Legea privind infiintarea Fondului de Garantare in sistemul de pensii private, menit sa compenseze eventualele pierderi ale participantilor derivate din orice situatie de incapacitate de plata a administratorilor si furnizorilor de pensii private a fost aprobata marti de Camera Deputatilor, in postura de camera decizionala si prin vot final, a anuntat Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Fondul va incepe sa functioneze efectiv incepand cu prima parte a anului 2012, a mai precizat asociatia intr-un comunicat in care saluta aprobarea acestei legi.

APAPR, despre principalele prevederi ale noii Legi:

  • Scopul Fondului de Garantare (FdG) este de a garanta drepturile participantilor (faza de acumulare) si beneficiarilor (faza de plata) la fondurile de pensii private;
  • FdG va compensa orice eventuale pierderi ale participantilor care contribuie la sistem, derivate din orice situatie de incapacitate de plata a administratorilor si furnizorilor de pensii private;
  • FdG este administrat de un consiliu de administratie compus din trei membri: Presedintele (desemnat de CSSPP, autoritatea de supraveghere a pietei), un membru desemnat de Ministerul Finantelor Publice si un membru desemnat de APAPR. Mandatul acestora este de 4 ani si poate fi reinnoit o singura data;
  • Consiliul de Administratie numeste prin decizie un Director General, care se va ocupa de conducerea executiva si operativa a institutiei, alaturi de personalul de specialitate ce va fi angajat de Fond;
  • Administratorii de fonduri de pensii private, precum si viitorii furnizori de pensii private (in faza de plata) acopera prin contributii din fonduri proprii cheltuielile de functionare ale FdG;
  • De asemenea, administratorii si furnizorii vor cotiza anual, din fonduri proprii, la FdG, pentru acumularea sumelor necesare indeplinirii scopului Fondului, valoarea contributiilor urmand sa fie stabilite prin metode de calcul actuarial, elaborate de FdG si supuse adoptarii CSSPP;
  • Resursele financiare ale FdG vor fi si ele investite, insa doar in instrumente ale pietei monetare (depozite, conturi curente), titluri de stat si alte instrumente cu grad scazut de risc;
  • Situatiile financiare anuale ale FdG, adoptate de Consiliul CSSPP, impreuna cu raportul anual de activitate si raportul auditorului financiar (extern) independent, vor fi facute publice in fiecare an;
  • Legea prevede obligatii suplimentare de raportare si transparenta atat pentru administratorii de fonduri de pensii, cat si pentru Fondul de Garantare.

In luna august din acest an, 5,38 milioane persoane participau la fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II, in crestere cu 5,64% fata de august 2010 si cu 0,68% fata de iulie 2011.

In cazul fondurilor de pensii facultative (pilonul III), la 31 august 2011, numarul participantilor inregistrati a fost de 246.665, cu 1,19% mai mult fata de iulie 2011 si cu 17,63% peste nivelul din august 2010. Activele nete detinute de fondurile de pensii facultative la 31 august 2011 au fost de 397,09 milioane lei (94,04 milioane de euro), in crestere cu 0,76% fata de iulie 2011 si cu 39,10% comparativ cu luna august 2010 (40,32% raportat in euro), conform datelor CSSPP.