Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vrea sa cumpere servicii de consultanta in domeniul analizei organizationale si a evaluarii unui numar de 205 persoane cu functie de conducere, prin care sa determine structura organizationala si functionala optima pentru desfasurarea activitatii, conform unui anunt publicat miercuri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Consultantul trebuie sa raporteze rezultatele evaluarii acestora, cu evidentierea punctelor forte si slabe ale fiecarei persoane evaluate, precum si indicarea unui scor individual pe competentele analizate. Contractul are o valoare estimata fara TVA de 540.000 lei.

ASF s-a infiintat ca autoritate contractanta administrativa autonoma, de specialitate cu personalitate juridica, indepedenta, autofinantata, prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private in baza OUG nr. 93 din 18 decembrie 2012, aprobata cu modificari prin Legea nr. 113 din 23 aprilie 2013.

Licitatia demarata miercuri de ASF vizeaza achizitia unor servicii de consultanta care are doua componente: cea de asistenta organizationala si cea de evaluare a personalului.

In cadrul compenentei de asistenta organizationala, consultantul va analiza situatia curenta pentru a identifica modalitatile de optimizare si eficientizare a structurii organizationale a ASF si va face apoi un raport cu recomandari privind structura organizationala optima a ASF.

In cadrul componentei de evaluare a personalului, vor fi supusi procedurilor de evaluare un numar de 205 persoane cu functie de conducere din cadrul ASF. Vezi detalii in documentul atasat articolului.

Perioada de executie a proiectului este de 45 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de prestari servicii.

Ofertantul trebuie sa puna la dispozitia ADF o echipa de consultanta in management in domeniul care face obiectul prezentei proceduri, frmata din personal cu competente dovedite. Ofertantul va prezenta angajamentul cu privire la asigurarea confidentialitatii informatiilor luate la cunostinta pe parcursul implementarii proiectului.

Printre conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca cei interesati, este prevazut ca media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2010 - 2012) trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 1.080.000 lei. O alta cerinta este ca ofertantul sa prezinte documente prin care sa se confirme prestarea serviciilor similare cu obiectul contractului si a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a viitorului contract, respectiv suma de 540.000 lei, fara TVA.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 10.10.2013. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11.10.2013. Deschiderea ofertelor urmeaza sa aiba loc in 17.10.2013.

Autoritatea de Supraveghere Financiara functioneaza incepand cu data de 29 aprilie 2013. Fostele autoritati de reglementare comasate in ASF (CNVM, CSSPP si CSA) insumau, la data infiintarii ASF, aproximativ 540 de persoane. Prin noua viziune de functionare, care are in vedere maximizarea eficientizarii resurselor umane, in benficiul actorilor de pe piata financiara, ASF intentioneaza sa reduca cu 15% numarul de personal (pana la aproximativ 460 de persoane). Cel mai mare salariu din cadrul ASF este cel al Presedintelui ASF, echivalentul a 14.000 de euro/luna.