​Grupul de lucru, numit InsurTech Hub, va fi responsabil cu analizarea fenomenelor tehnologice și a activităților generate de acestea în domenii precum: riscurile cibernetice, Big Data, Internet of Thinks, Blockchain, telematics, utilizarea roboților pentru recomandări, inteligență artificială etc. "Grupul este compus din reprezentanți ai ASF, ai societăților de asigurare, ai intermediarilor în asigurări, ai companiilor IT interesate, precum și din reprezentanți ai asociațiilor din domeniul asigurărilor și din domeniul IT”, a declarat Leonardo Badea, președintele ASF.

Inteligenta ArtificialaFoto: Hotnews

În vederea susținerii dezvoltării controlate a activităților de inovație din punct de vedere tehnologic pe piața asigurărilor, care sunt din ce în ce mai frecvente la nivel mondial, atât EIOPA (Autoritatea Europeană în Asigurări și Pensii Private), cât și o serie de autorități naționale de reglementare și supraveghere financiară și-au constituit echipe dedicate (grupuri de lucru) FinTech/InsurTech. Acestea se ocupă de colectarea informațiilor, de dezvoltarea de competențe și de expertiză, de oferirea de suport celor interesați, în cadrul diferitelor structuri ale autorităților.

  • „Pentru a veni în sprijinul pieței asigurărilor în vederea susținerii nevoilor de aliniere la tendințele europene de implementare a inovațiilor tehnologice, dar și al consumatorilor, în cadrul ASF a fost înființat grupul de lucru InsurTech Hub compus din reprezentanți ai ASF, ai societăților de asigurare, ai intermediarilor în asigurări, ai companiilor IT interesate, precum și din reprezentanți ai asociațiilor din domeniul asigurărilor și din domeniul IT”, a declarat Leonardo Badea, președintele ASF.

La rândul său, Vicepreședintele ASF, Cornel Coca Constantinescu, afirmă că scopul principal al grupului de lucru InsurTech Hub îl constituie asigurarea cadrului instituțional al colaborării dintre părțile implicate în vederea susținerii dezvoltării controlate a activităților de inovație în asigurări, din punct de vedere tehnologic (InsurTech), inclusiv prin stimularea de proiecte în domeniu.

  • „InsurTech va acoperi și zona de RegTech cu identificarea de soluții eficiente de utilizare a inovațiilor tehnologice, fiind conectat cu strategia EIOPA în domeniu”, a precizat Vicepreședintele ASF.

Conform regulamentul de organizare și funcționare a grupului de lucru InsurTech Hub, aprobat de Consiliul ASF, în data de 17.04.2018, principalele obiective ale acestuia sunt:

  • încurajarea tehnologiilor inovatoare în favoarea consumatorilor, a dezvoltării mijloacelor de reglementare și supraveghere și a dezvoltării pieței asigurărilor, în ritm cu evoluțiile în domeniu înregistate de alte țări europene;
  • monitorizarea dezvoltărilor tehnologice inovatoare din perspectiva:
  • reglementărilor actuale și a celor necesare a fi aplicate în viitor,
  • conduitei companiilor care promovează astfel de soluții,
  • entităților care utilizează tehnologii și soluții inovatoare.
  • susținerea dezvoltărilor tehnologice inovative în mod controlat și în avantajul consumatorilor cu protecția drepturilor și intereselor acestora din perspectiva identității digitale, a activelor dematerializate pe care le dețin și a datelor cu caracter personal;
  • identificarea riscurilor cibernetice și propunerea de măsuri de gestionare a acestora;
  • crearea unui cadru de testare și suport pentru companiile care dezvoltă soluții inovatoare în avantajul consumatorilor, pentru lărgirea penetrării asigurărilor și pentru creșterea calității serviciilor și a reducerii costurilor de asigurare prin utilizarea digitalizării.

InsurTech Hub va reprezenta o platformă pentru cei care doresc să dezvolte noi servicii și produse de asigurări, centrate pe interesele asiguraților, fie că sunt societăți de asigurări, fie că sunt brokeri, care au un mare potențial inovativ, fie că sunt start-up-uri sau companii românești de tehnologie. Hub-ul va asigura conexiunea cu inițiativele europene în domeniu”, a declarat Călin Rangu, coordonatorul InsurTech Hub și vicepreședinte InsurTech Task Force al EIOPA.

Autoritatea care supraveghează trei mari sectoare economice - piața de capital, asigurări și pensii private - a mai precizat că în economia globalizată și digitalizată, inovația tehnologică este o sursă de stabilitate și de creștere economică cu o orientare către interesele asiguraților și rezultatele inovaţiei tehnologice, Big Data, Blockchain, inteligența artificială au potențialul de a dezvolta în mod semnificativ sectorul financiar, inclusiv cel al asigurărilor.