​Timp de 1 an și 9 luni, Cristiana Basgan, unul dintre cei trei membri ai Consiliului de Administrație al Euroins, nu a participat la niciuna dintre ședințele lunare care ar fi trebuit să asigure managementul celui de-al doilea mare asigurător RCA din țară, se arată într-o decizie de sancționare a ASF publicată în Monitorul Oficial. Aceasta a fost sancționată cu avertisment scris și interzicerea dreptului de a mai ocupa funcții care necesită aprobarea autorității pentru o perioadă de 5 ani.

Oficialii Euroins Insurance GroupFoto: Hotnews

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu a comunicat public toate sancțiunile impuse în ultima vreme la Euroins, al doilea mare asigurător RCA din țară, cu milioane de clienți.

Un document publicat însă săptămâna trecută în Monitorul Oficial arată ce probleme a descoperit recent ASF în urma unui control periodic efectuat la Euroins și ce sancțiuni au fost aplicate.

Redăm mai jos principalele motive ale sancțiunii ASF:

  • "Cu ocazia controlului s-a constatat că în perioada verificată, respectiv 1.01.2017-30.09.2018, ședințele Consiliului de administrație al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. au fost organizate cu frecvență lunară. La toate aceste ședințe au participat doar doi dintre cei trei membri ai consiliului de administrație, respectiv dl Assen Milkov Hristov și dl Kiril Ivanov Boshov.
  • Dna Basgan Cristiana-Viorela, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 3.532 din 2.12.2015, membru în structura de conducere din cadrul Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., respectiv membru al consiliului de administrație, nu a participat la niciuna dintre aceste ședințe."
  • În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. i) și k), art. 5 lit. c) coroborat cu prevederile art. 8 lit. c) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în scopul asigurării unui management prudent și corect al entității reglementate, persoanele evaluate îndeplinesc și mențin, pe toată durata de desfășurare a activității, cerințele referitoare la guvernanță. Evaluarea îndeplinirii cerinței de guvernanță se referă la capacitatea de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia.
  • Persoana evaluată reprezintă persoana propusă de o entitate reglementată pentru o poziție în cadrul structurii de conducere sau pentru a deține funcții-cheie, structura de conducere fiind reprezentată de membrii consiliului și conducerea executivă/conducerea superioară.
  • De asemenea, conform prevederilor art. 70 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii sunt obligați să ia parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și la organele de conducere similare acestora.
  • Argumentația societății cu privire la aspectele constatate a fost următoarea: "neparticiparea dnei Cristiana-Viorela Basgan la ședințele consiliului de administrație [...] nu poate conduce la concluzia că [...] nu ar aloca suficient timp funcției pe care o deține în cadrul societății, activitatea respectivului membru al consiliului de administrație fiind concentrată pe alte activități ale societății [...]", ceea ce "nu înseamnă că singura sa activitate în exercitarea funcției ar reprezenta-o participarea la ședințele consiliului de administrație, dna Cristiana-Viorela Basgan exercitându-și în activitatea curentă a societății atribuțiile conforme funcției deținute."
  • Motivația societății nu se susține având în vedere faptul că nu au fost arătate eventuale motive privind imposibilitatea participării de către dna Cristiana-Viorela Basgan la ședințele consiliului de administrație, ci doar s-a arătat faptul că a desfășurat activități curente în societate (care nu sunt de natura unei poziții administrative), fapt care confirmă constatarea lipsei alocării timpului necesar desfășurării activităților specifice unui membru în consiliul de administrație al unei entități, respectiv aceea de a participa la toate consiliile de administrație.
  • Mai mult, prin neparticiparea la ședințele consiliului de administrație din perioada 1.01.2017-30.09.2018, inclusiv responsabilitățile instituite prin Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost îndeplinite de dna Cristiana-Viorela Basgan în calitatea sa de membru al consiliului de administrație, respectiv responsabilitățile prevăzute la art. 11 și 12 din regulament: "Consiliul este responsabil pentru managementul strategic al entității reglementate, îndeplinirea obiectivelor stabilite și, în funcție de sistemul de administrare al entității reglementate, elaborează/avizează planul de afaceri și are obligația ca, în baza unor dispoziții formale și transparente, să efectueze evaluarea poziției financiare a entității reglementate. Consiliul are obligația de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a entității reglementate în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor. Activitățile desfășurate de către entitatea reglementată și perspectivele de dezvoltare ale acesteia se analizează cel puțin o dată pe an de către consiliu."
  • Față de cele de mai sus se constată faptul că dna Basgan Cristiana-Viorela nu a menținut, pe perioada 1.01.2017-30.09.2018, cerințele referitoare la guvernanță privind alocarea timpului corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de administrație la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., încălcând astfel prevederile art. 5 lit. c) coroborat cu prevederile art. 8 lit. c) teza a doua din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vigoare la data săvârșirii faptei.
  • Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.", se arată în decizia de sancționare publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

"Având în vedere ponderea semnificativă a societății în sistemul național de asigurări și importanța funcționării sistemului de guvernanță al unei astfel de entități", Autoritatea de Supraveghere Financiară a sancționat-o pe Cristiana Basgan cu avertisment scris și interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea ASF pentru o perioadă de 5 ani de la comunicarea deciziei.

Împotriva deciziei ASF, Cristiana Basgan poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, dar măsurile impuse de ASF nu pot fi suspendate pe timpul procesului.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat în data de 13 februarieFondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a fost desemnat administrator temporar la societatea Euroins, pentru o perioadă limitată de timp, până la numirea noului Consiliu de Administrație, aflat în proces de autorizare. 'Rolul FGA va fi acela de a superviza procedurile și operațiunile curente desfășurate de societate, în acest interval', mai spune ASF, confirmând astfel informațiile publicate cu o zi în urmă de HotNews.ro.

ASF anunțase în data de 12 februarie 2020 că a sancționat Euroins cu amendă în cuantum de 500.000 de lei, în urma unui control periodic în care a constatat o serie de încălcări ale Legii 132/2017 în ceea ce privește procedurile de soluționare a dosarelor de daună RCA.

Aceasta după ce în 5 februarie, Euroins a mai fost amendat cu 100.000 de lei pentru nereguli la instrumentarea dosarelor de daună. Sancțiunile ASF au venit după ce în luna ianuarie din acest an Confederația transportatorilor auto (COTAR) a amenințat cu organizarea unui protest de amploare pentru a atrage atenția autorităților statului asupra nerespectării legii la plata despăgubirilor de către Euroins pe piața RCA.

Afacerile grupului bulgar Eurohold în 2019: Venituri de 270 milioane euro în România

Profitul net consolidat al grupului Eurohold, care controlează Euroins România, a scăzut de la 16,9 milioane leva în 2018 la 8 milioane leva în 2019 (4,09 milioane euro), a anunțat luni, 2 martie 2020, grupul bulgar.

Segmentul asigurărilor a fost cel mai mare contributor la creşterea Eurohold. Venitul grupului din operaţiune de asigurări au crescut cu 33% an/an, depăşind un miliard de leva pentru prima dată în istoria companiei şi ajungând la suma de 1,3 miliarde leva (663,9 milioane euro). Subscrierile de prime de asigurare ale Euroins Insurance Group AD (EIG), subholdingul Eurohold care concentrează toate subsidiarele de asigurări, au crescut cu 32% pe an la 848 milioane leva (433 milioane euro). Euroins România, cea mai mare companie din EIG, a înregistrat o creştere de 25% a primelor brute subscrise la 530 de milioane de leva (270 milioane euro).