Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului spre reexaminare Legea pentru modificarea si completarea Legii 41/1994, ce stabileste regulile de organizare si functionare pentru TVR si Radioul public. Presedintia arata ca Legea, asa cum a fost trimisa spre promulgare, "contine dispozitii care fie sunt neclare, fie pot afecta functionarea celor doua societati".

  • Amintim ca, in iulie, Curtea Constitutionala admisese partial o sesizare PNL-PMP referitoare la legea respectiva, adoptata de Senat in iunie, declarand ca unele dintre articolele ei sunt neconstitutionale. Detalii aici

Legea institutie noi reguli si criterii pentru numirea si demiterea conducerii Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune, precum si noi atributii pentru membrii CA si incompatibilitatile aplicabile acestora.

Presedintia constata neclaritati sau nereguli in privinta modului cum e numit directorul general, conditiile dizolvarii/demiterii Consiliului de Administratie, precum si in cazul prevederilor referitoare la compatibilitatea membrilor CA si ai Comitetului Director.

Potrivit Presedintiei:

  • articolele din legea trimisa spre reexaminare ce fac referire la criteriile ce trebuie indeplinite de persoanele numite membri in CA al SRTV/SRR sunt lipsite de claritate si precizie (de ex.: "experienta manageriala si capacitatea decizionala") includ formulari imprecise ("cunoasterea legislatiei") sau nu mentionaza obligatii care sa certifice anumite cunostinte (cunoasterea unei limbi straine)
  • un articol "prevede ca pe timpul exercitarii mandatului membrii consiliului de administratie sunt obligati sa renunte la calitatea de membru in structurile de conducere ale organizatiilor sindicale. Din perspectiva necesitatii asigurarii autonomiei si impartialitatii activitatii membrilor consiliilor de administratie ale celor doua societati, dar si a respectarii dreptului constitutional la informatie, consideram ca norma ar trebui reanalizata sub aspectul compatibilitatii acestei calitati de membru in consiliul de administratie cu detinerea unei functii de conducere in cadrul unui partid politic."
  • "De asemenea, membrii consiliului de administratie (...) nu pot face parte din consiliul de administratie al unei societati" cu activiate in audiovizual sau cu care SRR/SRTv au relatii de afaceri sau interese contrare. "Din aceleasi ratiuni, ce tin de obiectivitate si impartialitate in activitate, apreciem ca aceasta solutie legislativa ar trebui mentinuta si in ceea ce priveste membrii comitetului director", deoarece si acestora trebuie sa li se aplice acest criteriu de incompatibilitate.
  • Legea pentru modificarea Legii 41/1994 reglementeaza doar asigurarea conducerii celor doua institutii doar in cazul dizolvarii CA, fara a propune o solutie in ipoteza demiterii acestuia. In plus, nu specifica ce se intampla in ipoteza in care directorul general demisioneaza dupa dizolvarea/demiterea CA.
  • Pentru unele dintre atributiile acordate CA, presedintelui CA si directorului general, nu este clar cine va exercita acele atributii si modul in care o va face.
  • exista probleme in privinta comisiei stabilite prin noua lege, insarcinate sa selecteze proiectele de management ale candidatilor pentru postul de director general: pentru cel putin 4 din cei 7 membri ai comisiei nu sunt stabilite criterii clare, fapt pentru care nu e exclus ca ele sa fie persoane ce activeaza in institutii concurente. Acest lucru ar putea afecta buna functionare a celor doua societati.
  • Exista neclaritati in privinta modului cum poate fi schimbat din functie directorul general, inainte de expirarea mandatului.

Textul integral al cererii:

"Domnului Nicolae-Liviu Dragnea

Presedintele Camerei Deputatilor

In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata, formulez urmatoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune instituie noi reguli in ceea ce priveste numirea si demiterea din functie a membrilor organelor de conducere ale celor doua societati, incompatibilitatile aplicabile, precum si atributiile acestora. In forma transmisa la promulgare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune contine dispozitii care fie sunt neclare, fie pot afecta functionarea celor doua societati, motiv pentru care se impune reexaminarea acestora de catre Parlament.

