Niciuna dintre cele trei regii care au participat, marti, la licitatia Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) pentru alegerea unui vanzator pentru publicitatea radioului public, nu a fost selectata. Cele trei companii ofertante au fost Arbo Media, Splendid Media si Clir Media, actualul vanzator.

Potrivit unui comunicat al SRR, Comisia de examinare a decis sa nu atribuie contractul niciunui ofertant, pe motiv ca acestia "nu au indeplinit in totalitate cerintele procedurii stabilite".

Venitul net minim garantat cerut de SRR a fost de 600.000 de euro in primul an, 800.000 in cel de-al doilea si 1.000.000 de euro in ultimul an de contract.

La prima licitatie din februarie 2009, SRR ceruse 1,25 milioane de euro garantati anual, motiv pentru care nu s-a prezentat nicio companie.

Ce spune comunicatul SRR:

Comisia de examinare a ofertelor a constatat ca documentele obligatorii prezentate de S.C. CLIR MEDIA GROUP S.R.L. si S.C. ARBO MEDIA S.A. au respectat in totalitate cerintele prevazute in documentatia procedurii, in timp ce documentatia trimisa prin fax de S.C. SPLENDID MEDIA S.A. a fost incompleta.

In urma examinarii si analizarii propunerilor facute de ofertanti comisia a stabilit urmatoarele:

- Oferta depusa de S.C. ARBO MEDIA S.R.L. a fost elaborata in conformitate cu cerintele solicitate din punct de vedere tehnic.

- Oferta depusa de S.C. CLIR MEDIA S.R.L. a fost neconforma din punct de vedere tehnic, deoarece prevede, la procedurile de lucru, ca sumele vor fi platite catre SRR in termen de 75 de zile de la data facturarii, ceea ce depaseste termenul prevazut in documentatia de atribuire.

- Propunerea financiara depusa de S.C. ARBO MEDIA S.R.L. a fost sub pragul minim impus de catre SRR.

- Propunerea financiara depusa de S.C. CLIR MEDIA GROUP S.R.L. a cuprins pe langa comision si un rebate in cuantum de 12% care nu era prevazut in documentatia de atribuire.