Asiguratii care au bani de recuperat de la Astra Asigurari trebuie sa se adreseze din acest moment Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA), iar acesta are obligatia de a publica lista creditorilor la sfarsitul lunii septembrie 2015, se arata intr-un Ghid pentru consumatori publicat marti de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Documentul prezinta pas cu pas ce trebuie sa faceti daca sunteti asigurat sau pagubit al Astra si raspunde la intrebari precum: Ce fac daca am avut o dauna a carei despagubire a fost aprobata de Astra, dar plata nu a fost efectuata? sau Ce fac daca daca am un accident auto maine? Atentie! FGA va incepe sa plateasca dupa ce va exista o decizie definitiva in justitie cu privire la falimentul Astra, iar acest lucru ar putea dura si 3-4 luni daca asiguratorul contesta in justitie hotararea de deschidere a procedurii de faliment.

In cat timp v-ati putea recupera banii de la AstraFoto: ASF

Prezentam mai jos intrebarile si raspunsurile din Ghidul ASF adresat consumatorilor in cazul situatiei de la Astra Asigurari:

Ce trebuie sa faca asiguratii care au bani de recuperat de la Astra Asigurari?

Decizia ASF privind declansarea procedurii de faliment a Astra Asigurari a fost publicata luni, 31 august, in Monitorul Oficial, si din acest moment orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva asiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare poate solicita deschiᅡderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA)

Cine este creditor de asigurare si are dreptul de a cere bani de la Astra?

 • - persoana asigurata - persoana care are incheiat un contract de asigurare,
 • - un beneficiar al asigurarii - o terta persoana care beneficiaza de efectele legii sau ale unui contract de asigurare si careia asiguratorul urmeaza sa ii achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat, asa cum prevede contractul de asigurare,
 • - persoana pagubita (in cazul asigurarii de raspundere civila) - persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila.

De ce sa va adresati FGA?

Creditorii de asigurari pot solicita plati, conform Legii nr. 213/2015, cum ar fi:

 • 1. sumele cuvenite creditorilor de asigurari a fi platite de catre FGA aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativa, in situatia incetarii contractului de asigurare,
 • 2. despagubirile/indemnizatiile cuvenite creditorilor de asigurari rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate cu ASTRA.

In situatia unor daune produse anterior deciziei ASF si pentru care a fost deschis dosar de dauna la asigurator, dar si in situatia producerii in viitor a riscurilor asigurate in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asiguratii/beneficiarii asigurarii/persoanele pagubite se pot adresa FGA.

Cand sa va adresati FGA?

Din momentul publicarii Deciziei ASF nr. 2034/27.08.2015 (publicata in Monitorul Oficial nr. 657/31.08.2015) privind ASTRA, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului. Persoanele indreptatite la plata despagubirilor de la FGA se pot adresa acestuia si ulterior, daca dreptul de creanta s-a nascut dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment.

Cat timp sunt valabile contractele de asigurare?

Contractele de asigurare incheiate cu ASTRA sunt valabile pana data la care intervine una dintre urmatoarele situatii:

 • data expirarii mentionata de contract,
 • data denuntarii contractului de asigurare.

Cui va adresati in caz de dauna?

Conform Legii nr. 213/2015, art. 12 alin. 1 si 2, FGA va proceda la deschiderea dosarelor de dauna, de constatarea tehnica a avariilor, de instrumentarea dosarelor de dauna, precum si de avizarea lor din punct de vedere tehnic.

FGA va va pune la dispozitie modelul de cerere-tip pe care sa o completati si va va informa cu privire la documentele justificative care trebuie sa insoteasca aceasta cerere. Informatiile vor fi disponibile pe paginile de internet ale FGA si ASF.

Ce obligatii are FGA?

