​Fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu + Pilonul III facultativ) au realizat, de la înființare și până la finele lunii septembrie 2019, plăți în valoare de 454,7 milioane lei (95,7 milioane euro) către un număr de 63.153 de participanți și moștenitori, potrivit statisticilor centralizate de APAPR (Asociația care reprezintă cei șapte administratori de pensii private).

HotNews.roFoto: Hotnews

Sumele sunt aproximativ egal împărțite între fondurile de pensii obligatorii și cele facultative (226 mil. RON la Pilonul II, 228 mil. RON la Pilonul III), în timp ce cazurile de plată sunt mai multe la Pilonul III (peste 38.000, fata de 25.000 la Pilonul II).

Potrivit legislatiei, ca dispoziție tranzitorie până la adoptarea unei legi de plată a pensiilor private sub forma de anuități (viagere), participanții și/sau moștenitorii acestora pot primi plățile din partea fondurilor de pensii fie ca sumă unică, fie sub forma de rate egale pe o durată de cel mult 5 ani.

Conform Codului fiscal în vigoare, singura sarcina fiscală asupra veniturilor încasate în urma participării la un fond de pensii private este impozitul pe venit de 10%, aplicabil sumelor care depășesc o bază neimpozabila de 2.000 RON lunar. Tratamentul fiscal aferent sumelor provenite din participarea la fondurile de pensii private este identic cu cel corespunzător pensiilor din sistemul public.

Fondurile de pensii fac plăți în următoarele situații:

1) Decesul participantului. În această situație, mostenitorii legali sau testamentari sunt beneficiari ai participantului decedat și pot revendica activul acestuia.

La Pilonul II, mostenitorii care sunt la randul lor participanți la fondurile de pensii vor primi sumele cuvenite sub forma de virament în contul personal de pensie privată, iar cei care nu sunt participanți pot beneficia direct de bani.

APAPR spune că a întreprins în ultimii ani o serie de demersuri pe lângă Uniunea Naționala a Notarilor Publici din România (UNNPR), pentru o mai bună informare a moștenitorilor participanților. Aceștia ar urma să fie informați de către notari despre existența acestor sume din Pilonul II pentru a fi introduse în certificatul de moștenitor și, deci, în masa succesorală, astfel încât eventualii moștenitori să poată revendica cota-parte din activul cuvenit al participantului decedat.

La Pilonul III, moștenitorii primesc sumele cuvenite, la cerere și după completarea documentației specifice, independent de calitatea lor de participant la un fond de pensii facultative.

2) Invaliditate. În această situație, plata către participantul (la Pilonul II sau III) rămas invalid se efectuează strict în cazul unei decizii medicale de invaliditate de grad 1 sau 2, nerevizuibilă, care să conțină precizări cu privire la incapacitatea de muncă a persoanei respective.

3) Pensionare. La Pilonul II, participanții care beneficiază de pensie pentru limita de vârstă în condițiile Legii pensiilor pot revendica activul personal acumulat în contul de pensie privată. La Pilonul III, participanții care au împlinit vârsta de 60 de ani pot revendica activul personal acumulat în contul de pensie facultativă.