Utilizarea factorului actuarial sex in calcularea primelor si/sau beneficiilor aferente contractelor de asigurare nu trebuie sa determine diferente in materie de prime si beneficii pentru persoana asigurata, potrivit unei norme emise in 11 septembrie de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si publicata vineri in Monitorul Oficial. Aceasta norma reprezinta practic transpunerea in legislatia nationala a unei hotarari a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, din martie 2011, care stipula ca factorul sex nu trebuie sa determine diferente in materie de prime si beneficii pentru persoana asigurata, in toate contractele noi, incheiate incepand cu 21 decembrie 2012.

Prevederile mai sus mentionate sunt redate in art. 3 alin (2) din norma ASF. Actul normativ precizeaza si ce se intampla in cu contractele incheiate prin exceptie de la principiul prevazut la alin. (2):

  • "(3) Contractele de asigurare care au fost incheiate prin exceptie de la principiul prevazut la alin.(2) cad sub incidenta prevederilor legale in vigoare la data incheierii lor, impreuna cu toate clauzele  contractuale care prevad optiuni sau beneficii pentru a caror exercitare sau valabilitate nu este necesar un nou acord de vointa al partilor. Pentru aceste contracte, societatile de asigurare trebuie sa respecte toate obligatiile prevazute de legislatia in vigoare la data incheierii lor, inclusiv cele referitoare la datele actuariale si statistice folosite".

De asemenea, in actul normativ publicat si de ASF se mai spune ca "prevederile prezentei norme nu se aplica contractelor de asigurare de grup, daca acestea sunt legate de relatiile de munca sau asimilate acestora".

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a anuntat in 17 decembrie 2012 ca "prin hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), din 1 martie 2011, incepand cu 21 decembrie 2012 devin inaplicabile prevederile art.5(2) din Directiva CE 113/2004, care permiteau prime si beneficii diferentiate pe sexe, in domeniul asigurarilor".

Autoritatea mentiona insa ca Directiva UE, transpusa in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta nr.61/2008, continea o exceptie de la principiul primelor si beneficiilor unisex in asigurari, atunci cand elementul sex, folosit in determinarea primelor si beneficiilor in asigurari, este un factor determinant in evaluarea riscului, iar datele actuariale si statistice folosite sunt relevante si realiste.

CSA mai anunta atunci ca pentru a asigura respectarea hotararii CJUE din 1 martie 2011, a intreprins o serie de demersuri si actiuni atat pentru modificarea legislatiei interne, dar acest lucru a fost infaptuit abia acum prin publicarea acestei norme in Monitorul Oficial. Prezenta norma a intrat in vigoare imediat dupa publicarea sa in Monitorul Oficial, adica din data de 20 septembrie 2013.