In vederea platii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, FGA va lua urmatoarele masuri:

 • - va publica pe pagina proprie de internet informatii referitoare la demersurile necesare pentru obtinerea de la FGA a despagubirilor/indemnizatiilor.
 • - va prelua de la ASTRA evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare financiara, evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare.
 • - va publica lista potentialilor creditori de asigurari, conform evidentelor preluate de la ASTRA.
 • - primeste cereri de deschidere a dosarelor de dauna, ia toate masurile pentru constatarea tehnica a avariilor, instrumentarea si avizarea dosarelor de dauna din punct de vedere tehnic.
 • - verifica dosarele de dauna si creantele de asigurari inregistrate in evidentele sale, tinand seama de normele aplicabile in materie si de conditiile de asigurare generale si specifice prevazute in contractele de asigurare incheiate cu ASTRA.
 • - intocmeste listele creditorilor de asigurari ale caror creante certe, lichide si exigibile urmeaza a fi platite din disponibilitatile sale.
 • - dupa aprobarea acestor liste de catre comisia speciala, se efectueaza platile indemnizatiilor/ despagubirilor catre creditorii de asigurari, cu respectarea prevederilor legale. Sumele acceptate la plata vor fi achitate de FGA dupa ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.

Ce aveti de facut pentru a recupera creanta de asigurare?

Pentru a recupera o creanta (despagubire, indemnizatie etc.) de la FGA, veti depune la FGA:

 • - pentru despagubire/indemnizatie: o cerere motivata de de plata insotita de documente justificative. Urmariti informatiile disponibile la FGA si ASF pentru detalii.
 • - pentru recuperarea primelor platite in avans, proportional cu timpul ramas pana la expirarea asigurarii facultative: o cerere de plata (cerere-tip) insotita de documente justificative. Urmariti informatiile disponibile la FGA si ASF pentru detalii.

Cum trebuie formulata cererea?

Cererea trebuie sa fie intocmita conform formularului (cerere-tip) pus la dispozitie de FGA (conform Normei ASF care reglementeaza activitatea acestuia - a se vedea pagina de internet a ASF si FGA). Cererea trebuie formulata in scris, in limba romana si transmisa direct la sediul FGA, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea si confirmarea primirii.

Continutul cererii trebuie sa reflecte: natura creantei, momentul nasterii sale, cuantumul sumei pretinse, daca exista vreun privilegiu ori o garantie reala in ceea ce priveste creanta, care sunt bunurile acoperite de asigurare.

Care sunt documentele justificative?

FGA va va informa cu privire la acestea, ele depinzand in functie de tipul de contract de asigurare si de situatia specifica (cerere de plata). Inscrisurile justificative vor fi depuse in limba romana. In cazul imposibilitatii prezentarii acestor inscrisuri justificative in copie legalizata, se pot depune fie copii ale acestora, fie o declaratie pe proprie raspundere in sensul sustinerii acestor documente. FGA va verifica cu evidentele preluate de la ASTRA.

In cazul in care aveti acte redactate in alta limba decat cea romana, atunci trebuie sa depuneti si traducerile autorizate ale acestora.

Cat poti fi despagubit?

Plafonul de garantare prevazut de lege care poate fi platita de FGA este in suma de 450.000 lei pentru fiecare creditor de asigurare.

Ce se intampla daca despagubirea ta este mai mare decat limita maxima de despagubire FGA?

Pentru sumele de recuperat care depasesc plafonul legal de despagubire, orice persoana este in drept de a urma procedura legala prevazuta de Legea insolventei nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare

Cand primesti banii?

FGA poate efectua plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari ai societatii ASTRA incepand cu data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.

Cum se face plata?

Plata va fi efectuata in lei, pentru creantele certe, lichide si exigibile, prin intermediul postei sau a unei banci autorizate de BNR, in limita plafonului legal.

De unde poti afla informatii?

Consumatorii care au incheiat un contract sau o polita de asigurare cu societatea ASTRA sunt rugati sa urmareasca informatiile publicate de ASF (www.asfromania.ro) si FGA (www. asf-fga.ro), sau sa solicite detalii telefonic la numerele de mai jos.

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) ¬ str. Popa Petre nr. 24, sector 2, Bucuresti, office@asf-fga.ro si telefon: 021.211.60.37, 021.211.60.73.

ASF va sta la dispozitie pentru informatii si clarificari la numarul gratuit de telefon TELVERDE 0800 825 627, la office@asfromania.ro si pe pagina Facebook a Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 • Intrebari frecvente si raspunsurile ASF:

DACA AM AVUT O DAUNA A CAREI DESPAGUBIRE A FOST APROBATA DE ASTRA, DAR PLATA NU A FOST EFECTUATA, CE FAC?