1. Prin art. I pct. 2 din legea transmisa la promulgare, art. 19 al Legii nr. 41/1994 se completeaza cu un nou alineat, alin. (31), ce stabileste criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele ce pot fi numite ca membru titular sau supleant in Consiliul de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si, respectiv, al Societatii Romane de Televiziune (SRTV). Referitor la aceste criterii (ce par a fi, mai degraba, conditii si nu criterii de numire), semnalam ca experienta manageriala si capacitatea decizionala, criteriu prevazut la alin. (31) lit. b), este lipsit de claritate si precizie. In ceea ce priveste criteriul cunoasterii legislatiei privind organizarea si functionarea celor doua societati de radio si de televiziune, precum si din domeniul audiovizualului - prevazut la alin. (31) lit. c) - apreciem ca aceasta formulare este imprecisa, notiunea de legislatie putand fi inteleasa fie in sens larg, fie in sens restrans. Nu in ultimul rand, semnalam ca si criteriul de la lit. d) - cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala - ar trebui, pentru rigoare si obiectivitate in apreciere, sa presupuna obligatia prezentarii unui atestat sau a unui alt tip de document similar, care sa certifice aceste cunostinte.

2. La art. I pct. 3 din legea transmisa la promulgare, lit. a) a alin. (21) al art. 20 al Legii nr. 41/1994 prevede ca pe timpul exercitarii mandatului membrii consiliului de administratie sunt obligati sa renunte la calitatea de membru in structurile de conducere ale organizatiilor sindicale. Din perspectiva necesitatii asigurarii autonomiei si impartialitatii activitatii membrilor consiliilor de administratie ale celor doua societati, dar si a respectarii dreptului constitutional la informatie, consideram ca norma ar trebui reanalizata sub aspectul compatibilitatii acestei calitati de membru in consiliul de administratie cu detinerea unei functii de conducere in cadrul unui partid politic.

De asemenea, membrii consiliului de administratie, potrivit lit. c) a alin. (21) al art. 20 al Legii nr. 41/1994, nu pot face parte din consiliul de administratie al unei societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, care are activitate in domeniul audiovizualului si nu pot participa la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, cu care SRR sau, dupa caz, SRTV, intretine relatii de afaceri sau are interese contrare. Din aceleasi ratiuni, ce tin de obiectivitate si impartialitate in activitate, apreciem ca aceasta solutie legislativa ar trebui mentinuta si in ceea ce priveste membrii comitetului director. In acest sens, se impune reanalizarea solutiei de abrogare a dispozitiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 7 din legea transmisa la promulgare), pentru ca si membrilor comitetului director sa li se aplice cel putin acest criteriu de incompatibilitate.

3. Alin. (4) al art. 26 din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 9 din legea transmisa la promulgare) prevede ca in cazul dizolvarii consiliului de administratie, conducerea societatii in cauza va fi asigurata de directorul general impreuna cu comitetul director, pana la numirea noului consiliu de administratie.

Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune prevede, pe de o parte ipoteza dizolvarii consiliului de administratie (art. 26 alin. 3), iar pe de alta parte, cea a demiterii de drept a consiliului de administratie ca efect al respingerii de catre Parlament a raportului anual (art. 46 alin. 7). Or, interventia legislativa de la art. 26 alin. (4) din legea trimisa la promulgare reglementeaza asigurarea conducerii celor doua societati doar in ipoteza dizolvarii consiliului de administratie, fara a exista o solutie legislativa expresa cu privire la asigurarea acestei conduceri si in ipoteza demiterii acestuia. In acest sens, se impune asigurarea unui cadru legislativ unitar. Totodata semnalam ca legea nu acopera nici ipoteza in care directorul general demisioneaza dupa dizolvarea/demiterea consiliului de administratie.

Potrivit alin. (5) al art. 26 din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 10 din legea transmisa la promulgare), daca in situatia prevazuta la alin. (4) directorul general este interimar, Parlamentul ii va acorda un mandat bine definit pentru conducerea societatii. Desi sintagma ,,mandat bine definit￯ nu este o noutate in continutul Legii nr. 41/1994, consideram ca aceasta este neclara, iar atributiile directorului general interimar ar trebui indicate in mod expres in lege.

4. La art. I pct. 11-13 din legea transmisa la promulgare (art. 27, art. 271 si art. 28 din Legea nr. 41/1994) sunt stabilite atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui acestuia, precum si cele ale directorului general. Referitor la aceste atributii, constatam ca pentru unele dintre ele este neclar cine le va exercita, pentru ca se repeta, in timp ce alte atributii nu sunt corelate cu dispozitiile legale in vigoare. Astfel, semnalam ca norma de la art. 27 lit. r) are un continut normativ identic cu cel de la art. 28 alin. (1) lit. m), iar cea de la art. 28 alin. (1) lit. e) ar trebui corelata cu cea in vigoare de la art. 31 lit. b). De asemenea, in materie de reprezentare prevederile art. 28 alin. (1) lit. c) ar trebui circumstantiate in raport cu cele ale art. 271 alin. (1) lit. e). Totodata, intrucat permit ca printr-un act cu forta juridica inferioara legii, respectiv prin regulamentul de organizare si functionare, sa fie completata sfera atributiilor celor trei organe de conducere, consideram ca dispozitiile art. 27 lit. x), art. 271 alin. (1) lit. i) si art. 28 alin. (1) lit. o) ar trebui eliminate.

