Euroins, asigurator impotriva caruia ASF a deschis procedura de redresare financiara pe baza de plan, a transmis catre autoritate planul cu masurile menite sa restabileasca situatia financiara a societatii in termen de un an, masuri care sunt acum analizate de autoritatea de supraveghere, au declarat pentru HotNews.ro oficialii ASF, fara a da alte detalii. Datele publicate in aceasta saptamana in Monitorul Oficial arata ca actionarii Euroins au fost convocati in data de 4 decembrie la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Oficialii Euroins Insurance GroupFoto: Hotnews

Consiliul ASF a hotarat in sedinta din 14 octombriedeschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan a societatii Euroins, avand ca obiectiv restabilirea situatiei financiare in termen de un an.

Euroins are in continuare dreptul de a desfasura activitatea de asigurare (subscriere de riscuri noi, lichidare daune etc.), iar toate politele deja emise raman valabile pana la data expirarii.

Decizia ASF s-a bazat pe concluziile unui raport de control privind activitatea si managementul financiar al Euroins, care a scos in evidenta o serie de deficiente privind solvabilitatea si nivelul capitalului. De asemenea, Consiliul ASF a avut in vedere identificarea, pe baza situatiilor financiare de la 30 iunie 2015, a unui necesar minim de capital insuficient acoperit prin aportul de 200 milioane de lei asumat de actionarii societatii pentru luna octombrie a acestui an, in contextul cerintelor suplimentare de lichiditate si de capital rezultate din aplicarea, de la 1 ianuarie 2016, a noilor norme de supraveghere Solvabilitate II.

In cel mult 20 de zile de la data comunicarii acestei decizii, Consiliul de Administratie al Euroins avea obligatia de a depune la ASF planul de redresare care sa includa atat o estimare a resurselor financiare cu care se intentioneaza corectarea marjei de solvabilitate, programele de reasigurare, cat si un program de stingere a datoriilor.

Acest plan a fost transmis si este momentan analizat de ASF, dupa cum au comunicat pentru HotNews.ro oficialii autoritatii.

Dupa ce va fi aprobat de ASF, Euroins va avea obligatia de a transmite lunar catre ASF un raport privind stadiul realizarii masurilor pe care societatea si le va asuma prin planul de redresare.

  • Actionarii Euroins au fost convocati in data de 4 decembrie la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Date publicate in aceasta saptamana in Monitorul Oficial arata ca actionarii Euroins au fost convocati de catre Consiliul de Administratie al societatii, pentru data de 4 decembrie, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Pe ordinea de zi sunt urmatoarele puncte:

  • 1. Alegerea auditorului financiar, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
  • 2. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor cu privire la implementarea hotararilor adoptate in cadrul Adunarii (..)
  • 3. Imputernicirea domnului Kiril Ivanov Boshov pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii (..)

In document se mai mentioneaza ca 'unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul: (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de Hotarare propus spre adoptare Adunarii, si (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi a Adunarii.'

In situatia neindeplinirii cvorumului necesar, Adunarea Actionarilor se va reprogama pentru data de 5 decembrie.

HotNews.ro a solicitat reprezentantilor Euroins sa precizeze daca in aceasta Adunare se va discuta si planul de masuri transmis catre ASF si ce contine acest plan, insa pana la publicarea articolului nu am primit nici un raspuns.