Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a platit la sfarsitul anului trecut prime de performanta la majoritatea personalului, pana la o medie de 60% din salariul lunar, precum si prime pentru 5 proiecte, pentru un numar de 35 de salariati, pana la un salariu brut, a anuntat joi ASF. La finele anului trecut, ASF avea aproape 500 de angajati. Autoritatea se finanteaza integral din venituri proprii extrabugetare din activitatea de reglementare, autorizare si supraveghere a entitatilor din pietele financiare non-bancare si a incheiat anul 2014 cu un excedent de 18.288.000 lei.

Misu NegritoiuFoto: Hotnews
  • Redam mai jos integral informatiile comunicate joi de ASF:

"Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se finanteaza integral din venituri proprii extrabugetare, potrivit OUG nr. 93/2013, aprobata prin Legea nr. 113/2013. Nivelul veniturilor din activitatea de reglementare, autorizare si supraveghere a entitatilor din pietele financiare non-bancare, pentru anul 2014, a fost stabilit prin Regulamentul nr. 7/2006 emis de CNVM, Legea 32/2002, Norma 7/2008 si Norma 8/2008 emise de catre CSSPP.

Incepand cu 1 ianuarie 2015, nivelul veniturilor ASF este stabilit prin Regulamentul nr.16/2014.

In anul 2014, veniturile realizate din activitatea de baza (165.920.000 lei) au crescut la 118,67% fata de anul precedent, gradul de realizare fiind 112% fata de prevederile bugetului anual.

Contributia sectoarelor la realizarea veniturilor a fost de 47,26% din piata de capital (in crestere cu 5,3% fata de ponderea detinuta in anul 2013), 29,97% din sectorul de asigurari (in scadere cu 6%) si 20,57% din sectorul de pensii private (in crestere cu 2,21%).

In anul 2014 au fost operate reduceri ale comisioanelor pe tranzactii cu actiuni pe pietele de capital cu 25% a cotei aplicate la valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare derulate pe pietele reglementate (de la 0,08% la 0,06%). Incepand cu anul 2015 au fost operate in continuare reduceri cu 6,02% asupra activului net al fondurilor de investitii, cu 21% a cotei aplicate la valoarea contributiilor brute ale fondurilor de pensii, respectiv cu 2,5% a cotei lunare din valoarea activului net al fondului de pensii administrat privat. Au fost limitate sau desfiintate alte cote si comisioane.

Cheltuielile totale (147.632.000 lei) au scazut in 2014 la 98% fata de anul 2013 si la 86,44% fata de prevederile bugetului anual. Cheltuielile cu salariile s-au redus la 92,88%, iar cele cu bunuri si servicii la 87,20% fata de anul 2013.

Exceptand platile pentru pachetele compensatorii din planul de incetare voluntara, cheltuielile totale din 2014 au scazut cu 10% fata de anul precedent. Ca urmare a revizuirii pachetelor compensatorii pentru salariati, in 2014 - desi erau bugetate - nu s-au mai platit: prime de vacanta, spor de vechime, ore suplimentare, cumul de posturi, indemnizatii persoanelor din afara institutiei, alocatii pentru locuinte.

La finele anului au fost platite prime de performanta la majoritatea personalului, pana la o medie de 60% din salariul lunar, precum si prime pentru 5 proiecte, pentru un numar de 35 de salariati, pana la un salariu brut. S-au inregistrat reduceri substantiale fata de 2013 la deplasari in strainatate (76% din cheltuielile cu deplasarile aferente anului 2013), protocol si reprezentare (33%), posta, telecomunicatii si internet (67%) si altele.

Au crescut cheltuielile cu consultanta (1.464.219 lei) pentru sustinerea litigiilor pe care le are Autoritatea, in principal cu fosti membri ai Comisiilor preluate in 2013 (cu pretentii de salarii compensatorii de 11.187.000 lei), dar si pentru fundamentarea procesului de restructurare si reconstructie institutionala, demarat cu PWC in semestrul I (467.000 lei) si continuat cu Hay, Deloitte, Tuca, Zbarcea&Asociatii si Banca Mondiala in semestrul II (907.500 lei).

In anul 2014 a fost revizuita politica de remunerare a conducerii si personalului ASF, care a intrat in vigoare treptat. Salariile si indemnizatiile de sedinta lunare ale membrilor executivi ai Consiliului au fost reduse incepand cu 1 iunie cu 24%, iar indemnizatiile lunare ale membrilor neexecutivi cu 40% incepand cu 1 septembrie, astfel incat ele sa se situeze sub cele ale BNR, potrivit OUG nr. 93/2013, art. 15.

In baza evaluarilor Hay Consulting au fost ajustate salariile la nivelul pietelor supravegheate, conform OUG nr. 93/2013, art. 15, care au inceput sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2015 (pentru personalul de conducere), respectiv 1 martie 2015 pentru personalul de executie. Cheltuielile de personal ale membrilor Consiliului ASF in 2014 s-au redus cu peste 78% fata de bugetele destinate in acest sens membrilor consiliilor celor 3 autoritati precedente (CSA, CNVM si CSSPP).

Bugetul ASF pe 2015 prevede in continuare reduceri substantiale cu cheltuielile de personal ca urmare a finalizarii procesului de restructurare. La fundamentarea cheltuielilor pe anul 2015 s-a avut in vedere, pe de o parte, reducerea cheltuielilor de personal ca efect al masurilor de reorganizare adoptate, iar pe de alta parte alocarea in bugetul pe anul 2015 de sume considerabil mai mari pentru imbunatatirea/modernizarea infrastructurii hardware, software si a serviciilor IT.

Situatiile financiare ale ASF pe anul 2014 (impreuna cu cele ale Fondului de Garantare a Asiguratilor) au fost auditate de Ernst&Young si vor fi prezentate in detaliu in Raportul ASF catre Parlamentul Romaniei in luna iunie a acestui an".