Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor a publicat anuntul de participare pentru elaborarea si producerea unor spoturi media de promovare a fondurilor europene. Valoarea totala a contractului de prestari servicii este de circa 370.000 de lei.

Potrivit anuntului de participare la licitatie, denumirea exacta a contractului este: "Elaborarea si producerea de spoturi media pentru promovarea Fondurilor Structurale si de Coeziune 2007-2013 in Romania" si include:

  • doua spoturi TV de 30 secunde
  • doua spoturi radio de 30 secunde
  • un banner internet

Dintre conditiile tehnice impuse de catre Minister mentionam: "Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a finalizat, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, cel putin 3 proiecte de prestari servicii similare, la care participarea acestuia sa fie in valoare de cel putin 184 370 lei (echivalentul a 51.500 euro)"

Intre conditiile financiare este amintita cea legata de media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) care, pe ultimii trei ani financiari incheiati (2005, 2006, 2007) trebuie sa fie mai mare de 103.000 euro.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 06.10.2008

Anuntul oficial poate fi consultat aici.