In ceea ce priveste atributia presedintelui consiliului de administratie prevazuta la art. 271 alin. (1) lit. d), de a prezenta periodic situatii economice inaintate de directorul general in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie, apreciem ca din interpretarea sistematica a normelor ce reglementeaza atributiile organelor de conducere nu rezulta in raport cu ce organism se va realiza aceasta atributie.

In alta ordine de idei, in continutul art. 27 nu s-a mai preluat prevederea potrivit careia consiliul de administratie aproba conditiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director. Potrivit interventiei legislative de la art. I pct. 13, la art. 28 alin. (1) lit. i) a fost introdusa o noua atributie pentru directorul general, respectiv cea de a propune consiliului de administratie, spre aprobare, componenta comitetului director, precum si eventualele modificari ale acesteia. In acest context, rezulta ca in noua conceptie a legiuitorului numirea membrilor comitetului director se va realiza fara concurs. Avand in vedere atributiile prevazute la art. 31 din Legea nr. 41/1994, consideram ca ocuparea functiei de membru in comitetul director ar trebui sa se intemeieze pe criterii obiective, ce pot fi asigurate numai prin exigentele impuse de organizarea unui concurs.

5. In ceea ce priveste componenta comisiei de selectie prevazute la art. 272 alin. (3) - art. I pct. 12 din legea transmisa la promulgare - ce urmeaza sa selecteze proiectele de management ale candidatilor la functia de director general, semnalam ca pentru cel putin 4 dintre cei 7 membri ai acestei comisii nu sunt stabilite criterii clare, care sa depaseasca sfera politicului, in acord cu considerentele de la pct. 84 din Decizia Curtii Constitutionale nr. 534/2017 (Decizia nr. 534/2017 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 25 iulie 2017). In tacerea legii, acesti patru specialisti de prestigiu din afara institutiei, ce vor fi propusi de presedintele consiliului de administratie si numiti apoi prin decizie a consiliului de administratie, pot fi chiar persoane ce activeaza in cadrul unor posturi de radio, de televiziune sau publicatii concurente, ceea ce poate afecta buna functionare a celor doua societati. In plus, consideram ca legea ar trebui sa circumstantieze si domeniile din care pot proveni acesti specialisti.

6. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 14 al legii trimise spre promulgare) directorul general poate fi schimbat din functie inainte de expirarea mandatului, prin votul majoritatii membrilor consiliului de administratie, in cazul incalcarii prevederilor legale, al savarsirii unor abateri grave, al neindeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de management sau ai celor stabiliti de consiliul de administratie, constatate in urma evaluarii anuale, precum si in cazul in care, prin rapoarte de audit a caror efectuare se stabileste de consiliul de administratie se constata o activitate economico-financiara neperformanta a societatii.

In primul rand, dintre aceste cauze de incetare inainte de termen a mandatului directorului general, diferenta dintre incalcarea prevederilor legale si savarsirea unor abateri grave nu este foarte clara prin raportare la scopul normei. De asemenea, nu este clar cine constata incalcarea prevederilor legale: consiliul de administratie care va dispune si incetarea mandatului inainte de termen pentru directorul general sau, eventual, instanta de judecata prin decizie definitiva urmand ca, ulterior, consiliul de administratie sa decida incetarea acestui mandat. In plus, in aceasta ultima ipoteza, consideram ca reanalizarea normei ar trebui sa aiba in vedere si in ce masura votul membrilor consiliului de administratie poate lipsi de eficienta o hotarare judecatoreasca prin care s-a constatat incalcarea unor prevederi legale. Pentru a asigura claritatea, precizia si predictibilitatea normei, aceste cauze ar trebui clar definite si enumerate in functie de tipul de raspundere (raspundere penala, raspundere administrativ-disciplinara sau raspundere contractuala).

In legatura cu acelasi text, semnalam si ca sintagma ￯schimbat din functie￯ nu are o consacrare legala de care sa poata fi legate consecintele juridice ale unei asemenea masuri.

Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune.

PRESEDINTELE ROMANIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS"