​Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a demarat o licitatie deschisa pentru implementarea unui sistem IT de gestionare a petitiilor aferente pietei asigurărilor, a pieţei de capital şi a sistemului de pensii private, contract cu o valoare estimata cu TVA la 5,46 milioane lei (peste 1,21 milioane de euro), finantat din bugetul propriu, potrivit unui anunt publicat marti in Sistemul Electronic de Achjizitii Publice (SEAP). Sistemul va trebui sa contina un modul de interacţiune cu petenţii / cetățenii / consumatorii, şi de informare online a acestora, precum si o soluţie de comunicare şi schimb electronic de informaţii cu entităţile reclamate.

  • UPDATE Calin Rangu, director al Directiei pentru Protectia Consumatorilor a precizat pentru HotNews.ro ca "acest proiect are doua componente, platforma generala a ASF si, ca pilot, implementarea gestiunii petitiilor. Si titlul (n.a denumirea contractului din SEAP) mentioneaza "Achizitionarea infrastructurii hardware, software si a serviciilor IT în contextul Strategiei IT a A.S.F. pe anii 2015-2017 si a implementarii proiectului 'Sistemul de gestionare a petitiilor în A.S.F'". Partea de petitii efectiva este estimata la aproximativ 260.000 de euro, restul fiind infrastructura generala ASF (hard, soft, securitate, comunicatii, storage) pentru alte proiecte care vor veni".
  • "Obiectivul specific al acestui proiect consta in implementarea infrastructurii (hardware si software) si a Sistemului de Gestionare a Petitiilor pentru activitatea integrata de gestiune a petitiilor aferente pietei asigurarilor, a pietei de capital si a sistemului de pensii private, in vederea respectarii cadrului legal si normativ specific, a imbunatatirii relatiei si a serviciilor catre petent, automatizarea fluxurilor de lucru, pastrarea electronica a documentelor, a diminuarii costurilor si a timpilor de procesare, a monitorizarii in vederea luarii unor masuri preventive pentru protectia consumatorilor, intr-un mediu securizat al informatiilor. Sistemul va facilita comunicarea electronica cu entitatile supravegheate, diseminarea informatiei catre entitatile interesate si avizate, interne si externe autoritatii contractante, prin  primirea si publicarea documentelor electronice relevante intr-un portal", se arata in caietul de sarcini al licitatiei.

Cum vor putea consumatorii sa transmita online reclamatiile cu privire la asiguratori:

Printre altele, sistemul va trebui sa contina si un portal pentru petent (My Account), prin care "petentul are acces la servicii si informatii legate de petitii sau informatii specifice ariei de responsabilitate A.S.F. (ex: educatie financiara), precum si servicii si informatii publice personalizate, autentificarea putand avea doua moduri, certificat calificat sau username si parola, in mod securizat, web-based, interactiv".

Functionalitatile minime ce trebuiesc implementate sunt urmatoarele:

- posibilitatea de a refolosi nomenclatoarele deja definite in structurile utilizate pentru portalul intern;

- mecanism de identificare a identitatii petentului;

- petentul sa poata completa date cu caracter personal in vederea dovedirii identitatii si calitatii sale in relatia cu petitia depusa;

- petentul sa poate introduce si transmite informtii/formulare de petitie formulare care sa contina minim urmatoarele informatii:

a. date de identificare si contact;

b. date referitoare la produsul la care se face referire(ex: serie si numar polita, serie act de aderare, contract de intermediere, etc);

c. tip petent;

d. atribute petitie (ex: tip de produs ¬ ales in lista, speta ¬ aleasa din lista, etc);

e. date referitoare la societatea reclamata (mai multe date ref, la tip, denumire, date contact ¬ unele se vor completa automat similar cu portalul intern A.S.F., sectorul SA-R, pe baza interactiunii cu celelalte baze de date, daca este autorizata sau nu de ASF);

f. date referitoare la caz: descriere problema (pretentii, sugestii de solutionare, suma solicitata), data producerii prejudiciului, etc)

g. alte date specifice care vor fi puse la dispozitia Furnizorului aplicatiei de catre Beneficiar si care nu schimba in mod semnificativ solutia contactata in perioada de analiza;

- petentul sa poata lansa solicitari de informatii si prin alte functionalitati ale portalului, altele decat formularele de petitii. Un mecanism de trimitere cereri si primire raspunsuri, in mod securizat;

  • Exemplu: petentul afla la ce fond de pensii private de tip Pilon II este inscris, in acest caz portalul petent(MyAccount) va transmite automat solicitarea in sistemul de gestiune si daca sunt indeplinite cerintele de securitate mai ales in privinta identitatii, cererea va fi solutionata in mod automat prin interogarea in baza de date specifica si returnarea informatiilor relevante pentru petent;

- petentul poate transmite, in cadrul unui dosar, informatii noi relevante petitiei sau poate determina schimbarea stadiului petitiei prin anumite actiuni precum transmiterea renuntarii la petitie;

- petentului i se pot solicita informatii si documente noi relevante in vederea solutionarii petitiei;

- petentul sa atasaze diverse tipuri de documente, formulare scanate si semnate electronic;

- petentul sa vizualizeze starea petitiei, cererii trimise, in orice moment;

- petentul sa poata primi sau trimite mesaje de la si catre A.S.F.

- petentul sa-si poata configura ecranul de intrare;

- petentul sa se autentifice in portal, intr-un mod securizat folosind un certificat digital sau utilizator si parola;

- sistemul sa permita transmiterea automata a unor raspunsuri si instiintari intermediare catre petenti, cu text predefint, in functie de regulile definite de supervisor ASF;

- in cadrul portalului petent (MyAccount) sa se poata lansa sondaje si sa se solicite utilizatorilor MyAccount completarea optionala a unor sondaje definite de Beneficiar (ex: acordare nota la solutionarea petitiei), sa permita elaborarea de sondaje de catre supervizori;

- sa se permita in cadrul portalului petent (MyAccount) afisarea de informatii statice cat si dinamice;

- portalul petent (MyAccount) sa fie dezvoltat si in varianta de aplicatie pentru telefoane mobile"

Termenul limita pentru primirea ofertelor este 19 august 2015. Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in 11 septembrie 2015.

Mai multe detalii in caietul de sarcini si fisa de date atasate.