Asigurații au făcut peste 9.400 de reclamații împotriva firmelor de asigurări în primele șase luni din acest an, în creștere cu 101,2% față de aceeași perioadă din 2018, iar dintre acestea peste 7.700 de reclamații au fost făcute de persoane diferite (în creștere cu 109,69%), arată datele publicate marți de ASF. Euroins și City Insurance, firme care dețin cele mai multe contracte RCA, au strâns peste 76% din totalul reclamațiilor unice. ASF mai spune că cele peste 7.700 de reclamații unice reprezintă 1% din totalul dosarelor de daună avizate de asigurători în perioada menționată.

Reclamatii in asigurari, Trim I 2019Foto: ASF

Analiza petițiilor înregistrate la ASF în semestrul I al anului 2019 pentru societățile de asigurare cu cele mai multe petiții evidențiază următoarele:

- societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiții analizate în mod unic pe petent în semestrul I al anului 2019 este Euroins România S.A., cu 3.747 petiții (48,36% din numărul total de petiții), în creștere cu 398,27% față de semestrul I al anului 2018;

- trei societăți de asigurare au înregistrat scăderi procentuale ale petițiilor, în semestrul I al anului 2019 față de semestrul I al anului 2018, și anume: Asirom VIG S.A.(-51,26%), Uniqa Asigurări S.A.(-14,47%) și Generali România S.A.(-3,74%);

- celelalte societăți de asigurare analizate au înregistrat creștere procentuală a numărului de petiții;

- două societăți de asigurare cumulează 76,06% din numărul petițiilor: Euroins S.A. (48,36%) și City Insurance S.A. (27,70%);

- din activitatea de instrumentare și soluționare a petițiilor aferente clasei asigurărilor obligatorii auto RCA au fost identificate zece tipuri de deficiențe. Dintre acestea pot fi evidențiate în principal următoarele:

- depășirea termenului de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;

- neinformarea în termen a persoanei păgubite cu privire la valoarea maximă de despăgubire;

- depășirea termenului pentru efectuarea constatărilor / reconstatărilor;

- depășirea termenului de comunicare a notificării de respingere de la plată;

- neplata penalităților de întârziere odată cu plata despăgubirii;

- diminuarea cuantumului despăgubirii solicitate prin neacceptarea tarifului oră-manoperă practicat de unitatea reparatoare auto și înscris în documentele de reparație, respectiv a tarifului de închiriere practicat de entitatea autorizată și înscris în documentele justificative emise.

Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare, a fost constatat faptul că cele 7.748 petiții analizate și soluționate în mod unic pe petent reprezintă 1% din numărul total al dosarelor de daune avizate de către asigurători în semestrul I al anului 2019 și 0,05% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la 30.06.2019.

Ce au reclamat petenții: în primele șase luni ale acestui an, 78,30% dintre petenți au reclamat nerespectarea prevederilor legislației în domeniu și a normelor ASF, respectiv a condițiilor contractuale în cazul asigurărilor facultative. Printre alte aspecte sesizate s-au numărat și neplata/plata parțială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați/păgubiți (14,87%), respectiv solicitări de informații despre sistemul bonus-malus (2,53%).

Structura petițiilor în funcție de clasa de asigurare: în primul semestru al anului 2019, cea mai mare pondere o dețin petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, 98,84%, petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA și Carte Verde reprezentând 92,59% din total.

Modalitatea de finalizare a petițiilor: ponderea numărului petițiilor soluționate în favoarea petenților în numărul total al petițiilor unice, analizate în semestrul I al anului 2019, a fost de 58,45%. Dintre acestea, 67,87% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate și cadru legal de soluționare. Restul petițiilor au avut ca obiect solicitări de natură procedurală, necuantificabile material (deschidere dosar de daună, reconstatare, transmitere accept de plată către unități service etc.).

Au fost soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate 41,55% petiții, reprezentând spețe asupra cărora ASF nu are capacitatea de intervenție în aplicarea legislației actuale și/sau pentru care ASF nu poate solicita asigurătorilor plata pretențiilor de despăgubire formulate.