Daca ati avut un accident si dosarul dumneavoastra de dauna a fost instrumentat de ASTRA, care a dat acceptul de plata dar nu a efectuat plata acceptata pana in acest moment, va veti adresa FGA, depunand cererea-tip de plata si documentele justificative necesare. FGA va analiza cererea dumneavoastra si documentele justificative si va decide cu privire la indeplinirea conditiilor legale pentru a fi despagubit de FGA. In situatia in care cerere de plata a fost aprobata de FGA, plata se va efectua doar dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti privind intrarea in faliment, odata cu toti creditorii de asigurari indreptatiti legal la plati din partea FGA.

DACA AM AVUT O DAUNA A CAREI DESPAGUBIRE IMPLICA O POLITA DE ASIGURARE EMISA DE ASTRA, IAR DOSARUL DE DAUNA ERA IN CURS DE INSTRUMENTARE LA ASTRA, CE FAC?

Daca ati avut un accident si dosarul dumneavoastra de dauna se afla in faza de instrumentare de catre ASTRA, dosarul dumneavoastra va fi transferat catre FGA pentru a fi instrumentat si finalizat. Dumneavoastra trebuie sa transmiteti FGA o cerere-tip (a se vedea instructiunile de mai sus) pentru ca FGA sa finalizeze aceasta procedura si sa decida cu privire la plata cuvenita. Contactati FGA pentru informatii cu privire la cererea-tip si documentele justificative necesare in acest caz. FGA are nevoie de aceasta cerere din partea dumneavoastra deoarece aveti calitatea de creditor de asigurare, conform legii. FGA va efectua plata cuvenita conform prevederilor legale.

POT LASA SERVICE-UL AUTO SA FACA CERERE IN LOCUL MEU LA FGA?

Legea stabileste care sunt categoriile de persoane ce pot adresa o cerere de despagubire FGA, acestea fiind definite ca si creditori de asigurare. Cererea trebuie sa o formulati dumneavoastra, creditorul de asigurare (asigurat, beneficiar al asigurarii, persoana pagubita in cazul asigurarilor de raspundere civila).

PLATILE INDEMNIZATIILOR/DESPAGUBIRILOR POT FI EFECTUATE SI CATRE O ALTA PERSOANA DECAT CREDITORUL DE ASIGURARI?

Da, platile indemnizatiilor/despagubirilor pot fi efectuate catre o alta persoana decat creditorul de asigurare, dupa cum urmeaza:

 • mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar;
 • mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procura speciala autentica sa-i reprezinte pe ceilalti mostenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv legatar;
 • parintelui pentru copilul sau minor in varsta de pana la 14 ani, pe baza actului de identitate al parintelui si a certificatului de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani; copiii intre 14-18 ani pot ridica personal compensatiile, cu incuviintarea prealabila scrisa a parintilor sau a tutorelui;
 • tutorelui sau curatorului, pentru titularii carora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv curatelei;
 • mandatarului titularului, pe baza de procura speciala autentica pentru incasarea despagubirii/indemnizatiei; creditorii de asigurari, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau resedinta/sediul in strainatate, pot mandata o persoana fizica/juridica pentru incasarea despagubirii/indemnizatiei de la FGA, pe baza unei procuri eliberate conform legislatiei statului in care se elibereaza aceasta. In acest caz, mandatarul va prezenta procura si traducerea legalizata de catre un notar public roman.
 • in alte situatii, conform contractelor incheiate intre parti si prevederilor legale in vigoare.

DACA AM RADIAT MASINA SI INCA AM ASIGURARE RCA VALABILA LA ASTRA SI VREAU SA IMI RECUPEREZ BANII, CUM PROCEDEZ?

Daca masina este radiata si nu ati avut daune pe polita RCA in vigoare emisa de ASTRA, va trebui sa depuneti la FGA, in cel mai scurt timp dupa radiere, o cerere-tip insotita de documentele doveditoare, pentru a vi se returna diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata pentru perioada efectiva de detinere a masinii.

CE FAC DACA AM UN ACCIDENT AUTO MAINE?

