Peste 3000 de șoferi au reclamat asigurătorii RCA pentru nerespectarea condițiilor contractuale în prima jumătate a acestui an, iar autoritatea de supraveghere financiară (ASF) a soluționat în favoarea petenților peste 2.100 de reclamații (69,28% din totalul reclamațiilor), a anunțat joi autoritatea. Cei mai reclamați asigurători au fost Asirom (956 reclamații), Euroins (752 reclamații) și City Insurance (722 reclamații). ASF subliniază că numărul total de reclamații unice privind piața asigurărilor, respectiv 3.695 de petiții, a crescut cu 16,34% față de primul semestru din 2017, dar că reprezintă doar 0,6% din numărul total de daune avizate de asigurători și 0,02% din totalul contractelor de asigurare din țară.

Topul celor mai reclamati asiguratoriFoto: ASF

În primul semestru al anului 2018, ASF a înregistrat un număr total de 5.415 petiții, în creștere cu 15,16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Din totalul de 5.415 petiții, 86,59% dintre acestea reprezintă petiții aferente pieței asigurărilor-reasigurărilor, 11,36% sunt petiții aferente pieței pensiilor private, iar 2,05% sunt petiții aferente pieței instrumentelor și investițiilor financiare.

  • Piața asigurărilor – reasigurărilor

ASF a primit în primele șase luni ale acestui an un număr de 4.689 de petiții pentru piața asigurărilor – reasigurărilor, în creștere cu 17,46% față aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate un număr de 3.695 petiții (78,80% din totalul înregistrat).

Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare la ASF se constată că cele 3.695 petiții, analizate și soluționate în mod unic pe petent, reprezintă 0,60% din numărul total de daune avizate de către asigurători (615.392) și 0,02% din numărul total al contractelor de asigurare în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - 30.06.2018 (14.973.036 contracte).

Ce au reclamat asigurații

Click pentru a deschide

Aspectul cel mai des reclamat de către petenți a fost nerespectarea condițiilor contractuale/ normelor RCA, aspecte care s-au regăsit în 2.010 cazuri, acestea reprezentând 54,40% din total. Printre alte aspecte sesizate s-au numărat și neplata/plata parțială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați/păgubiți (21,76%), informații referitoare la sistemul bonus-malus (8,74%), respectiv solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor (5,63%).

Din cele 3.695 petiții analizate în mod unic în primul semestru al anului, 65,79% (2.431 petiții) au fost finalizate în favoarea petenților, 1.264 petiții (34,21%) au fost constatate ca neîntemeiat formulate sau asupra cărora ASF nu are capacitatea de intervenție în aplicarea legislației actuale.

  • Care au fost cei mai reclamați asigurători:

Click pentru a deschide

Din analiza efectuată de ASF pentru semestrul I 2018 au rezultat următoarele:

  • - în tabelul și graficul de mai sus sunt evidențiate primele opt societăți de asigurare cu cele mai multe petiții unice analizate în semestrul I. 2018, care au însumat 84,17% dintre petițiile analizate în mod unic, celelalte societăți /brokeri de asigurare înregistrând petiții în procente sub 0,55%;
  • - cel mai mare număr de petiții analizate în mod unic pe petent în semestrul I. 2018 a fost înregistrat de societatea Asirom VIG SA, cu 956 petiții (25,87% din total), în creștere cu 79,03% față de înregistrările semestrului I. 2017;
  • - pragul de 10% al petițiilor cu petent unic adresate ASF în perioada analizată a fost depășit de trei societăți de asigurare, care au totalizat 65,76% dintre petiții, și anume: Asirom VIG SA (25,87%), Euroins SA (20,35%), City Insurance SA (19,54%);
  • - două societăți de asigurare au înregistrat scădere procentuală a petițiilor înregistrate în semestrul I. 2018 față de semestrul I. 2017, și anume: Uniqa Asigurări SA (-19,15%) și Groupama SA (-17,89%);
  • - celelalte șase societăți de asigurare analizate au înregistrat creștere procentuală a numărului de petiții înregistrate în semestrul I. 2018 față de semestrul I. 2017, și anume: Asirom VIG SA (+79,03%), Omniasig VIG SA (+46,52%); Euroins România SA (+31,01%), Allianz-Țiriac SA (+29,46%), Generali România SA (+16,30%), City Insurance SA (+12,11%).

Urmare activității de analiză și soluționare a petițiilor primite la ASF, s-a realizat un procent de peste 50% al petițiilor finalizate în favoarea petenților pentru următoarele societăți de asigurare: City Insurance SA (70,78%), Asirom VIG SA (70,50%), Euroins SA (63,56%), Uniqa Asigurări SA (53,95%) și Generali România SA (51,40%), Omniasig VIG SA (50,36%).

  • Piața pensiilor private

Pentru sectorul pensiilor private au fost primite în total 615 petiții în semestrul I al anului 2018, în creștere cu 2,84% față de aceeași perioadă a anului trecut. Au fost instrumentate/soluționate în mod unic pe petent 569 petiții, în creștere cu 8,38% față de înregistrările din semestrul I 2017, iar 46 petiții au fost clasate sau conexate, conform prevederilor Ordonanței nr. 27/2002 și procedurilor interne ale ASF.

Participanții la Pilonul II de pensii private au transmis cele mai multe petiții în primele șase luni ale anului. Solicitările de informații, atât generale, cât şi individuale, pe caz şi pe persoană privind denumirea fondului de pensii administrate privat au reprezentat 93,80% din totalul solicitărilor de informații pentru piața pensiilor private. În semestrul I al anului 2018 au fost finalizate în favoarea petenților un număr de 562 petiții, reprezentând 98,77% din total.

  • Piața instrumentelor și investițiilor financiare

Pentru sectorul instrumentelor financiare au fost primite 111 petiții, în scădere cu 0,89% față de semestrul I 2017. Au fost soluționate în mod unic pe petent 100 petiții, în creștere cu 1,01% față de înregistrările din semestrul I 2017, iar 11 petiții au fost clasate, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 și cu procedurile interne ale ASF. Din totalul petițiilor analizate în mod unic, 99 petiții (99,00%) au fost finalizate în favoarea petenților.