Asiguratii RCA vor putea, in baza unei clauze contractuale optionale, sa se adreseze propriului asigurator RCA pentru obtinerea despagubirilor, acesta recuperand ulterior contravaloarea daunei achitate de la asiguratorul persoanei vinovate de accidentul auto, potrivit proiectului de modificare a legislatiei RCA transmis de ASF catre Parlament si Ministerul de Finante si obtinut de HotNews.ro. Compensarea directa va opera in cazul prejudiciilor produse exclusiv vehiculelor, fiind excluse vatamarile corporale. In document se mai spune ca polita RCA se incheie pe o perioada de 12 luni, ca plata primelor se poate face integral sau in rate si ca asiguratul poate denunta contractul cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea acestuia, cu obligatia de a incheia un nou contract RCA cu un alt asigurator.

Accident autoFoto: AGERPRES
  • Viorel Arcas, presedintele Comisiei de buget, finante din Senat, a precizat pentru HotNews.ro ca "timp de doua saptamani acest document de lucru va fi analizat atat de membrii comisiei cat si de ministerul de Finante si Consiliul Concurentei, iar ulterior va intra in procedura legislativa, mai intai la Senat apoi la Camera Deputatilor, care este for decizional".

Ce prevede proiectul cu privire la 'compensarea directa intre asiguratorii RCA':

Compensarea directa intre asiguratorii RCA

Art. 23. - Prevederi generale

(1) In urma compensarii directe, asiguratorul RCA al persoanei prejudiate recupereaza contravaloarea daunei de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

(2) Compensarea directa poate opera in urmatoarele situatii:

a) accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei;

b) vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate/inregistrate in Romania;

c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;

d) ambele vehicule implicate in accidentul auto sunt asigurare RCA;

e) prejudiciile exclud vatamarile corporale;

(3) Procedura compensarii directe se stabileste prin conventii multilaterale incheiate intre asiguratorii RCA.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu afecteaza dreptul persoanei prejudiciate in urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita actiunea directa pentru recuperarea prejudiciului produs impotriva asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Prevederi cu privire la incheierea si denuntarea contractului RCA:

"Art. 4. - Incheierea contractului RCA

(1) Contractul RCA se incheie pe o perioada de 12 luni si se prelungeste de drept, la fiecare 12 luni, daca asiguratul nu denunta contractul RCA cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea acestuia.

(2) In situatia in care asiguratul reinnoieste contractul RCA conform prevederilor

alin. (1), acesta are obligatia sa incheie un nou contract RCA cu un alt asigurator RCA.

(3) Plata primelor de asigurare se face integral sau in rate a caror scadenta nu poate fi mai mica de 30 de zile".

  • Asiguratorul RCA va avea dreptul, in anumite cazuri, de a solicita recuperarea sumelor platite de la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului

Iata ce prevede documentul in acest sens:

"Dreptul asiguratorului RCA de a solicita recuperarea sumelor platite

Art. 22. - Conditii

Asiguratorul RCA recupereaza sumele platite drept despagubire de la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, in cazul in care se dovedeste ca:

a) accidentul a fost produs cu intentie;

b) accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu intentie;

c) accidentul a fost produs in timpul cand autorul infractiunii savarsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire;

d) persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului a condus vehiculul fara consimtamantul contractantului;

e) asiguratul a refuzat in mod nejustificat indeplinirea obligatiilor sale impiedicand in acest fel asiguratorul RCA sa desfasoare propria investigatie conform prevederilor art. 18

alin. (3), iar asiguratorul este in masura sa probeze ca acest fapt a condus la plata nejustificata a despagubirii".

  • Pentru cine va fi obligatorie incheierea unei polite RCA si cine ar putea face exceptie

"Art. 2. - Obligativitatea incheierii contractului RCA

Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa incheie contract RCA cu valabilitate in limitele teritoriale prevazute la art. 1 alin. (2) pct.11 si sa mentina valabilitatea contractului RCA prin plata primelor de asigurare.

Art. 3. - Excluderi de la obligatia incheierii contractului RCA

Fac exceptie de la obligatia incheierii unui contract RCA:

a) persoanele fizice si juridice care utilizeaza exclusiv vehicule in scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal; pentru riscurile ce deriva din aceste activitati, proprietarii de vehicule sau organizatorii competitiei se pot asigura facultativ;

b) conducatorul vehicului care stationeaza in mod obisnuit pe teritoriul unui stat membru daca pentru acel tip de vehicule nu exista, potrivit legii acelui stat, obligatia de asigurare RCA, iar statul membru a luat masurile corespunzatoare de a garanta despagubirea persoanelor prejudiciate in caz de accident de vehicule".

  • O alta noutate o constituie posibilitatea rascumpararii partii din prejudiciu suportata de asiguratul RCA

"Prin contractul RCA partile pot conveni posibilitatea rascumpararii, respectiv suportarea de catre asigurat a contravalorii despagubirii corespunzatoare evenimentului, asiguratul compensand asiguratorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitarii despagubirii cuvenite persoanei prejudiciate", se arata in expunerea de motive a acestui document de lucru (vezi documentul atasat).

Iata ce este prevazut in proiectul de lege:

"Art. 4. - Incheierea contractului RCA

(13) Pentru mentinerea clasei de malus, prin contractul RCA partile pot conveni posibilitatea rascumpararii, respectiv suportarea de catre asigurat a contravalorii despagubirii corespunzatoare evenimentului, asiguratul compensand asiguratorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitarii despagubirii cuvenite persoanei prejudiciate".

  • Ce alte noutati mai sunt in acest proiect de lege:

"Proiectul de act normativ conţine o serie de dispoziţii referitoare la modul de soluţionare şi de stabilire a despăgubirii, plata despăgubirii, termenul de plată, desemnarea şi atribuţiile reprezentantului de despăgubiri, prevederi care în prezent sunt reglementate prin legislaţie secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Totodată, prin prezentul proiect de lege Biroul National al Asigurătorilor de Autovehicule din România se constituie ca asociaţie profesională, autofinanțată şi autonomă de către asigurătorii RCA, având următoarele atribuţii: birou de Carte Verde, in conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de transport rutier al Comitetului de transporturi interioare din cadrul Comisiei economice pentru Europa a ONU, administrare a fondului national de protectie, organism de plată a despăgubirilor, centru de informare, organism de compensare, administrare a bazei de date privind evidenta politelor RCA, colectare şi centralizare de date in vederea publicarii de statistici privind asigurările auto la nivel naţional si international, publicare a tarifelor de referinţă în domeniul asigurarii RCA, rezultate din prelucrarea datelor colectate, fără a afecta insa dreptul fiecarui asigurător RCA de a le stabili în mod liber, elaborare şi publicare de analize şi studii comparative privind tarifele utilizate de asigurătorii RCA din statele membre şi alte informaţii considerate relevante pentru asigurarea RCA, etc..", se mai arata in expunerea de motive a acestui proiect de lege.