Organizația ActiveWatch atenționează, într-un comunicat difuzat luni, că decretul privind instituirea stării de urgență în România instituie totodată și posibilitatea cenzurii. Astfel, organizația cere autorităților să nu facă uz de aceste prevederi și să se concentreze exclusiv pe informarea corectă și transparentă a publicului. „Niciodată nu trebuie ca guvernul să aibă puterea de a stabili adevărul unei informații. Această forță o au numai dictaturile”, spune ActiveWatch.

Mesaj ActiveWatchFoto: Facebook/ ActiveWatch

„Deși înțelegem și susținem necesitatea unei comunicări publice responsabile, considerăm că metodele prin care se asigură informarea corectă a populației sunt: transparența instituțională, comunicarea de către autorități a deciziilor și a informațiilor prin intermediul experților, implementarea corectă și în regim de celeritate a reglementărilor în audiovizual de către Consiliul Național al Audiovizualului. De asemenea, există deja suficiente legi în vigoare care ar putea fi aplicate pentru a contracara diseminarea de informații false, fără încălcarea drepturilor constituționale la libertatea de exprimare și acces la informațiile de interes public”, arată ActiveWatch în comunicat.

Potrivit ActiveWatch, Guvernul are la îndemână posibilitatea de a impune preluarea informațiilor oficiale de către toate instituțiile media, lăsând cetățeanului libertatea de a evalua calitatea de adevăr, dar că niciodată nu trebuie ca guvernul să aibă puterea de a stabili adevărul unei informații. „Această forță o au numai dictaturile”, spune ActiveWatch.

„Nu trebuie să uităm că suntem într-un an electoral și că cei care vor aplica acest decret sunt actori politici interesați de rezultatul alegerilor”, atrage atenția ActiveWatch.

Prin urmare, organizația cere autorităților „să nu facă uz de prevederile care vizează contracararea informațiilor false, prevederi care creează posibilitatea instituirii cenzurii, și să se concentreze exclusiv pe informarea corectă și transparentă a publicului”.

Ce prevede Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României cu privire la informarea publică:

Art. 54 - (1) Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.

(2) În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.

(3) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.

(4) În situația în care eliminarea la sursă a conținutului prevăzut la alin. (3) nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să blocheze, imediat, accesul la respectivul conținut și să informeze utilizatorii.

(5) La decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conținutul care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele de la alin. (3) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale.

Art. 56 - Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.