Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a demarat licitatia pentru evaluarea independenta a activelor si pasivelor si un test de stres al sectorului de asigurari din Romania, in scopul de a consolida increderea in acest sector, potrivit unui anunt publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). 13 companii de asigurari care reprezinta cel putin 80% din sectorul de asigurari din Romania vor fi evaluate de auditori independenti in ceea ce priveste portofoliul de asigurari detinut, cu scopul de a stabili obligatiile ce decurg din contractele de asigurare/reasigurare, o evaluare a proceselor de risc aferente si o evaluare a tuturor activelor si pasivelor. Contractul are o valoare estimata de 12,2 milioane lei (2,8 milioane euro, inclusiv TVA).

Misu Negritoiu, presedintele ASFFoto: Hotnews

Prezentare generala a Proiectului - date din Caietul de sarcini al licitatiei:

"In cadrul programului preventiv de sprijin al Balantei de Plati intre Romania si Uniunea Europeana si a acordului Stand-by dintre Romania si FMI, partile implicate au convenit, iar autoritatile romane au acceptat, sa lanseze un program de evaluare independenta a activelor si pasivelor si un test de stres al sectorului de asigurari din Romania, in scopul de a consolida increderea in acest sector.

Exercitiul de evaluare a activelor si pasivelor va include pentru societatile participante o analiza a portofoliului de asigurari detinut de aceste societati si are ca scop stabilirea obligatiilor ce decurg din contractele de asigurare/reasigurare, o evaluare a proceselor de risc aferente si o evaluare a tuturor activelor si pasivelor.

Acest proiect, care va fi realizat cu sprijinul unor terte parti independente, are urmatoarele obiective:

a. analiza portofoliului de asigurari al fiecarui participant in vederea stabilirii obligatiilor care decurg din contractele de asigurare, evaluarea gradului de adecvare al rezervelor tehnice (RT) si furnizarea unei estimari motivate a valorii economice a RT;

b. evaluarea eficientei instrumentelor utilizate pentru transferul riscurilor la terte parti cu privire la riscurile aferente contractelor de (re)asigurare subscrise de catre societate, incluzand contractele de reasigurare finita;

c. evaluarea adecvarii principiilor de recunoastere si de evaluare aplicate pentru toate pasivele, nu doar pentru RT, si toate activele, nu doar pentru cele admise sa acopere RT, cu un accent special pe impactul operatiunilor si tranzactiilor cu persoane fizice sau juridice cu legaturi stranse cu societatea;

d. evaluarea gradului de acoperire a RT cu active admise pentru toate societatile participante;

e. analiza gradului de adecvare a fondurilor proprii ale societatilor participante la cerintele de solvabilitate;

f. evaluarea rezistentei sectorului asigurarilor din Romania la diferite socuri; identificarea principalelor vulnerabilitati si probleme care ar necesita masuri suplimentare de supraveghere.

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.), in stransa colaborare cu Comitetul de coordonare, va oferi metodologia de lucru si sarcinile care trebuie indeplinite si pe care trebuie sa le respecte toti factorii implicati in derularea proiectului.

Cele 13 firme de asigurari care vor fi evaluate:

1. Astra Asigurari

2. Allianz Tiriac Asigurari

3. Omniasig Vienna Insurance Group (VIG)

4. Groupama Asigurari

5. Uniqa Asigurari

6. ING Asigurari de Viata

7. Asirom (VIG)

8. Euroins Asigurari

9. Carpatica Asigurari

10. Generali Asigurari

11. Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID - n.a societatea care gestioneaza sistemul asigurarilor obligatorii pentru locuinte)

12. AXA Life

13. Exim Romania (Care Romania)

Exercitiul aferent evaluarii acestor companii se preconizeaza sa inceapa cel tarziu la sfarsitul lunii ianuarie 2015 si se va incheia pana la data de 15 mai 2015. Data de finalizare a intregului program este 30 iunie 2015.

ASF va selecta diferiti operatori economici in vederea realizarii obiectivelor Exercitiului BSR care este structurat pe trei paliere distincte:

a. contracte pentru evaluarea activelor si pasivelor Societatilor participante de catre auditori independenti;

b. contract pentru efectuarea testului de stres in vederea evaluarii rezistentei Societatilor participante la diferite socuri si determinarea eventualelor vulnerabilitati care ar putea impune masuri suplimentare de supraveghere, precum si pentru evaluarea cerintelor financiare prudentiale;

c. contract pentru coordonarea si controlul intregului exercitiu de catre un manager de proiect pentru asigurarea respectarii metodologiei exercitiului si pentru realizarea legaturii dintre auditorii independenti care efectueaza evaluarea activelor si pasivelor bilantiere, consultantii care realizeaza testul de stres si evaluarea cerintelor financiare prudentiale si Comitetul de coordonare.

Cheltuielile pentru serviciile prestate de catre Consultant referitoare la efectuarea testului de stres si evaluarea cerintelor financiare prudentiale, precum si pentru serviciile prestate de catre Managerul de proiect vor fi platite de catre A.S.F.

Toate taxele de audit generate de evaluarea activelor si pasivelor Societatilor participante vor fi suportate de catre societatile participante respective".

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare - 02.12.2014. Data limita de evaluare a ofertelor este 24.12.2014.

Mai multe detalii in Caietul de sarcini atasat.