Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a inregistrat anul trecut 12.696 de noi petitii de la asigurati, in scadere cu 5,78% fata de 2013. Dintre acestea, 9.316 de petitii au fost solutionate in favoarea petentilor. Din analiza primelor 10 societati de asigurari cu cele mai multe reclamatii la ASF reiese ca, exceptand City Insurance si Allianz-Tiriac care au inregistrat cresteri ale numarului de petitii, cu 36,58%, respectiv 22,37%, celelalte societati de asigurare au inregistrat scaderi ale petitiilor in anul 2014. In perioada analizata, Euroins (33,62%) si Astra (24,64%) au inregistrat cumulat un procent de 58,26% din totalul petitiilor adresate ASF.

Top 10 asiguratori reclamati la ASFFoto: ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat luni ca a primit in total, anul trecut, 21.349 de petitii, dintre care 92,88% au fost inregistrate in sectorul asigurarilor-reasigurarilor (19.828), 4,41% in sectorul pensiilor private (941), iar 2,72% in sectorul instrumentelor si investitiilor financiare (580).

  • Va prezentam mai jos cifrele comunicate de ASF:

Petitii inregistrate in sectorul asigurarilor - reasigurarilor:

ASF a primit, anul trecut, in total, 19.828 de petitii, din care au fost inregistrate in mod unic pe petent, analizate si solutionate 12.696 de petitii transmise de catre asigurati/pagubiti. Cifra agregata a petitiilor include si: solicitari trimise de catre service-urile auto, reveniri/completari la petitii deja analizate, solicitari care nu intra in sfera de competenta a ASF, solicitari referitoare la obiectul de activitate al altor directii de specialitate din cadrul ASF si care au fost predate acestora etc.

Din analiza datelor raportate de catre societatile de asigurare la ASF, s-a constatat faptul ca cele 12.696 petitii, analizate si solutionate in mod unic pe petent in anul 2014, reprezinta 1,5% din numarul total de daune avizate de catre asiguratori (847.296) si 0,08% din numarul total al contractelor de asigurare aflate in vigoare la sfarsitul anului 2014 (15.264.827).

Analiza petitiilor solutionate, in perioada 2011 - 2014, releva faptul ca acestea au crescut in mod constant in intervalul 2011 - 2013, inregistrand o scadere anul trecut cu 5,78%.

Ce au reclamat petentii

Aspectul cel mai des reclamat de catre petenti in anul 2014 a fost neplata/plata partiala a despagubirilor/valorilor de rascumparare solicitate de catre asigurati/pagubiti (12.073 de cazuri), acestea reprezentand un procent de 95% din total. Printre alte aspecte sesizate s-au numarat si solicitari de recalculare a valorii despagubirilor, respectiv nerespectarea conditiilor contractuale/normelor RCA.

Din cele 12.073 petitii prin care s-a reclamat neplata despagubirilor au fost solutionate favorabil petentilor 8.995 cazuri, reprezentand 75% din total, dupa cum urmeaza: prin plata integrala (64% din total) sau plata partiala (11% din total) a despagubirilor solicitate.

Petitii pe clase de asigurari

In anul 2014, cea mai mare pondere au detinut-o petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor generale, cu un numar de 12.512, reprezentand 98,55% din total. Acestea au inregistrat o scadere de 5,89% fata de 2013.

In cadrul categoriei asigurarilor generale, ponderea importanta o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte Verde, cu un numar de 8.990, reprezentand 70,81% din totalul anului 2014, in scadere cu 2,78% fata de anul 2013.

Pe segmentul asigurarilor obligatorii RCA si Carte Verde, cele 8.990 petitii inregistrate si solutionate in 2014 reprezinta aproximativ 0,13% din numarul contractelor RCA incheiate (7.141.909) si respectiv 3,30% din numarul dosarelor de dauna RCA avizate (271.892), conform datelor raportate de catre asiguratori la ASF.

Cum au fost solutionate petitiile

Din cele 12.696 petitii inregistrate in mod unic pe petent, un numar de 9.316, reprezentand 73,38% din totalul anului 2014, au fost solutionate in favoarea petentilor, in crestere cu 3,77% fata de anul precedent.

Cele mai reclamate societati de asigurare

Din analiza petitiilor primite pentru primele zece societati de asigurare care au inregistrat cele mai multe petitii la ASF, reiese faptul ca, exceptand societatie City Insurance SA si Allianz-Tiriac SA care au inregistrat cresteri ale numarului de petitii, cu 36,58%, respectiv 22,37%, celelalte societati de asigurare au inregistrat scaderi ale petitiilor in anul 2014. In perioada analizata, Euroins SA (33,62%) si Astra SA (24,64%) au inregistrat cumulat un procent de 58,26% din numarul total de petitii adresate ASF.

Petitii inregistrate in sectorul pensiilor private

In anul 2014, ASF a primit in total 941 de sesizari. Analiza numarului de petitii inregistrate si solutionate in perioada 2012 - 2014 arata faptul ca acestea au scazut in mod constant cu peste 20% pe an.

Din analiza datelor inregistrate la ASF, reiese ca in anul 2014, in sistemul pensiilor private au fost inregistrate 97,56% petitii privind Pilonul II, in timp ce petitiile transmise de catre participantii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezinta 2,44% din totalul numarului de petitii inregistrate.

In ceea ce priveste petitiile adresate de catre participantii la Pilonul II, cele prin care se solicita informatii privind apartenenta la fondurile de pensii administrate privat si cele referitoare la repartizarea aleatorie au inregistrat o pondere insemnata, de 49,62%.

Referitor la petitiile adresate de catre participantii la Pilonul III, cele mai multe au vizat solicitari de informatii referitoare la deductibilitatea contributiilor la pensiile facultative, si anume 43,48% din total.

Petitii inregistrate in sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

In anul 2014, ASF a primit spre solutionare un numar de 580 de petitii, memorii si solicitari de informatii, structurate pe tipuri de entitati si pe tipuri de operatiuni.

Din analiza petitiilor efectuata functie de entitatile reclamate, reiese ca cele mai multe petitii au fost inregistare pentru emitenti - 37,41%, pe locul secund inregistrandu-se petitiile pentru intermediari (S.S.I.F. sau firme de investitii din state membre - 32,24%).

Din totalul de 87 de adrese inregistrate referitoare la furtul de actiuni, un numar de 85 de adrese (atat sesizari, cat si informari, cereri de audienta) au fost formulate de fosti clienti ai SSIF Harinvest S.A. De asemenea, au fost inregistrate 79 de solicitari referitoare la verificarea detinerilor de actiuni sau vanzare fara acord.