Comisia Europeană a decis joi, 19 mai, să trimită România, Cehia, Irlanda, Slovacia și Spania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea în legislație a Directivei UE privind serviciile mass-media audiovizuale. Comisia solicită impunerea de sancțiuni financiare împotriva acestor țări.

HotNews.roFoto: Hotnews

Comisia Europeană spune că din cauza transpunerii întârziate, este posibil ca cetățenii și firmele din Cehia, Irlanda, România, Slovacia și Spania să nu fie în măsură să beneficieze de toate dispozițiile directivei, care:

  • - creează condiții de concurență echitabile pentru diferitele tipuri de servicii mass-media audiovizuale;
  • - garantează independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei;
  • - mențin diversitatea culturală, de exemplu prin impunerea obligației ca operele europene să reprezinte cel puțin 30 % din oferta de servicii video la cerere;
  • - protejează copii și consumatorii în general prin instituirea de norme, de exemplu pentru asigurarea protecției minorilor împotriva conținutului dăunător din mediul online, inclusiv în cazul serviciilor video la cerere, și prin consolidarea protecției acestora în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale și
  • - combat ura rasială, religioasă sau de orice altă natură prin consolidarea normelor menite să lupte împotriva incitării la violență sau la ură și a instigării publice la săvârșirea de infracțiuni de terorism.

Actuala Directivă UE a serviciilor mass-media audiovizuale reglementează coordonarea la nivelul UE a legislației naționale în materie de servicii mass-media audiovizuale, care includ atât programele de televiziune tradiționale și serviciile la cerere, cât și platformele de partajare a materialelor video.

Statele membre trebuiau să transpună această directivă și să îi comunice Comisiei măsurile naționale de transpunere până la 19 septembrie 2020.

În absența adoptării normelor naționale relevante, în noiembrie 2020, Comisia a trimis unui număr de 23 de state membre scrisori de punere în întârziere, urmate de nouă avize motivate în septembrie și două în noiembrie 2021.

Până în prezent, statele membre enumerate mai sus nu și-au îndeplinit obligația de a transpune integral DSMAV și de a comunica măsurile de punere în aplicare a acesteia.

În consecință, Comisia a decis astăzi să trimită aceste cazuri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.