​Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis miercuri, 19 februarie, retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurări Certasig, ca urmare a faptului că nu și-a restabilit în termenul legal cerințele minime de capital, a anunțat autoritatea. Totodată, ASF a constatat starea de insolvență a asigurătorului și a hotărât să inițieze demersurile legale privind promovarea cererii de deschidere a procedurii falimentului împotriva asigurătorului.

Certasig AsigurariFoto: Certasig Asigurare

Alte detalii din comunicatul ASF:

"Asigurătorul are obligația de a notifica asigurații atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunța contractele de asigurare încheiate cu Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A., cât și cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul denunțării și cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor. Contractele care nu sunt denunțate rămân în vigoare până la data expirării.

Orice persoană care invocă un drept de creanță împotriva asigurătorului, după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă, între data retragerii autorizației de funcționare și cea a denunțării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună la societatea de asigurare.

În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată privind deschiderea procedurii de faliment împotriva asigurătorului, Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. are obligația predării evidențelor complete ale dosarelor de daună, ale evidențelor tehnico - operative și contabile aferente acestor dosare la Fondul de Garantare a Asiguraților, în vederea publicării listei potențialilor creditori de asigurări.

Conform legislației în vigoare, protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător revine Fondului de Garantare a Asiguraților, în limita plafonului de 450.000 de lei per asigurat."

  • Certasig a fost amendată anul trecut cu 65.000 de lei pentru că nu ar fi calculat corect indicatorii de solvabilitate

În decembrie 2019, societatea de asigurări Certasig Asigurare a fost amendată cu 65.000 de lei de către ASF pentru că nu ar fi calculat corect indicatorii de solvabilitate.

CertAsig este deţinută majoritar de Royalton Capital Investors II, un fond european de investiţii specializat pe achiziţionarea şi dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrală şi de Est.

CertAsig activează în acest moment în România şi Bulgaria, dar este prezentă de asemenea şi pe pieţele din Turcia și din Republica Cehă. Societatea a înregistrat în 2018 prime brute subscrise în valoare de 57,7 milioane lei și a plătit daune în cuantum de 64,3 milioane lei.

Nu este prima dată când Certasig se confruntă cu acuzații din partea ASF referitoare la neîndeplinirea condițiilor de solvabilitate.În noiembrie 2015, ASF a anunțat rezultatele unei analize făcute de auditori independenți la 21 de asiguratori care dețineau cumulat o cota de aproape 20% din piață la acel moment.

ASF a anunțat atunci că LIG Asigurari (1,46% din piata), Certasig Asigurari ( 0,72% din piata) si Forte Asigurari (0,26% din piata) nu indeplineau la data de 31 decembrie 2014 condițiile legale de solvabilitate și nici nu dețin active a căror valoare să acopere angajamentele asumate în contractele de asigurări.

În replică, Certasig a precizat că la 30 septembrie 2015 respecta normele actuale de solvabilitate (regimul Solvency I), atât din punct de vedere al marjei de solvabilitate, cât și in ceea ce privește acoperirea rezervelor tehnice cu active admise. Asiguratorul a susținut atunci că îndeplinește și toate standardele cerute de regimul de solvabilitate Solvency II, care urma să intre în vigoare începand cu 1 ianuarie 2016, în condițiile în care a cumpărat capacitate suplimentară de la reasigurători de rating minim 'A'.