Persoanele care au suferit un accident auto si care sunt incadrate in categoria creditorilor de asigurari in relatie cu o polita de asigurare emisa de ASTRA, adica fie persoana pagubita care are drept de reparatie pe polita RCA, fie asigurat conform politei CASCO, trebuie sa:

 • sa intocmeasca constatul amiabil (daca este un accident in care au fost implicate doar doua vehicule si din care au rezultat doar pagube material) sau sa se adreseze politiei pe raza careia s-a produs accidentul, pentru constatare (daca una dintre parti nu este de acord cu semnarea acestui document sau daca in urma accidentului au fost implicate mai mult de doua vehicule sau au fost avariate si alte vehicule/cladiri/bunuri sau au rezultat persoane vatamate corporal sau decedate) si
 • sa se adreseze FGA pentru constatarea si deschiderea dosarului de dauna. FGA va instrumenta dosarul dumneavoastra de dauna. Pentru informatii suplimentare, contactati FGA.

TREBUIE SA MAI PLATESC RATELE LA ASIGURARE?

Daca aveti o asigurare pentru care ati stabilit in contract plata primei de asigurare in rate, trebuie sa aveti in vedere clauzele contractului de asigurare. Daca acesta prevede ca, la neindeplinirea obligatiei de plata a ratei, asiguratorul sa nu mai fie obligat la plata daunelor, contractul inceteaza a mai produce efecte. In acest caz, pentru a asigura in continuare riscul producerii unui eveniment, puteti analiza oportunitatea denuntarii contractului de asigurare facultativa si incheierea unui alt contract cu un alt asigurator.

CE ESTE SI CUM SE FACE DENUNTAREA UNUI CONTRACT DE ASIGURARE FACULTATIVA?

Denuntarea unui contract de asigurare facultativa reprezinta incetarea acestui contract din initiativa dumneavoastra, cauzata de o situatie precum cea prezenta. Contractul de asigurare facultativa poate prevedea clauze cu privire la denuntare (cum si cu ce termen de preaviz se realizeaza).

FGA nu denunta politele de asigurare.

Mai exista si posibilitatea ca societatea sau lichidatorul numit in procesul de faliment sa va anunte cu privire la optiunea referitoare la denuntarea politei.

CE SE INTAMPLA DACA AM O POLITA OBLIGATORIE DE ASIGURARE A CASEI (PAD)?

In cazul in care polita dumneavoastra obligatorie de asigurare a casei (PAD) este emisa de ASTRA, aceasta isi va inceta valabilitatea la termenul specificat pe polita. In cazul in care se produce unul dintre evenimentele asigurate de PAD, dumneavoastra nu sunteti afectat de situatia actuala a ASTRA, deoarece singura obligatie a asiguratorului, respectiv de constatare a daunei si instrumentare a dosarului de dauna, este preluata de FGA. Plata daunei in acest caz este realizata de PAID (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale), din fondurile acestuia. Conform prevederilor legii, PAID este o societate comerciala de asigurare-reasigurare care administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor, care acopera trei riscuri de baza specifice Romaniei - cutremur, inundatii si alunecari de teren.

AM PLATIT POLITA CASCO INTEGRAL SI ANTICIPAT PE 1 AN DE ZILE. CE FAC? (ACELEASI VARIANTE SUNT APLICABILE SI IN CAZUL ALTOR CONTRACTE DE ASIGURARE FACULTATIVA, ASA CUM SUNT, DE EXEMPLU, CELE PENTRU LOCUINTA SAU SANATATE).

Polita dumneavoastra CASCO este valabila pana la momentul expirarii valabilitatii ei sau momentul denuntarii ei, in functie de care intervine primul.

Daca prima de asigurare este achitata integral in acest moment, in cazul denuntarii contractului, va veti adresa FGA pentru a recupera suma de bani proportionala cu intervalul de timp dintre momentul denuntarii si momentul expirarii. In caz de dauna va veti adresa FGA pentru constatarea daunei, instrumentarea dosarului de dauna si plata despagubirii cuvenite.

CONTEAZA DACA AM O POLITA CUMPARATA DE LA SUCURSALA DIN GERMANIA/ SLOVACIA/ UNGARIA? CE FAC IN ACEST CAZ?

Conform Legii nr. 213/2015, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in faliment poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata FGA. Legea nu face distinctie in ceea ce ce priveste domiciliul sau cetatenia, drept urmare, toti consumatorii care detin polite de asigurare ¬ sau sunt pagubiti de un asigurat al ASTRA au dreptul de a fi despagubiti de catre FGA.

