​Deputatii au adoptat pe 26 iunie 2013 o propunere de modificare a Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, inundatiilor si alunecarilor de teren, iar luni, 1 iulie 2013, a fost trimisa la Presedinte pentru a fi promulgata. Principala modificare este ca polita de asigurare obligatorie a locuintei se incheie in continuare intre PAID, societatea care emite aceste polite, si proprietarul locuintei, dar prin mijlocirea tuturor asiguratorilor autorizati sa subscrie riscuri de catastrofa, nu doar prin firmele de asigurari actionare ale PAID.

Camera Deputatilor a fost camera decizionala.

Iata principala modificare adusa de deputati:

 • "La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 • ,,Art. 7. - (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societaţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
 • (...)
 • (4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă sau de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.”

Ce modificari sunt pentru asigurati:

Legea 260/2008 acum in vigoare prevede: "contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie in forma scrisa intre PAID si proprietarul locuintei, prin mijlocirea societatilor de asigurare actionare PAID". Societati mari precum Allianz-Tiriac si Omniasig nu fac parte din PAID, desi emit polite facultate de asigurare a locuintelor care acopera inclusiv riscurile de catastrofe naturale.

Amintim ca in 2010 in conditiile in care modificarile aduse legii 260/2008 au permis proprietarilor sa detina si o polita facultativa de locuinta care sa acopere si cele trei riscuri de catastrofe naturale (cutremure, inundatii si alunecari de teren), companiile de asigurari, inclusiv cele membre PAID, au lansat si au inceput sa vanda produse facultative similare politei PAD, la acelasi pret dar cu mai multe riscuri acoperite.

Ce se schimba acum?Alineatele (7) si (9) ale articolului 3 din legea 260/2008, care mentionau ca "nu intra sub incidenta prezentei legi persoanele fizice si juridice care si-au incheiat o asigurare facultativa a locuintelor care sa acopere toate riscurile prevazute in asigurarea obligatorie" au fost abrogate.

Proprietarii vor putea practic sa-si asigure locuintele la orice asigurator autorizat sa practice riscuri de catastrofa, deci care vinde polite de asigurare a locuintelor.

O alta modificare introdusa in Legea trimisa la promulgare este la plata despagubirilor catre asigurati:

 • La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
 • ,,(41) În cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit, plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.”

Ce spune Consiliul Concurentei:

Intr-un punct de vedere publicat pe site-ul propriu la data de 28 iunie 2013 (vezi documentul atasat), Consiliul Concurentei precizeaza:

 • "Autoritatea de concurenţă consideră că amendamentele prezentate mai sus sunt necesare pentru a preveni un tratament discriminatoriu între societăţile de asigurare autorizate să subscrie riscuri de catastrofă, indiferent dacă acestea sunt sau nu membri ai PAID".

In documentul primit spre avizare, autoritatea de concurenta atrage atentia asupra unui amendament din lege (introdus de Comisia pentru politica economica din Camera Deputatilor ) care ar fi afectat concurenta, dar care in forma promulgata de Camera Deputatilor nu se mai regaseste.

Iata ce a semnalat Consiliul Concurentei:

Propunerea de modificare a alin. (9) al art.3 prevede că:

 • “Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi - au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor cu o societate membră PAID care să acopere toate riscurile prevăzute in asigurarea obligatorie.”
 • O astfel de prevedere scoate de sub incidenţa legii tocmai pe acei asigurători care sunt acţionari ai societăţii de asigurare care gestionează sistemul asigurărilor obligatorii de locuinţe. Practic doar membrii PAID vor putea emite asigurări facultative care să înlocuiască asigurarea obligatorie, fără avira la PAID prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii.
 • Modificarea propusă stabileşte un tratament diferenţiat între societăţile care sunt concurente pe piaţa asigurărilor facultative de locuinţe, oferind un avantaj concurenţial societăţilor de asigurare care sunt membre PAID"

Autoritatea de concurenta avertizeaza ca "se impune abrogarea alin. (9) al art.3."

Aceasta prevedere a fost aborgata din propunerea legislativa trimisa la promulgare la presedintele Traian Basescu.

Context: Despre PAID si asigurarea obligatorie a locuintei

Creata la sfarsitul anului 2009 de catre 13 companii de asigurari, PAID (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale) emite politele de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD), care acopera doar riscurile mai sus amintite si care sunt vandute in special de forta de vanzari a acestor companii de asigurari.

In conditiile in care modificarile aduse legii 260/2008 au permis proprietarilor sa detina si o polita facultativa de locuinta care sa acopere si cele trei riscuri de catastrofe naturale (cutremure, inundatii si alunecari de teren), companiile de asigurari, inclusiv cele membre PAID, au lansat si au inceput sa vanda produse faculative similare politei PAD, la acelasi pret dar cu mai multe riscuri acoperite.

Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD) costa anual 10 euro sau 20 de euro (in functie de materialul de constructie al locuintei) pentru sume asigurate de 10.000 euro si respectiv 20.000 de euro.

O diferenta importanta intre cele doua tipuri de produse este ca in cazul nefericit al producerii unui eveniment asigurat, proprietarul locuintei asigurate prin PAD va fi despagubit de PAID, iar proprietarul locuintei asigurate facultativ va fi despagubit de compania de asigurari cu care a facut contractul.

 • Modul de despagubire, o diferenta majora intre polita facultativa si cea obligatorie

Potrivit specialistilor din piata de asigurari, intre asigurarea facultativa a locuintei si cea obligatorie exista o mare diferenta in sensul ca prima este de tip proportional iar a doua este de tip prim risc.

Asigurarea de tip proportional inseamna ca daca pentru o casa care valoareaza 60.000 de euro un proprietar o asigura facultativ pentru 20.000 de euro, acesta isi va asigura practic doar a 3-a parte din casa. In momentul unei daune, sa zicem de 9.000 de euro, proprietarul locuintei va primi tot a 3-a parte din dauna, adica 3000 de euro, ceea ce nu se intampla in cazul politelor obligatorii.

La polita PAD indiferent de valoarea casei, potrivit legii, proprietarul isi asigura casa fie la 10.000 de euro fie la 20.000 de euro in functie de tipul constructiei, plateste o prima anuala de 10 euro, respectiv de 20 de euro si in cazul unei daune, luam acelasi exemplu de 9000 de euro, primeste toti cei 9.000 de euro.