Curtea de Conturi a constatat mai multe abateri la TVR, în urma unui audit financiar asupra activității Televiziunii publice în 2018, abateri legate în principal de Festivalul Cerbul de Aur și de diverse contracte de drepturi de autor, după cum reiese în datele furnizate de Curte deputatului Gigel Știrbu, șeful Comisiei pentru Cultură, Arte și Mijloace de Informare în Masă. Acesta a transmis, miercuri, HotNews.ro răspunsurile Curții, el afirmând într-un comunicat că președintele TVR, Doina Gradea, a încălcat legea, fapt pentru care îi cere acesteia demisia.

Cladirea TVRFoto: TVR
  • UPDATE Președintele-director general al TVR, Doina Gradea, răspunde, într-o poziție transmisă HotNews.ro, că deputatul Gigel Știrbu face "declarații politice care depășesc sfera argumentelor raționale și reale". Ea îl acuză pe parlamentar de "afirmații false, tendențioanse și defăimătoare la adresa mea" și afirmă că raportul citat de el este un raport anual, realizat anual din oficiu, "fără a fi necesară o solicitare expresă din partea dumnealui." Declarația integrală - la finalul articolului.

Gigel Știrbu ceruse Curții de Conturi, la începutul anului, să efectueze un audit public extern la TVR, pentru a vedea cum au fost folosite fondurile publice pentru contractele de colaborare/drepturi de autor la Televiziunea publică.

Potrivit documentului transmis președintelui Comisiei de Cultură de către Curtea de Conturi, aceasta a constatat la TVR "cinci abateri":

1. Încheierea unor contracte de drepturi de autor, respectiv de drepturi conexe, s-a realizat ulterior perioadei în care trebuia efectuată prestația, cu întârzieri de până la 70-89 de zile. "Procesul încheierii acestor contracte nu este reglementat în mod corespunzător", iar operațiunile aferente "au fost realizate formal".

2. Au fost încheiate contracte de drepturi de autor/proprietate intelectuală pentru artiștii reprezentați de agenția Global Records, pentru recitaluri la Cerbul de Aur 2018, contracte ce includ costuri (transport, cazare, mese) neaprobate în Comitetul Director. Așa au fost făcute plăți din alocații bugetare în sumă de 11.365 de lei, fără documente justificative.

3. În 2018, TVR nu a executat bugetul de venituri și cheltuieli al Festivalului "Cerbul de Aur" potrivit surselor de finanțare aprobate prin hotărâri ale Comitetului Director/Consiliului de Administrație. Conducerea TVR nu a ținut seama de sursele de finanțare stabilite prin documentațiile de achiziții pentru desfășurarea evenimentului. Deși pentru unele cheltuieli au fost indicate surse proprii, conducerea a cerut ulterior deschiderea de credite bugetare și recuperarea sumelor de la buget.

4. Au fost încheiate contracte de drepturi de autor/proprietate intelectuală pentru artiștii care au avut recitaluri la Cerbul de Aur 2018, suportate din fonduri publice, "în condițiile nerealizării unei bune gestiuni financiare a fondurilor publice".

5. Întrucât organigrama SRTv nu reflectă realitatea, anul trecut au fost încheiate contracte de cesiune a drepturilor de autor pentru traducerea de programe, deși în cadrul serviciului selecție film erau prevăzute 14 posturi de traducător, dintre care 13 figurau ca ocupate. Valoarea contractelor de drepturi de autor, în acest sens, s-a ridicat la 47.552 lei.

  • Vezi Raportul detaliat în documentul atașat acestui articol

În comunicatul prin care prezintă datele Curții de Conturi, Gigel Știrbu o acuză pe Doina Gradea, președinte-director general al TVR, că "a încălcat legile statului, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SRTv, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului Director al SRTv, Hotărârile Consiliului de Administrație al SRTv (...)".

El îi cere Doinei Gradea demisia "azi" și "nu numai atât, ci să răspundeți și în fața legii pentru abaterile de neacceptat comise de conducerea Televiziunii Publice, de această dată, în baza unui document oficial care atestă încălcarea legii".

Cum răspunde președintele-director general Doina Gradea, integral:

"Am parcurs comunicatul transmis de Președintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, domnul Gigel Știrbu, referitor la concluziile Curții de Conturi, formulate în raportul anual, din care am constatat că declarațiile politice depășesc sfera argumentelor raționale și reale.

Domnul Gigel Știrbu, sub umbrela imunității parlamentare, face afirmații false, tendențioase și defăimătoare la adresa mea, implicând în acest demers, în mod regretabil, și imaginea televiziunii publice.

Raportul invocat de domnul Gigel Știrbu reprezintă rezultatul activității de audit pe care Curtea de Conturi o realizează în fiecare an, din oficiu, fără a fi necesară o solicitare expresă din partea dumnealui. Răspunderea pentru deciziile care au codus la disfuncționalitățile reținute de Curtea de Conturi în raport, aparține celor care au gestionat fiecare proiect în parte. În aceste condiții, afirmația domnului Știrbu, conform căreia eu aș fi încălcat legile statului sau regulamentele interne SRTv nu se susține.

Mai mult decât atât, recomandările Curții de Conturi stabilesc ca obligație în sarcina Televiziunii Române analiza situației erorilor/abaterilor constatate și identificarea responsabililor. Niciunde, în acest raport, nu este menționată prsoana mea ca fiind responsabilă de vreo abatere.

Așa cum am arătat și până acum, dând curs invitațiilor de a participa la ședințele Comisiei, îmi doresc ca, dincolo de declarațiile politicianiste, să avem un dialog instituțional constructiv, așa cum este stipulat în Legea 41/1994, în secțiunea dedicată controlului parlamentar."