Ministerul de Finanțe a scos în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) pentru modificarea legislației RCA, conform recomandărilor Comisiei Europene, o măsură care ar putea crește prețurile RCA, dar ar scăpa România de un proces la Curtea de Justiție a UE. Comisia Europeană consideră că, notificarea prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor RCA și unele limitări la modul de calcul al acestora, schimbări aduse legislației RCA din România după protestele transportatorilor auto din 2015, contravin normelor UE.

Procedura de infringementFoto: Comisia Europeana
  • "Întrucât Comisia Europeană consideră că prin actualul mod de funcționare este îngrădită libertatea de tarifare prin impunerea unei prime calculate și ofertate de către BAAR și nu de către asigurătorul RCA, propunerea de modificare a legislației are în vedere, printre altele, eliminarea obligației BAAR de ofertare a primei de asigurare în cazul asiguratului cu risc ridicat și eliminarea obligației Autorității de Supraveghere Financiară de a emite reglementări în ceea ce privește stabilirea criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienților de majorare şi/sau corecție ori alte instrumente de ajustare necesare calculului tarifului de primă.", se arată în Proiectul de Ordonanță de Urgență.

Asiguratul cu risc ridicat este definit drept persoana pentru care, pe baza încadrării în clasele de risc, cel puţin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referinţă.

În prezent în Legea 132/2017 privind asigurările RCA se prevede la articolul 19 alineatul (2) că:

  • "BAAR (n.a Biroul Asigurătorilor Auto) va formula o ofertă de asigurare calculată pornind de la tariful de referință și îi va aloca acestuia un asigurător RCA în vederea încheierii contractului RCA.

Acest lucru încalcă legislația UE, astfel că prin proiectul de OUG, BAAR va avea doar rolul de a aloca unui asigurător RCA asigurații cu risc ridicat, iar oferta de preț va fi în sarcina asigurătorului.

În acest sens, proiectul prevede abrogarea alineatului (4) , Art. 18 din legea 132/2017:

  • "Cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței de asigurare, incluse în tariful de primă, nu pot depăși cumulat 25% din tariful rezultat.

Eliminarea obligației Autorității de Supraveghere Financiară de a emite reglementări în ceea ce privește stabilirea criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienților de majorare şi/sau corecție ori alte instrumente de ajustare necesare calculului tarifului de primă se face prin modificarea articolelor 18 alineatul (3) și respectiv art. 36 din lege.

  • Ministerul de Finanțe spune în mod greșit că România riscă deschiderea procedurii de infringement: De fapt situația este mult mai gravă

În proiectul de Ordonanță de Urgență publicat marți seara pe site-ul Ministerului de Finanțe se spune în mod greșit că România riscă deschiderea procedurii de infringement dacă nu schimba rapid legislația RCA.

Click pentru a deschide

În fapt, Comisia Europeană a deschis procedura de infringement împotriva României încă din vara anului 2018 pentru modificările aduse legislației RCA în urma protestelor majore ale transportatorilor auto din cauza prețurilor mari la asigurările auto.

Avizul motivat, transmis României în luna iulie 2019, despre care se vorbește de altfel în proiectul de OUG al Ministerului de Finanțe, este de fapt a doua etapă a procedurii de infringement împotriva României, următorul pas fiind un proces la Curtea Europeană de Justiție și plata unor despăgubiri dacă va pierde procesul.

De altfel, Ministerul de Finanțe a elaborat un proiect de lege în acest sens in septembrie 2019, iar în Parlament este acum în dezbatere publică proiectul de lege pentru modificarea RCA tocmai pentru a ieși din procedura de infringement.