Autoritatea de Supraveghere Financiara a aplicat amenzi de 20.000 de lei conducerii firmei Forte Asigurari Reasigurari si i-a interzis momentan asiguratorului sa mai vanda asigurari de garantii, care-i aduceau cele mai mari venituri, pentru lipsa unui sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor si pentru lipsa de lichiditate. Cei trei amendati, carora li s-a retras si aprobarea pentru functiile detinute sunt: Capezzone Carmine, presedintele Consiliului de Administratie, amendat cu 10.000 lei, Elena Grecu, directorul general (amendata cu 5.000 lei) si Burdusel Isabela - membru al Consiliului de Administratie (amendata cu 5.000 lei).

Capezzone Carmine si Elena Grecu - Forte AsigurariFoto: Forte Asigurari

Consiliul ASF a luat decizia amendarii si retragerii aprobarii in cazul celor trei sefi din Forte Asigurari in data de 10 noiembrie 2014, potrivit informatiilor publicate marti, 18 noiembrie 2014, in Monitorul Oficial.

Deficientele constatate sunt urmatoarele:

  • "Intrucat in cadrul societatii nu au fost stabilite toleranta si limitele pentru gestionarea riscurilor, nu au fost dispuse metodologii adecvate si mecanisme eficiente pentru gestionarea acestora, in special in ceea ce priveste riscul de credit si riscul de subscriere ce decurg din contractele de asigurare aferente clasei B.15 'Asigurari de garantii', precum si cele ce decurg din activitatea de investitii a societatii, iar conform propriilor teste de stres, societatea s-ar afla intr-un deficit de lichiditate pentru gestionarea caruia masurile propuse de societate nu s-au dovedit suficiente pentru asigurarea unui control real si adecvat al riscurilor, fapt pentru care se constata ca atributiile conducerii administrative pentru asigurarea unui sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscului nu au fost indeplinite".

In decizia ASF se mai arata ca amenzile aplicate celor trei se fac venit la bugetul de stat in cota de 50%, iar diferenta de 50% se fac venit la bugetul ASF si se achita in termen de 15 zile de la primirea deciziei.

Impotriva prezentei decizii toti trei pot formula plangere prealabila adresata ASF in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei si pot sesiza Curtea de Apel Bucuresti in termen de 6 luni. Plangerea adresata Curtii de Apel nu suspenda pe timpul solutionarii acesteia executarea masurii sanctionatoare.

  • Forte nu mai are voie temporar sa incheie noi polite clasa de asigurari din care avea cele mai mari venituri

Mai mult, ASF a dispus si "interzicerea subscrierii de noi contracte de asigurare pe clasa de asigurari B. 15 'asigurari de garantii' si stabilirea unor masuri in sarcina societatii.

  • 'In perioada trimestrului IV 2013-trimestrului II 2014 valoarea creantelor admise sa acopere rezervele tehnice brute nu a fost calculata pe baza prudentiala, societatea nedetinand suficiente active admise sa acopere rezervele trehnice brute, precum si coeficientul de lichiditate. (..).
  • Societatea nu detine un sistem adecvat de control intern  asupra procesului de management al riscurilor, nu dispune de metodologii adecvate si de mecanisme eficiente pentru gestionarea acestora, in special in ceea ce priveste riscul de credit si riscul de subscriere ce decurg din contractele de asigurare aferente clasei 15, precum si cele ce decurg din activitatea de investitii a societatii, iar conform propriilor teste de stres, societatea s-ar afla intr-un deficit de lichiditate pentru gestionarea caruia masurile propuse de societate nu s-au dovedit suficiente.
  • Drept urmare, societatea a fost sanctionata cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa 15 pana la data la care societatea va face dovada detinerii unui sistem adecvat de control intern si management al riscurilor, in corelatie cu angajamentele asumate prin contractele de asigurare incheiate, precum si interzicerea efectuarii de noi investitii in valori imobiliare si interzicerea instrainarii bunurilor si/sau activelor societatii de asigurare fara aprobarea prealabila a ASF".

In termen de maximum 10 zile de la primirea deciziei, societatea va transmite ASF raportarea rectificativa a activelor admise si explicatii privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activitatii de asigurari generale. In termen de maximum 30 de zile de la primirea deciziei, societatea va lua masuri pentru restabilirea indicatorilor pridentiali in limitele legale in vigoare.

Firma va transmite lunar catre ASF informari care vor cuprinde stadiul indeplinirii masurilor si actiunile intreprinse pana la data fiecarei raportari. Si firma are aceeasi cale de atac a deciiei ASF, asa cum a fost mentionat mai sus, insa plangerea adresata Curtii de Apel nu suspenda pe timpul solutionarii acesteia executarea masurii sanctionatoare.

Datele ASF arata ca anul trecut Forte Asigurari Reasigurari a obtinut venituri din prime brute subscrise in valoare toatala de 32.921.473 lei, din care valoarea primelor brute subscrise din clasa XV a fost de 31.265.569 lei. Forte a platit indemnizatii in valoare de 564.451 lei. Valoarea neta a rezervelor tehnice a fost de 22.510.264 lei.

Totalul activelor detinute de Forte la sfarsitul anului trecut era de 54.062.110 lei. Firma de asigurari a incheiat anul cu un profit de 276.488 lei.

Actionariatul Forte Asigurari este format din: LGS HOLDING LIMITED - 99.9685% din actiuni si PETROM SA cu 0.0315% din actiuni.