Societățile de asigurări au subscris anul trecut prime brute în valoare de aproximativ 11 miliarde lei, în creștere cu peste 8% față de valoarea înregistrată în anul 2018, a anunțat vineri Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Valoarea totală a primelor brute subscrise pentru asigurările RCA în anul 2019 a atins aproximativ 3,78 miliarde lei, în creștere cu 5%. Despăgubirile plătite asiguraților s-au ridicat la aproape 6 miliarde de lei.

Piata asigurarilor 2019Foto: ASF

Potrivit ASF, piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, care deține o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare.

Asigurări generale

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale, în anul 2019, a fost de 8.724.892.308 lei, în creștere cu aproximativ 8,5% față de 2018.

Primele 10 societăți de asigurare care au subscris prime aferente asigurărilor generale au cumulat o valoare de 8.352.591.267 lei, ceea ce reprezintă circa 96% din totalul acestui segment de activitate.

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele A10 - Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (46%), A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (27%) și A8 - Incendiu și calamități naturale - pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7 (13%).

Piața RCA

Valoarea totală a primelor brute subscrise pentru asigurările RCA în anul 2019 a atins aproximativ 3,78 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș și asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Comparativ cu anul precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu aproximativ 5%.

Primii doi asigurători cumulau, în anul 2019, aproximativ 71% din portofoliul de asigurări RCA din România. La 31 decembrie 2019, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 6 luni, respectiv 12 luni.

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată a crescut cu aproximativ 3% la 31 decembrie 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, înregistrând valoarea de 631 lei.

În 2019, asiguratorii RCA au încheiat un număr de 205.330 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 20.217.576 lei.

Asigurări de locuințe

Pe ansamblul pieței asigurărilor de locuințe (obligatorii și facultative), la 31 decembrie 2019, a fost consemnată o creștere a primelor brute subscrise de aproximativ 6%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Numărul de contracte de asigurare obligatorie de locuință în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare (1.731.965) s-a majorat cu circa 2%, primele brute subscrise (în valoare de 159.341.371 lei) au crescut cu aproximativ 4%, în timp ce indemnizațiile brute plătite (5.347.535 lei) au crescut cu 61%.

Subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuințe (prime brute subscrise de 370.489.570 lei), pe parcursul anului 2019, au înregistrat o creștere de aproximativ 6% comparativ cu anul precedent, în timp ce indemnizațiile brute plătite (93.467.335 lei) au fost în creștere cu circa 46%, iar numărul de contracte noi încheiate în perioada de raportare (1.356.676) a crescut cu 12%.

Asigurări de viață și sănătate

În anul 2019, a continuat dinamica pozitivă a sectorului asigurărilor de viață, manifestată începând cu anul 2015, iar volumul primelor brute subscrise se menține la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață se ridicau, la 31 decembrie 2019, la 2.255.941.294 lei, în creștere cu 7,3% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Primele două societăți, din punct de vedere al volumului primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață, au deținut o cotă de piață cumulată de 53%. De asemenea, 10 societăți au deținut o pondere de 97% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate în valoare de 2.198.014.884 lei.

Asigurările de sănătate au cumulat la finalul anului 2019 prime brute subscrise în valoare de aproximativ 372 milioane lei, în creștere cu circa 11,2% față de anul precedent. Numărul de contracte în vigoare la finalul anului 2019 se situa la 403.308, în creștere cu 10% față de numărul contractelor în vigoare la finalul lui 2018. Cele mai multe dintre contractele în vigoare (366.712, reprezentând peste 91% din numărul total de contracte) sunt încheiate pentru asigurări de sănătate asimilabile asigurărilor generale.

Indemnizații brute plătite

În anul 2019, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite, cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 5.994.188.760 lei, astfel:

  • 5.761.135.599 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o creștere cu 17% față de anul 2018 (4.930.614.341 lei);
  • 233.053.161 lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creștere cu circa 26% comparativ cu anul 2018 (184.615.224 lei).
  • Indemnizațiilor brute aferente asigurărilor de viață li se adaugă maturități, răscumpărări parțiale și totale, cumulate în sumă de 824.865.541 lei, valoare în ușoară scădere comparativ cu cea înregistrată în anul 2018 (841.782.304 lei).

Brokerii de asigurare

În anul 2019, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 65,6% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, în creștere față de perioada similară a anului 2018.

În urma centralizării raportărilor transmise de companiile de brokeraj, la data de 31.12.2019, se constată o creștere a valorii primelor intermediate/distribuite pentru asigurări generale și asigurări de viață, de 12,90%, de la 6.380.788.060 lei la 7.203.671.303 lei.