Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a alocat 562.500 lei (peste 125.000 de euro) pentru achizitia servicii de transport aerian intern si international de pasageri pentru asigurarea deplasarilor dus - intors in strainatate sau in tara ale salariatilor trimisi in delegatie in interesul serviciului, potrivit unei cereri de oferte lansate in 15 iunie 2015 in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). In cerintele tehnice, ASF precizeaza ca 'nu se accepta oferte pentru rezervare la companii sau zboruri tip 'low cost'. Destinatiile orientative internationale sunt: Paris, Frankfurt, Bruxelles, Viena, Amsterdam, Atena, Madrid, Stockholm, Berlin, Basel, Londra, Roma, Sofia, New York,Israel, Maroc, Istanbul, Bonn si Lisabona.

Misu Negritoiu, presedintele ASFFoto: Hotnews

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), care se finanteaza integral din activitatea de reglementare, autorizare si supraveghere a pietelor de capital, asigurari si pensii, respectiv din tarifele si taxele aplicate societatilor active in aceste sectoare, a lansat in aceasta luna o cerere de oferte pentru "achizitia serviciilor de transport aerian intern si international de pasageri (rezervare si emitre de bilete de avion), pentru asigurarea deplasarilor dus - intors in strainatate sau in tara ale salariatilor trimisi in delegatie in interesul serviciului".

Iata cateva dintre cerintele tehnice mentionate in documentatia de atribuire:

- Asigurarea pe perioada contractului a serviciilor de rezervare si emitere de bilete de avion - clasa economic, clasa business - prin intermediul companiilor aeriene care au curse directe pe rutele cele mai rapide, cu tarifele cele mai reduse, la categoria sau pe relatiile solicitate. Numai pentru destinatiile unde nu exista curse directe, se accepta curse cu escala.

- Biletele de avion se vor emite de regula, prin intermediul sistemului I.A.T.A., cu ajutorul sistemelor electronice de tip GDS (global distribution system - sistem computerizat de rezervari).

- Intrucat la momentul lansarii procedurii nu se cunosc cu exactitate destinatiile, perioada efectuarii deplasarilor numarul si numele pasagerilor, achizitia documetelor de calatorie se va face pe baza rezervarilor solicitate in momentul cunoasterii tuturor datelor necesare emiterii biletelor de avion. Exista cazuri in care datorita situatiilor neprevazute, independent de vointa autoritatii contractante, se pot solicita modificari in rezervarile initiale. Destinatiile de zboruri orientative care vor putea fi solicitate in executarea acordului-cadru sunt prevazute in anexa la prezentul Caiet de sarcini.

- Asigurarea serviciilor mentionate mai sus se va realiza prin incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 12 luni. In aceasta perioada va fi reluata competitia intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru prin transmiterea unei invitatii de participare pe e-mail, ori de cate ori va aparea necesitatea organizarii unor deplasari in care transportul se face cu avionul, urmand ca autoritatea contractanta sa transmita operatorului economic castigator, determinat prin pretul ofertat cel mai mic al biletului de calatorie, o comanda ferma privind emiterea biletului/biletelor de calatorie.

- Pe intreaga perioada de desfasurare a acordului-cadru se estimeaza achizitia unui numar de min. 150 bilete de avion si max. 400 bilete de avion, din care aprox. 95 % dintre ele sunt destinatii in Europa. Pentru un singur contract subsecvent se estimeaza achizitionarea unui numar de minim 1 bilet si maxim 50 bilete.

- Nu se accepta oferte pentru rezervare la companii sau zboruri tip 'low cost'.

- In cazul anularii deplasarii, autoritatea contractanta va instiinta imediat operatorul economic care va anula rezervarile fara nicio penalitate, iar daca biletul a fost emis, operatorul economic va lua toate masurile posibile in vederea minimizarii costurilor, pentru a servi in cel mai bun mod interesele autoritatii contractante.

- Prestatorul de servicii are obligatia sa medieze rezolvarea tuturor reclamatiilor care pot aparea in legatura cu desfasurarea transportului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: pierderile de bagaje, nerespectarea programului de zbor, etc."

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, iar sursa de finantare este bugetul propriu al autoritatii. Data limita de depunere a ofertelor este 29 iunie 2015. Data limita de valabilitate a ofertei este de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor).

Mai multe detalii in Caietul de sarcini atasat articolului.