​Pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai 2020, Guvernul României difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor mass-media, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului, se arată în OUG pentru organizarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.

ZiaristiFoto: Pixabay.com

Pentru această campanie de informare va fi alocat un buget de 200 de milioane de lei, din care 55% se alocă pentru serviciile de programe de televiziune, 23% pentru furnizori media online, 12% pentru serviciile de programe de radiodifuziune, 1% pentru creația și producția materialelor care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică.

În motivația acestui act normativ, document obținut de HotNews.ro, sunt amintite efectele economice deosebit de grave generate de închiderea integrală sau parțială a activității economice din sectorul privat din România, cu impact deosebit de grav asupra funcționării instituțiilor mass-media.

"În condițiile în care, pe fondul încetinirii activităților economice, cea mai mare parte a instituțiilor care activează în domeniul mass-media și al publicității și-au diminuat încasările cu procente cuprinse între 40% și 80%, iar în lipsa unor campanii de informare susținute financiar, activitatea instituțiilor massmedia ar putea fi grav afectată, cu consecințe negative în ceea ce privește asigurarea dreptului la o informare corectă și echilibrată a cetățenilor într-o perioadă critică în care nevoia de informare este esențială", se precizează în actul normativ.

Nu doar România a luat măsuri de sprijin pentru mass-media, în contextul pandemiei. De exemplu, Guvernul britanic a devenit cel mai important client de publicitate pentru presa britanică, potrivit Digiday.com. Săptămâna trecută a fost lansată campania “All in, all together” ce va rula în toate cotidienele britanice, centrale și regionale, în următoarele 3 luni, cu un buget estimat de 44 milioane dolari.

În motivație se mai spune că lipsa derulării unor campanii oficiale de informare va genera efecte sociale și economice deosebit de negative, precum diminuarea conformării voluntare față de măsurile sanitare impuse de autoritățile competente, creșterea numărului de persoane afectate de infectarea cu SARS-CoV2, creșterea cheltuielilor sanitare pe termen scurt și mediu, prelungirea crizei sanitare și, implicit, prelungirea efectelor negative resimțite de populație, creșterea accelerată a șomajului, adâncirea dezechilibrelor macroeconomice, întârzierea relansării economice, cu consecințe deosebit de grave asupra mediului economic privat și asupra numărului de locuri de muncă din economie.

Proiectul de OUG a fost aprobat joi de Guvern și a fost publicat vineri seara în Monitorul Oficial.

Vezi prevederile OUG,varianta care a fost publicată în Monitorul Oficial

Câteva prevederi

Pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai 2020, Guvernul României difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune și radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicațiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online și furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și campanii de informare publică privind modul de reluare a activităților economice și sociale după încetarea stării de urgență.

Campaniile de informare publică vor fi realizate de Guvernul României și gestionate de către Secretariatul General al Guvernului și Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Campaniile de informare publică nu se includ în calculul duratei legale alocate publicității comerciale, potrivit dispozițiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul total alocat campaniilor de informare publică este de maxim 200.000 mii lei, inclusiv TVA, pe toată durata acestora. Sumele se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Bugetul prevăzut se distribuie după cum urmează:

 • a) 55% pentru serviciile de programe de televiziune, care se distribuie astfel: 8% pentru serviciile de programe de televiziune cu licențe audiovizuale locale și regionale și 47% pentru serviciile deținătoare de licență națională. Sunt considerate televiziuni locale și regionale acele companii care dețin licențe locale sau regionale ce nu sunt identificabile prin nume ca aparținând unui serviciu de programe cu audiență măsurată;
 • b) 23% pentru furnizori media online, care se distribuie astfel: cel puțin 5% pentru furnizorii media online cu conținut local și 18% pentru furnizorii media online cu conținut național;
 • c) 12% pentru serviciile de programe de radiodifuziune, care se distribuie astfel: 8% pentru radiodifuzorii radio cu audiență măsurată la nivel național, conform Studiului de Audiență Radio (SAR) furnizat de Asociația pentru Radio Audiență (ARA) și 4% pentru radiodifuzorii radio locali sau regionali care nu sunt incluși în studiul național de audiență menționat anterior. Sunt considerate radiodifuzori locali sau regionali acele radiouri care nu sunt identificabile prin nume ca aparținând unui serviciu de programe cu audiență măsurată și raportată prin intermediul studiului menționat anterior. d) 5% pentru ziare tipărite, reviste și publicații periodice, cu apariție săptămânală, bilunară sau lunară, cu până la 8 apariții pe an; e) 4% pentru publicitatea prin amplasarea de mijloacelor de publicitate în localități, efectuată în condițiile Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;
 • f) 1% pentru creația și producția materialelor care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică.

Plata serviciilor de publicitate către furnizorii participanți în campanie, se va face după cum urmează:

 • a) pentru radiodifuzorii TV cu audiență măsurată la nivelul anului 2019: 450 lei/punct de audiență națională medie orară pentru un spot video de 30 de secunde, maxim 2 spoturi pe oră, în intervalul 06:00-24:00.
 • b) pentru radiodifuzorii radio cu audiență măsurată la nivel național, conform Studiului de Audiență Radio (SAR) furnizat de Asociația pentru Radio Audiență ( ARA): în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit.c), conform cotelor de piață măsurate la nivelul anului 2019, cel mult 20 de difuzări pe zi ale spoturilor din campanie la prețul de listă al radiodifuzorului pentru un spot de 30 de secunde, cu o reducere de cel puțin 50%;
 • c) pentru radiodifuzorii TV și radio fără audiență măsurată la nivel național, conform Studiului de Audiență Radio (SAR) furnizat de Asociația pentru Radio Audiență ( ARA): 50 lei/spot video sau audio în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit.c); d) pentru furnizorii media online: 5 lei/1.000 afișări dar nu mai mult 5 afișări/vizitator unic și nu mai mult de 150.000 lei/lună pentru un site, pentru bannere 970x250 pixeli, 300x250 pixeli și 300x600 pixeli, amplasate în primele două ecrane ale portalurilor web varianta desktop și maxim trei ecrane în varianta mobil, fără a depăși două poziții publicitare pe fiecare pagină afișată;

Pentru presa tipărită, pe toată perioada de desfășurare a campaniei, fiecare publicație inclusă în campanie va publica, în fiecare ediție a publicației, cel puțin o machetă de o jumătate de pagină, ce va conține o creație oficială din cadrul campaniei, la următoarele costuri:

 • a. 50.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare națională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 20.000 de exemplare și o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni în anul 2019;
 • b. 30.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare națională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 2.000 și 19.999 de exemplare și o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
 • c. 15.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 exemplare, cu minim 3 apariții săptămânal, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
 • d. 3.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minim 8 apariții pe an, publicații cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 2.000 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
 • e. 2.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minim 8 apariții pe an, publicații cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
 • f. 4.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor trimestriale cu cel puțin 1 apariție în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 2.000 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
 • g. 2.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor trimestriale cu cel puțin 1 apariție în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;