Asiguratorii si intermediarii in asigurari vor putea cere prelungirea cu cel mult 5 zile, fata de 7 zile anterior, a termenelor legale pentru petitiile depuse la autoritatea de supraveghere care necesita o cercetare mai amanuntita, potrivit unui proiect de norma al Autoritatii de Supravegherii Financiare (ASF). In plus, acestia vor trebui vor trebui sa transmita catre ASF raportarea trimestriala privind situatia petitiilor atat in format electronic, prin incarcarea datelor in aplicatia de raportari electronice ASF, cat si pe suport hartie avand obligatoriu semnatura conducerii sau a celor responsabili. Anul trecut ASF a primit 13.475 de petitii de la asigurati/pagubiti, in crestere cu 11,91% fata de 2012.

Asiguratorii cu cele mai multe petitii in 2013Foto: ASF

In data de 30 iulie, ASF a suspus dezbaterii publice un nou proiect de norma privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si intermediarilor in asigurari. Dupa ce va fi adoptata, norma va inlocui Ordinul 11/2012 al CSA.

Una din principalele schimbari vizate este la art. 5, aliniatul 2

  • "Art. 5- (1) Pentru solutionarea legala a petitiilor care le sunt adresate, conducerea executiva a asiguratorilor si intermediarilor in asigurari va dispune masuri de cercetare, analiza detaliata si rezolvare rapida si temeinica a tuturor aspectelor sesizate de petenti, cu respectarea stricta a prevederilor legale/contractuale in vigoare.
  • (2) In situatia in care aspectele sesizate prin petitia depusa la Autoritatea de Supraveghere Financiara necesita o cercetare mai amanuntita, conducerea executiva a asiguratorilor si intermediarilor in asigurari va solicita Autoritatii de Supraveghere Financiara prelungirea termenelor prevazute la art. 3 lit. f) si la art. 4 lit. b) cu cel mult 5 zile".

In Ordinul 11/2012 al CSA, termenele puteau fi prelungite cu cel mult 7 zile.

  • Alte modificari importante tin de modalitatea de primire, solutionare si raportare a situatiei petitiilor.

Daca anterior doar asiguratorii aveau obligatia de a detine proceduri scrise de primire si solutionare a petitiilor, acum obligatia s-a extins si catre intermediarii in asigurari:

  • "Art. 4 - In vederea rezolvarii corespunzatoare si in termenul legal a petitiilor care le sunt adresate atat direct, cat si prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara, intermediarii in asigurari, cu exceptia agentilor de asigurare, au urmatoarele obligatii:
  • a) sa detina proceduri scrise de primire si solutionare a petitiilor atat la sediul central al intermediarului in asigurari, cat si la sediile teritoriale ale acestuia. Intermediarii care aduc modificari procedurilor existente au obligatia de a le transmite Autoritatii de Supraveghere Financiara, insotite de decizia de aprobare, in termen de 30 de zile de la aprobarea modificarii lor. Procedurile de solutionare a petitiilor, informatiile despre modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a acestora, precum si informatiile referitoare la adresa de e-mail si numarul de telefon unde se pot solicita informatii despre stadiul rezolvarii petitiilor trebuie sa fie permanent accesibile publicului la sediu si pe site-ul intermediarului;".

O alta modificare semnificativa tine de modul de raportare a situatiei petitiilor:

  • "Art. 3:
  • g) sa transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara raportarea trimestriala "Situatia petitiilor", pana in ultima zi a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, in conformitate cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta norma. Raportarea se va transmite atat in format electronic, prin incarcarea datelor in aplicatia de raportari electronice ASF, cat si pe suport hartie (formatul din aplicatia de raportari electronice ASF), avand obligatoriu semnatura uneia dintre persoanele mentionate la art. 12 alin.17 din Legea nr. 32/2000 cu modificarile si completarile ulterioare".

Si in aceasta situatie, prevederile se aplica si intermediariulor in asigurari.

Cititi atasat proiectul de Norma in format pdf. Propunerile si observatiile pe marginea proiectului pot fi transmise catre ASF pana vineri, 29.08.2014 inclusiv, la adresele de e-mail: liliescu@csa-isc.ro si reclamatii@csa-isc.ro.

  • Numarul petitiilor a crescut cu 11,91% pana la 13.475 de petitii in 2013

Datele ASF arata ca in cursul anului 2013 au fost inregistrate in mod unic pe petent, analizate si solutionate 13.475 de petitii transmise de asigurati/pagubiti.

Potrivit ASF, cresterea cu 11,91% a numarului de petitii in 2013 fata de 2012 a fost determinata de sporirea cu circa 6,03% a numarului total de contracte noi de asigurare incheiate, precum si de existenta la sfarsitul anului 2012, in evidentele societatilor de asigurare, a unui numar de 384.092 de daune avizate si nelichidate, dosare care au fost instrumentate si finalizate in anul 2013.

Astfel, numarul de petitii inregistrate in anul 2013 reprezinta 1,5361% din numarul total de daune avizate de asiguratori si 0,0776% din numarul total al contractelor de asigurare aflate in vigoare in anul 2013.

Analiza numarului de petitii transmise de asigurati/pagubiti in anul 2013, efectuata distinct pentru perioada functionarii CSA (ianuarie - aprilie), si perioada ulterioara infiintarii Autoritatii de Supraveghere Financiara, arata faptul ca in perioada ianuarie - aprilie 2013 s-a inregistrat o crestere cu 31,68% fata de aceeasi perioada a anului 2012, in timp ce in perioada mai - decembrie 2013 s-a inregistrat o crestere cu 4,20%.

Petitii inaintate ASF

In perioada mai - decembrie 2013 la ASF s-au inregistrat 9.028 de petitii transmise de asigurati/pagubiti, analizate si solutionate in mod unic pe petent, in crestere cu 4,20% fata de aceeasi perioada a anului 2012.

Dintre acestea, un numar de 6.349 de petitii au fost solutionate in favoarea petentilor, ca urmare a interventiei autoritatii de supraveghere, reprezentand un procent de 70,33% din total.

Similar situatiei din prima parte a anului (n.a cand a functionat CSA), aspectul cel mai des reclamat de petenti in perioada mai - decembrie 2013 a fost plata partiala sau neplata despagubirilor/valorilor de rascumparare, acesta facand obiectul a 8.576 de petitii (94,99% din total). In toate cazurile ASF a intervenit solicitand asiguratorilor reclamati reanalizarea dosarelor de dauna in ceea ce priveste modul de instrumentare, respectiv recalcularea valorii despagubirilor cuvenite petentilor, potrivit prevederilor legale si/sau contractuale dupa caz, incadrarea corecta a evenimentelor avizate in riscurile asigurate prin contractele de asigurare facultativa. Totodata, cu scopul de a proteja interesele asiguratilor sau pagubitilor care au adresat petitii, au fost initiate numeroase intalniri cu reprezentantii asiguratorilor, in vederea analizarii si solutionarii pe cale amiabila a spetelor reclamate.

In perioada mai - decembrie 2013, un procent de 99,44% din numarul petitiilor analizate au fost indreptate impotriva societatilor de asigurare, in timp ce petitiile inregistrate impotriva brokerilor de asigurare au reprezentat 0,56% din total.

Similar primei parti a anului 2013, anterior infiintarii ASF, aceleasi trei societati de asigurare s-au situat pe primele locuri in clasamentul numarului de petitii, cumuland un procent de 65,97% din totalul petitiilor adresate ASF, si anume: EUROINS SA (31,83%), ASTRA SA (25,90%) si OMNIASIG VIG SA (8,24%).