă sub control parlamentar și garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, iar art. 20 prevede că activitatea CNA este analizată de către Parlament ori de câte ori comisiile de specialitate ale Parlamentului solicită președintelui Consiliului rapoarte specifice. Președintele este numit de Parlament dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Nu are nicio altă atribuție suplimentară față de restul membrilor, în afara activității de ordonator principal de credite.

1. La data de 17 iunie a.c., în cadrul ședinței publice a CNA, președintele Laura Georgescu a supus dezbaterii și ulterior votului Consiliului interzicerea transmiterii on-line a ședințelor CNA, fapt ce contravine Legii nr.504/2002, art. 15 (2) care stipulează că ședințele CNA sunt publice. În ședința din 10 iunie a.c., președintele CNA smulsese camera web instalată pe laptopul unui membru CNA, care transmitea on-line ședința publică.

Nu există niciun temei legal care să interzică transmiterea on-line a ședințelor publice ale Consiliului.

2. Ulterior votului ilegal menționat la pct.1, președintele CNA a suspendat unilateral ședința publică, deși era asigurat cvorumul de ședință prin prezența a nouă membri. Ordinea de zi avea 20 de puncte și conținea solicitări de prelungiri și cedări/modificări de licențe audiovizuale, avize de retransmisie și rapoarte de monitorizare.

Decizia președintelui CNA încalcă ROF art. 5(4), care prevede obligația Consiliului de a se întruni când se supun aprobării solicitările menționate la pct.2.

3. Președintele CNA, abuzând de funcția de ordonator de credite și invocând Decizia Curții de Conturi nr.18/2013, a instaurat o serie de proceduri de sistem care împiedică membrii Consiliului să-și exercite obligațiile prevăzute de Legea audiovizualului și de Regulamentul de Organizare și Funcționare. Spre exemplu, ”procedura exercitării calității de membru” și ”procedura securizării înregistrărilor audio din ședințele Consiliului” sunt abuziv-restrictive.

Procedurile nou instituite exced Legea nr.504/2002 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNA.

4. Președintele CNA a abuzat de funcția sa cu ocazia mai multor întruniri oficiale, interne și internaționale, unde a prezentat puncte de vedere ca fiind ale instituției, deși membrii Consiliului nu aveau cunoștință despre aceste întruniri și, ca atare, nu-i dăduseră mandat. De asemenea, în luna decembrie 2013, președintele CNA a acordat premii unor radiodifuzori în numele instituției, deși nu exista o decizie a Consiliului luată în mod regulamentar prin votul membrilor.

ROF prevede la art. 11 că oportunitatea participării la activități, poziția oficială a instituției și acordarea de premii sunt analizate și aprobate de Consiliu.

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm să analizați situația și sperăm să vă precizați poziția în interes public.

Anexăm prezentei documente menționate în petiție și vă stăm la dispoziție pentru detalii.

Narcisa IORGA, membru CNA

Florin GABREA, membru CNA

Valentin Alexandru JUCAN, membru CNA