​​"Cele mai frecvente litigii soluționate au apărut ca urmare a diferențelor mari dintre sumele propuse de către asigurători în dosarele de daună și calculele pe care consumatorii le primesc în urma evaluărilor sau constatărilor din unitățile de service, dar și din cauza lipsei de comunicare transparentă a calculelor pe care asigurătorii le fac în stabilirea cuantumului daunelor.", a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Accident AutoFoto: 0-100.ro

SAL-Fin, entitatea din cadrul ASF care se ocupă de soluționarea alternativă a litigiilor din asigurări, piața de capital și pensii private, a inregistrat anul trecut 197 cereri de soluționare alternativă, o creștere semnificativă în raport cu anul 2016, când numărul de cereri înregistrate a fost de numai 36.

Dintre acestea, s-a emis un număr de 158 de hotărâri/încheieri, cele mai multe dintre ele (98%) vizând piața asigurărilor. Analiza statistică a acestor date indică faptul că peste 55% sunt rezultate ale unor proceduri de impunere de soluție, iar peste 82% dintre concilieri s-au realizat online. Pentru litigiile soluționate, gradul de conformare a părților implicate a fost de peste 97%, respectiv pentru cinci cazuri s-a ales varianta continuării demersurilor juridice.

Cele mai frecvente litigii soluționate au apărut ca urmare a diferențelor mari dintre sumele propuse de către asigurători în dosarele de daună și calculele pe care consumatorii le primesc în urma evaluărilor sau constatărilor din unitățile de service, dar și din cauza lipsei de comunicare transparentă a calculelor pe care asigurătorii le fac în stabilirea cuantumului daunelor. În acest context, trebuie precizat faptul că, din cazurile soluționate la finele anului trecut, 78% au reprezentat hotărâri/încheieri emise în favoarea consumatorilor, restul reprezentând cazuri de menținere a situațiilor inițiale. Consumatorii au beneficiat de sume suplimentare în urma soluționării alternative a litigiilor de circa 725.000 lei, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul sumelor primite inițial.

  • „Soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar este un instrument foarte util și foarte eficient, atât pentru consumatori, cât și pentru companii, întrucât generează economii importante de timp și de bani pentru părțile implicate. Pe de altă parte, SAL-Fin contribuie în mod evident și la bunul mers al piețelor financiare deoarece reprezintă o modalitate de normalizare și de detensionare a relațiilor dintre client și furnizorul de servicii financiare”, a declarat Președintele ASF, Leonardo Badea.              

Pe lângă gratuitatea operațiunii de soluționare alternativă, un alt aspect ce vine să susțină avantajele acestei metode îl reprezintă durata medie de soluționare a unui litigiu. La nivelul anului 2016 a fost înregistrată o durată medie de 49 de zile pentru toate procedurile de soluționare a litigiilor. Ca urmare a clarificării unor aspecte de ordin procedural, dar și pe fondul acumulării de expertiză de către conciliatori, durata de soluționare a scăzut semnificativ în anul 2017 (cu circa 25% față de anul anterior), până la nivelul de 37 de zile.

  • „Ritmul ridicat de depunere a cererilor de conciliere în anul 2017, respectiv o triplare a numărului acestora față de anul 2016, ne determină să afirmăm că SAL-Fin este deja o entitate funcțională care este utilă atât pieței de profil, cât și consumatorilor. Asigurarea unor fluxuri operaționale eficiente care să genereze un număr cât mai mare de concilieri finalizate, realizate în timp și la un nivel calitativ ridicat, va determina o creștere permanentă a gradului de încredere al SAL-Fin în rândul consumatorilor”, a declarat Ovidiu Răzvan Wlassopol, Prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară.

SAL-Fin organizează soluționarea extrajudiciară a disputelor financiare non-bancare, interne sau transfrontaliere, în materie de consum, cu ajutorul conciliatorilor cu pregătire profesională și competențe certificate în domeniile pieței financiare non-bancare. Conciliatorii propun sau impun o variantă de soluționare a litigiilor în mod echilibrat, imparțial, independent și gratuit pentru consumatori. La finele anului 2017, în Corpul conciliatorilor SAL-Fin era înregistrat un număr de 25 conciliatori.

Prin activitatea sa, SAL-Fin realizează pași importanți în demersurile de întărire a stabilității pieței financiare și de creștere a gradului de protecție a drepturilor consumatorilor.