Guvernul are pe ordinea de zi un proiect de OUG care modifică legislația privind campania de informare publică a Guvernului în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19. Actul normativ are în vedere ca, în situația în care sumele prevăzute pentru campaniile de informare publică nu se utilizează integral pe categorii de furnizori de servicii media, banii să poată fi redistribuiți.

Foto:

Practic, să creeze cadrul legal pentru redistribuirea sumelor rămase necheltuite celorlalte categorii de furnizori de servicii media sau între servicii, în cadrul aceleiași categorii.

În acest sens se introduce o nouă reglementare care prevede că sumele din bugetul prevăzut total al campaniilor media pot fi redistribuite între categoriile de servicii media sau între servicii, în cadrul aceleiași categorii, la propunerea motivată a Autorității pentru Digitalizarea României, cu încadrarea în bugetul aprobat. Redistribuirea se face în funcție de cererile furnizorilor media validate în cadrul campaniei de informare publică și de disponibilitățile bugetare înregistrate la data de 1 octombrie 2020, pe fiecare categorie de servicii.

Disponibilitățile înregistrate potrivit alin.(2) se redistribuie prin ordin al secretarului general al Guvernului, cu respectarea procentelor prevăzute la alin.(1) și a ordinii în care au fost înregistrate cererile.

Potrivit legislației în vigoare (Legea 165/2020), Guvernul difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune și radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicațiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online și furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, precum și campanii de informare publică privind modul de reluare a activităților economice și sociale și de promovare a produselor și serviciilor românești, în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, pentru o perioadă de 180 de zile de la data încheierii în acest sens a contractelor de prestări servicii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Vezi aici proiectul de OUG