Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a anuntat marti ca poate primi cereri de plata si de deschidere a dosarelor de dauna, de la potentialii creditori de asigurari ai Carpatica Asig, in conditiile in care decizia ASF privind declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a asiguratorului detinut de Ilie Carabulea a fost publicata in Monitorul Oficial. Plata dosarelor se va realiza de catre FGA doar dupa ce instanta de judecata va stabili, definitiv, falimentul Carpatica Asig. Pe baza calculelor expertilor ASF, FGA va suporta, in urma pronuntarii falimentului Carpatica Asig, un impact net de pana la 624 milioane de lei.

Carpatica AsigFoto: Hotnews

Decizia ASF privind declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a Carpatica Asig a fost publicata marti, 2 august, in Monitorul Oficial.

De la aceasta data, a anuntat marti FGA, creditorii de asigurari ai societatii Carpatica Asig pot solicita FGA plata sumelor cuvenite.

  • Detalii din comunicatul transmis marti de Fondul de Garantare a Asiguratilor:

"Tot dupa data publicarii deciziei, Fondul de Garantare a Asiguratilor poate proceda, la cererea posibililor creditori de asigurari ai companiei Carpatica Asig S.A., la deschiderea dosarelor de dauna pentru evenimente intamplate intre data publicarii deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara si cea a denuntarii contractelor de asigurare, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului (art. 12 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor).

In termen de 30 de zile de la data publicarii, in Monitorul Oficial, a Deciziei ASF nr. 1.498/27.07.2016, compania este obligata sa predea Fondului de Garantare a Asiguratilor, urmatoarele documente:

- evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei nr. 1.498/27.07.2016

- evidenta completa a dosarelor de dauna;

- evidentele tehnico - operative si contabile aferente contractelor si dosarelor.

FGA va desemna in termen de 30 de zile o Comisie Speciala, formata din proprii specialisti, in vederea aprobarii sumelor solicitate la plata din disponibilitatile sale. Dupa preluarea evidentelor societatii Carpatica Asig S.A., FGA va publica pe site-ul propriu, www.fgaromania.ro, lista potentialilor creditori de asigurari ai companiei.

Plata dosarelor se va realiza de catre FGA doar dupa ce instanta de judecata va stabili, definitiv, falimentul Carpatica Asig S.A., conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 266 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. In vederea incasarii indemnizatiilor/despagubirilor, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in faliment poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata Fondului incepand cu data publicarii deciziei ASF privind stabilirea starii de insolventa, declansarea procedurii falimentului si retragerea autorizatiei de functionare a societatii Carpatica Asig S.A. in MO si maxim 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.

Pentru creantele de asigurari nascute ulterior ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plata poate fi depusa in maximum 90 de zile de la data nasterii dreptului de creanta al creditorului de asigurari.

Prin decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara, nr. 1.498/27.07.2016, societatea este obligata sa-si informeze clientii asupra posibilitatilor de denuntare a contractelor incheiate cu Carpatica Asig S.A., cat si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei lor de valabilitate.

Potentialii creditori de asigurari ai companiei Carpatica Asig S.A. pot gasi informatiile necesare pentru transmiterea cererilor de plata, Anexa 6, precum si a Cererilor de deschidere a dosarelor de dauna, Anexa 3, pe site-ul www.fgaromania.ro

  • ASF: FGA va suporta, in urma pronuntarii falimentului Carpatica Asig, un impact net de pana la 624 milioane de lei

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a hotarat in sedinta din data de 27 iulie 2016 retragerea autorizatiei de functionare a societatii Carpatica Asig, pe baza unui set de rapoarte care au evidentiat starea de insolventa a acesteia, si promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, in temeiul Legii 503/2004 (republicata) si a Legii 85/2014.

ASF a mai anuntat ca "decizia a avut la baza concluziile Raportului de audit financiar pe 2015 intocmit de firma Mazars, coroborate cu Raportul de evaluare elaborat de Deloitte, precum si cu Raportul de indeplinire de catre Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a mandatului de administrator temporar. Toate acestea evidentiaza deteriorarea accentuata a indicatorilor financiari ai societatii, conform situatiilor inregistrate la 31 decembrie 2015, si respectiv la 30 iunie 2016, astfel:

  • la 31 decembrie 2015, Carpatica Asig avea capitaluri proprii de minus 611,4 milioane de lei, cu un necesar de capital corespunzator de 690,4 mil. lei (conform cerintelor regimului Solvabilitate I), un coeficient de lichiditate de 0,31 si o marja de solvabilitate de minus 612,9 milioane de lei;
  • la 30 iunie 2016, situatia financiara a societatii s-a mentinut in teritoriul negativ, Carpatica Asig inregistrand capitaluri proprii de minus 613,7 milioane de lei, un coeficient de lichiditate de 0,46 si o marja de solvabilitate de minus 615 milioane de lei.

Potrivit cerintelor regimului Solvabilitate II, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2016, necesarul de capital minim (MCR) este de 101,2 milioane de lei, iar necesarul de capital de solvabilitate (SCR) se ridica la 285 milioane de lei, rezultand o nevoie totala de aport de capital in suma de circa 900 de milioane de lei.

In aceste conditii, analizand raportul de evaluare Deloitte, datele privind situatia societatii, precum si evaluarile efectuate in cadrul Planului de rezolutie elaborat de ASF, Consiliul a constatat ca niciunul dintre cele trei instrumente de rezolutie prevazute de Legea nr.246/2015 nu este aplicabil in cazul Carpatica Asig S.A. prin prisma obiectivului de minimizare a impactului asupra fondurilor de protectie, singura solutie viabila fiind declansarea procedurii de insolventa.

Conform Deciziei ASF, societatea are obligatia ca in termen de 30 de zile de la publicarea documentului in Monitorul Oficial sa predea Fondului de Garantare a Asiguratilor evidentele complete ale dosarelor de dauna, in vederea publicarii listei potentialilor creditori in asigurari, conform art. 23, alin.1 din Legea nr. 503/2004 republicata.

Totodata, mandatul FGA de administrator temporar al Carpatica Asig va fi prelungit in vederea indeplinirii acestei obligatii de catre societate.

  • Numarul dosarelor de dauna deschise pana la data de 31 mai 2016 se ridica la 26.520.

De asemenea, asiguratorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru notificarea asiguratilor atat cu privire la posibilitatea acestora de a denunta contractele de asigurare cu societatea Carpatica Asig, cat si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare aferente, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei de valabilitate a acestora.

Principala preocupare a ASF este protejarea intereselor clientilor societatii Carpatica Asig, in stransa cooperare cu Fondul de Garantare a Asiguratilor, si mentinerea stabilitatii sistemului de asigurari. Conform legislatiei in vigoare, protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator revine FGA, in limita plafonului de 450.000 de lei per asigurat.

Pe baza calculelor expertilor ASF, FGA va suporta, in urma pronuntarii falimentului Carpatica Asig, un impact net de pana la 624 milioane de lei.

Politele de asigurare emise de Carpatica Asig S.A. raman in vigoare pana la data expirarii. Societatea avea la data de 30.06.2016 un portofoliu de 1.310.852 de contracte de asigurare, dintre care 936.089 polite RCA.

Potrivit tuturor evaluarilor ASF, piata asigurarilor poate absorbi implicatiile iesirii Carpatica Asig din industrie fara afectarea stabilitatii si a functionalitatii sistemului, existand premise solide ca anul 2016 sa marcheze revenirea acestui sector pe profit, pe baza ameliorarii vizibile a principalilor indicatori de daunalitate, respectiv a cresterii numarului de contracte de asigurare incheiate".