SAL-Fin, entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar non-bancar, si-a inceput oficial activitatea in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) din data de 19 iulie 2016, a anuntat miercuri autoritatea. Solutionarea litgiilor, atat cele interne, cat si cele transfrontaliere, va fi gratuita pentru cetatean, neexistand taxe judiciare de timbru sau alte taxe aferente procedurilor. In cazul in care sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de catre partea care le solicita.

SAL-FinFoto: Captura www.salfin.ro

Un alt avantaj pentru consumator il reprezinta timpul de solutionare care este, de regula, mai scurt decat in cazul cailor judiciare, subliniaza ASF.

Alte detalii din comunicatul ASF:

"Misiunea SAL-Fin este aceea de a organiza si de a gestiona solutionarea extrajudiciara a litigiilor care pot aparea intre consumatori si entitatile supravegheate de catre ASF.

Consumatorul poate alege, fie procedura prin care i se propune o solutie, fie procedura prin care solutia data de conciliator este impusa ambelor parti.

Operatiunile de solutionare vor fi realizate prin intermediul membrilor corpului de conciliatori, experti total independenti, cu experienta in domeniul financiar non-bancar, in mod echilibrat si intr-un termen rezonabil.

Consumatorii pot accesa procedurile de solutionare alternativa a litigiilor doar daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze disputa direct cu societatea in cauza. Prin aceasta conditie se asigura existenta bunei-intentii in rezolvarea amiabila a litigiului dintre cele doua parti.

Entitatile autorizate, reglementate, supravegheate si controlate de catre ASF, dupa caz, au obligatia: sa informeze consumatorul, inclusiv prin publicare pe site-ul propriu, cu privire la dreptul acestuia de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor, potrivit Regulamentului nr. 4/2016 si OG nr. 38/2015, precum si cu privire la conditiile de accesare a procedurilor de solutionare a litigiilor. De asemenea, societatile trebuie sa informeze consumatorii cu privire la faptul ca entitatea careia i se pot adresa este SAL-Fin. Totodata, acestea nu pot refuza solutionarea litigiului prin intermediul SAL-Fin, in cazul in care consumatorul si-a exprimat in mod expres si voluntar aceasta optiune.

Mai multe informatii despre SAL-Fin si despre procedurile de solutionare gasiti pe http://www.salfin.ro/".