Se retine ca si pentru consumatorii care au incheiat contracte de asigurare cu ASTRA prin intermediul sucursalelor straine ale acestei societati (Germania, Slovacia, Ungaria), indiferent de domiciliul sau cetatenia consumatorului, acestia sunt in drept a se adresa FGA, conform procedurii descrise anterior.

 • In cat timp ar putea asiguratii sa-si ia banii cuveniti de la Astra Asigurari:

Momentul T0 - este publicarea in Monitorul Oficial a deciziei ASF privind declansarea falimentului Astra Asigurari, respectiv 31 august 2015. De aici incolo, ASF prezinta urmatoarele termene aproximative:

 • T1: la data publicarii deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara in M.O., se naste dreptul creditorilor de asigurari de a solicita de la Fond despagubirile cuvenite
 • T1 (1): dupa data publicarii deciziei de inchiᅡdere a procedurii de redresare financiara, orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva asiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare poate solicita deschiᅡderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului;
 • T2: dupa publicarea deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara, ASF forᅡmuleaza cerere de deschidere a procedurii falimentului impotriva asiguratorului
 • T3: (T0 + max. 30 de zile) ¬ in termen de 30 de zile de la data publicarii deciziei, asiguratorul este obligat sa predea fondului:
 • - evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare financiara;
 • - evidenta completa a dosarelor de dauna;
 • - evidentele tehnico ¬ operative si contabile aferente contractelor si dosarelor;
 • T4: (T0 + max. 30 de zile) ¬ in termen de 30 de zile de la data publicarii deciziei, Fondul
 • desemneaza comisia speciala;
 • T5: prelucrare date preluate de catre Fond
 • T6: dupa 30 de zile de la data publicarii deciziei, Fondul publica lista crediᅡtorilor de asigurari ale caror creante au rezultat din evidentele transmise de asigurator;
 • T7: Tribunalul stabileste termen pentru solutionarea cererii (cererilor) de deᅡschidere a procedurii de faliment imᅡpotriva asiguratorului. Instanta de juᅡdecata citeaza A.S.F. si notifica Fondul cu privire la introducerea cererii;
 • T8: Asiguratorul poate formula contestatie impotriva cererii de deschidere a procedurii de faliment in termen de 5 zile de la data primirii notificarii cu privire la inregistrarea cererii. Daca nu este formulata conᅡtestatie, la primul termen de judecata, judecatorul sindic, analizand cerere si actele anexᅡate, va pronunta o hotarare de deschidere a procedurii de faliment;
 • T8 (1): desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar prin sentinta de deschidere a procedurii de faliment;
 • T9: lichidatorul judiciar va notifica partile inᅡteresate, inclusiv Fondul si ORC cu privire la pronuntarea hotararii (sau cu privire la acest aspect).
 • T10: comunicarea deschiderii procedurii de faliment se pubᅡlica, prin grija Fondului de garantare, in cel putin doua ziare de circulatie nationala; In cazul in care societaᅡtea de asigurare/reasigurare are deschise sucursale si/sau filiale in alte tari, ASF comunica autoritatii de suᅡpraveghere din tara gazda a sucursalei/filialei respective despre hotararea de deschidere a procedurii de faliment;
 • T11: (T8 + 20 de zile) motivarea hotararii de deschidere a procedurii de faliment (termenul prevazut de lege este de 20 de zile si se calculeaza de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment, in practica termenul poate fi mai lung);
 • T12: dupa motivarea hotararii de deschidere a procedurii de faliment, aceasta se comunica partilor;
 • T13: de la comunicarea hotararii de deschidere a procedurii de faliment, curge termenul de exercitare a apelului (7 zile de la comunicarᅡea hotararii)
 • T14: (T13 + aproximativ 60 de zile) solutionarea apelului de catre Curtea de Apel;
 • T14 (1): ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de falᅡiment (la data solutonarii apelului sau la data expirarii termenului de formulare a apelului, daca nu a fost exercitat apel);
 • T15: dupa ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, Fondul este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale catre creditorii de  asigurari.

Pentru detalii privind declansarea procedurii de faliment la Astra Asigurari si reactiile aparute citeste si: