Consiliul ASF a hotarat in 14 mai 2014 deschiderea procedurii de redresare financiara a Carpatica Asigurari pe baza de plan de redresare, avand in vedere ca firma nu mai indeplineste conditiile de solvabilitate, in sensul ca valoarea marjei de solvabilitate disponibile a scazut sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, se arata in decizia ASF publicata vineri, 16 mai in Monitorul Oficial. Vezi in articol motivele de drept si de fapt pentru care ASF a luat aceasta decizie si ce trebuie sa contina mai exact planul de redresare al Carpatica Asigurari.

Ina Crudu, directorul general al Carpatica AsigurariFoto: Hotnews

Informatiile publicate in Monitorul Oficial arata ca decizia ASF din data de 14 mai 2014 dupa ce in prealabil autoritatea a facut mai intai un Referat de constatare in data de 15 aprilie 2014, document care a fost analizat in sedinta Consiliului ASF din data de 23 aprilie 2014.

In cadrul acestei sedinte din 23 aprilie 2014 s-a solicitat conducerii societatii Carpatica Asigurari, conform prevederilor legale, sa transmita in termen de 48 de ore calculul marjei de solvabilitate disponibile, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta; indicatorul de lichiditate; situatia rezervelor tehnice brute constituite pe fiecare categorie de rezerve tehnice si clasa de asigurare practicata; activele admise sa acopere rezervele tehnice brute constituite.

  • Decizia din Monitorul Oficial: Ce nereguli a descoperit ASF la Carpatica Asigurari

"Ca urmare a solicitarii autoritatii de supraveghere, conducerea Carpatica a transmis prin Adresa nr. 4.138.191 din 25 aprilie 2014, inregistrata la Autoritatea de Supravetere Financiara cu nr. RG/39.298 din 28 aprilie 2014, informatiile solicitate, din analiza carora au rezultat urmatoarele:

  • indicatorul de lichiditate determinat pentru data de 31 martie 2014 avea o valoare subunitara (de 0,84), societatea incalcand astfel prevederile art. 8 atp. (6) din Normele privind activele admise sa acopere rezervele tehnice brute pentru asiguratorul care practica activitatea de asigurari generale, dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute, precum si coeficientul de lichiditate, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2011, cu modificarile ulterioare;
  • valoarea totala a activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute a scazut sub nivelul rezervelor tehnice constituite Ia data de 31 martie 2014, societatea acoperindu-si rezervele tehnice brute cu active admise in proportie de 64,3%, incalcandu-se astfel prevederile pct. 3 din anexa nr. 2 Ia Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • valoarea marjei de solvabilitate disponibile pentru data de 31 martie 2014 este sub valoarea marjei de solvabilitate minime, in sensul ca marja de solvabilitate disponibila determinata de societate pentru data de 31 martie 2014 este de -88.052.346 lei, iar marja de solvabilitate minima este de 60.827.010 lei. Intrucat marja de solvabilitate disponibila trebuie sa fie cel putin egala cu marja minima calculata in conformitate cu reglementarile in vigoare, rezulta ca societatea dispunea de o valoare a marjei disponibile sub limita minima prevazuta legal, astfel fiind incalcate prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse fi aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce trebuie sa contina planul de redresare financiara:

Avand In vedere ca societatea nu mai indeplineste conditiile de solvabilitate, in sensul ca valoarea marjei de solvabilitate disponibile a scazut sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, in scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare in Romania, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a hotarat deschiderea procedurii de redresare financiara a Societatii "Carpatica Asig" - S.A. pe baza de plan de redresare financiara, drept care emite urmatoarea decizie:

Art. 1. - Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan de redresare financiera conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit, a) coroborat cu art. 7 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata, la Societatea -Carpatica Asig" - S.A. (...).

Art. 2. - Consiliul de administratie al Societatii -Carpatica Asig" - S.A. are obligatia sa intocmeasca si sa depuna la sediul Autoritatii de Supraveghere Financiara un plan de redresare financiara, in termen de cel mult 20 de zile de la data primirii de catre societatea de asigurare a prezentei decizii.

Art. 3.- Planul de redresare financiara intocmit de Consiliul de administratie al Societatii "Carpafica Asig" - S.A. va cuprinde perspectivele de redresare financiara a societatii, precum si modalitatile concrete si termenele de indeplinire a masurilor asumate de conducerea societatii in vederea restabilirii situatiei financiare a acesteia.

Art. 4. -Planul de redresare financiara va include, de asemenea, pentru urmatorii 3 ani financiari, cel putin urmatoarele informatii:

a) estimari ale cheltuielilor de achizitie si de administrare;

b) bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de asigurare directa, a acceptarilor si cedarilor in reasigurare;

c) bugete anuale;

d) bilantul previzionat;

e) o estimare a resurselor financiare cu care se intentioneaza sa se acopere obligatiile asumate, luate in calcul pentru determinarea marjei de solvabilitate minima;

t) programe de reasigurare si/sau de retrocesiune;

g) programul de plata a datoriilor;

h) estimarea marjei de solvabilitate disponibile, a marjei de solvabilitate minime si a fondului de siguranta aferente activitatii de asigurari generale, in forma prevazuta de normele specifice in vigoare;

i) estimarea rezervelor tehnice brute aferente activitatii de asigurari generale si a activelor admise sa le acopere;

j) estimarea coeficientului de lichiditate.

Potrivit deciziei, Consiliul de administratie raspunde de neindeplinirea sau indeplinirea in mod necorespunzator a dispozitiilor prezentei decizii si va fi sanctionat in conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 3212000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 80 din Legea nr. 503/2004, republicata.

Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara este executorie, conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicata. Impotriva prezentei decizii societatea de asigurare poate face contestatie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 10 zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.

Contestatia nu suspenda executarea deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara. Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.