​Ca urmare a falimentului Astra și Carpatica, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R) a preluat în gestionare un număr total de 15157 dosare de daună Carte Verde, despăgubirile achitate până la finele lunii februarie 2018 fiind de 73,7 milioane de euro. Mai mult, rezerva totală constituită pentru dosarele aflate încă în curs de soluționare este de aproape 54 milioane euro. Toate aceste despăgubiri au fost solicitate de cetățeni străini în urma unor accidente produse în afara țării de asigurați RCA la Astra și Carpatica.

Oficialii BAARFoto: Hotnews

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a retras în data de 26 august 2015autorizația de funcționare a societății Astra Asigurări și a luat aceeași decizie în ce privește societatea Carpatica Asigurări, un an mai târziu, respectiv în data de 27 iulie 2016.

Retragerea autorizației de funcționare a celor două societăți a avut drept consecință imediată pierderea calității acestora de membru al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) și, implicit, preluarea spre gestionare de către BAAR a tuturor dosarelor de daună Carte Verde care implică autovehiculele asigurate în mod valabil la data accidentului la Astra Asigurări, respectiv Carpatica Asigurări. Situația plaților de despăgubiri pentru cele doua societăți, la sfârșitul lunii februarie 2018 se prezintă astfel:

Astra Asigurări

De la data retragerii autorizației de funcționare a Astra Asigurări și până la 28 februarie 2017, au fost transferate către BAAR un număr de 7388 dosare de daună . Situația soluționării lor este următoarea:

  • 7198 dosare au fost soluționate integral, cuantumul  total al sumei achitate de Birou fiind de 27,4 milioane euro.  În procente, Biroul a soluționat și achitat până la 28 februarie 2018 circa 97% din numărul total al dosarelor avizate la acesta pentru Astra Asigurări
  • 91 de dosare au fost soluționate parțial, suma plătită de BAAR fiind de 6,4 milioane euro. Până la soluționarea completă a acestor dosare, BAAR a constituit suplimentar o rezervă de daună în valoare de 13,4 milioane euro.  
  • 99 dosare se află în curs de soluționare iar rezerva de daună constituită în acest scop de către Birou este în valoare de 5,5 milioane euro. 

Din cifrele prezentate rezultă faptul că pentru dosarele soluționate parțial sau care se află în curs de soluționare în cazul Astra Asigurări, rezerva de daună constituită rămasă la nivelul BAAR este, în prezent, de 18,5 milioane euro.

Carpatica Asigurări

În ceea ce privește cea de-a doua societate, Carpatica Asigurări, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România i-au fost avizate un număr total de 7769 dosare de daună în intervalul cuprins între 27 iulie 2016 și 28 februarie 2018. Situația soluționării acestora este următoarea:

  • Dosare soluționate integral – 6773, pentru care s-a achitat suma de 32,4 milioane euro
  • Dosare soluționate parțial – 123 pentru care până în prezent s-au achitat 7,5 mil euro milioane și s-a constituit o rezervă de daună rămasă de 19,10 milioane euro 
  • Dosare aflate în curs de soluționare – 873, pentru care s-a constituit o rezervă de daună în valoare de 15,89 milioane euro 

Din cifrele prezentate se poate observa că pentru dosarele soluționate parțial sau care se află în curs de soluționare în cazul Carpatica Asigurări, rezerva de daună constituită rămasă la nivelul BAAR este, în prezent, de 34,99 milioane euro. În procente, circa 87% din numărul total al dosarelor preluate de BAAR pentru această societate au fost deja soluționate integral, celelalte aflându-se în diferite stadii de soluționare.

Din numărul total de 15157 dosare (Astra + Carpatica), 92,18% dintre acestea au fost soluționate integral, 1,41% soluționate parțial și 6,41% în curs de soluționare. Oficialii BAAR estimează că 65% din costurile cu despăgubirile Astra și Carte Verde vor fi recuperate de la Fondul de Garantare, iar circa 7-10% de la reasigurători.

Tot din această categorie - plăți pentru societăți ex-membre BAAR ar mai trebui menționat faptul că în anul 2017 am plătit pentru un dosar Grup As o despăgubire în sumă de 9.056 lei (și mai avem încă dosare active) în condițiile în care societății Grup As i-a fost retrasă autorizația de funcționare în anul 2002.